Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Pensionsstiftelsen

Huvudinnehåll

Rundradions pensionsstiftelse

Rundradions pensionsstiftelse grundades år 1961. Till pensionsstiftelsen hör i egenskap av arbetsgivare Yleisradio Oy och Rundradions pensionsstiftelse. Arbetsgivarna svarar båda för sin del av det pensionsansvar som förutsätts i lag i form av understödsavgifter.

Pensionsskyddet på Yle

På de här sidorna berättas kort om hur pensionsskyddet är ordnat på Rundradion.

Från pensionsstiftelsens A-avdelning beviljas pensioner enligt tilläggspensionsskyddet och från B-avdelningen lagstadgade pensioner. A-avdelningen är stängd från och med 1.1.1992.

Närmare information om pensionsreglerna och pensionsstiftelsens regler, samt tillämpningen av dessa fås från pensionsstiftelsens kansli.

Principer för ägarstyrning

Rundradions pensionsstiftelse är en portföljinvesterare, vars mål är att på de investerade tillgångarna tryggt erhålla en avkastning i enlighet med strategin med beaktande av hållbarheten. För att undvika intressekonflikter deltar pensionsstiftelsens operativa ledning inte i styrelsearbetet i stiftelsens börsnoterade investeringsobjekt.

Aktiv ägarstyrning ingår inte i placeringsstrategin och stiftelsen utövar inte ägarens rösträtt vid bolagsstämmor. Stiftelsen får inte utan separat beslut av stiftelsens styrelse i ett och samma bolag placera en andel motsvarande över 5 procent av ifrågavarande bolags aktier och/eller röster. Med aktieinvesteringar eftersträvas inte inflytande i börsnoterade bolag. För att undvika intressekonflikter placerar stiftelsen inte i företag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, med undantag av banker.

Stiftelsen handlar på ett sätt som främjar en hållbar utveckling. Stiftelsen kan vid sidan av andra institutionella investerare bidra till ansvarsfulla investeringar i enlighet med sin strategi. Stiftelsen är emellertid inte initiativtagande aktör i dessa frågor.

I regel hänför sig direkta aktieinvesteringar till börsnoterade aktier. Insynen i bolagens verksamhet är genom rapporterings- och informationsskyldigheten för börsbolag på tillräcklig nivå. Stiftelsen kan föra en dialog med ledningen för de bolag som stiftelsen äger som en del av den sedvanliga portföljförvaltningen. Tilläggsförmånssidan i Rundradions pensionsstiftelse (A-avdelningen) kan investera höst 10 % av sina tillgångar i aktier.

Stiftelsens investeringsprinciper

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida

Stadgar

Styrelsen

Till pensionsstiftelsens styrelse hör följande personer:

  • Direktör, ekonomi Maisa Hyrkkänen, ordf

  • Direktör, personal Eija Hakakari

  • Direktör, teknologi och utveckling Janne Yli-Äyhö

  • Verkställande direktör, Merja Ylä-Anttila

  • Redaktör Patrik Schauman

  • Producent Maria Stenroos

  • Chef, strategiska projekt Timo Säynätkarii

Pensionsstiftelsens styrelsens suppleanter är:
Pihla Allos, Jyrki Ukkonen, Linda Sandqvist-Forsgård, Marit af Björkesten, Timo Kauranen, Maria Puusaari, Risto Mattila.

Bokslut

Pensionsstiftelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för år 2021. Samtliga dokument är på finska.