Hoppa till huvudinnehåll
Yles organisation 2019
Yles organisation 2019 organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Yles förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och består av 21 medlemmar. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper.

Bekanta dig med Yles förvaltningsråd.

Yles enheter

Yles innehållsenheter är Nyhets- och aktualitetsverksamheten, Sport och evenemang, Kreativa innehåll och den svenskspråkiga enheten Svenska Yle. Inom Yle fungerar även utgivingsenheten Utgivning och teknologienheten Teknologi och utveckling.

För Yles stödfunktioner ansvarar enheterna Personal, Strategi- och kommunikation, Ekonomi och Juridik.

Bekanta dig med Yles enheter.

Bolagsstämma

Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

På stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen.

Intern och extern kontroll

Intern och extern kontroll på Yle 2018.

Den interna kontrollen säkerställer verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål, tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

Kontakta oss

Per e-post

E-postadresserna fungerar enligt principen fornamn.efternamn@yle.fi.