Hoppa till huvudinnehåll
Ämnessidans huvudbild för Abimix

Så använder du Abimix övningsverktyg

1. Välj ett ämne som du vill öva på

Efter det här kan du avgränsa din sökning ytterligare i sökrutorna.

2. Börja öva

Du kan göra så många uppgifter du vill i vilken ordning som helst, genom att gå från en uppgift till en annan. Observera att dina svar sparas enbart om du övar som inloggad med Yle Konto.

3. Bedömning

Du kan kontrollera flervals- och fyll i-frågor automatiskt. I andra uppgifter kan du jämföra dina svar med Studentexamensnämndens riktlinjer för goda svar. För de äldre uppgifterna finns inte riktlinjer för goda svar, eftersom Studentexamensnämnden började publicera sådana först år 2013.

Provens och frågornas struktur kan variera från de ursprungliga studentproven. Allt material (proven och de enskilda frågorna) är skapat av Studentexamensnämnden.

Hjälp oss att utveckla övningsverktyget och svara på vår enkät!

1. Vem är du?

2. Fungerar övningsverktyget bra enligt dig? Har du annan feedback på Abimix?

3. På vilken manick använder du Abimix övningsverktyg?