Hoppa till huvudinnehåll

Rundradions pensionsstiftelse

På de här sidorna berättas kort om hur pensionsskyddet är ordnat på Rundradion.

Det finns ett antal olika regler för de olika pensionsformerna och utbelningarna av pension.

Närmare information om pensionsreglerna och pensionsstiftelsens regler, samt tillämpningen av dessa fås från pensionsstiftelsens kansli.

Pensionsskyddet på Yle

Pensionsförmånerna för Yles fast anställda med månadslön sköts av Rundradions pensionsstiftelse, som är grundad år 1961.

Till pensionsstiftelsen hör i egenskap av arbetsgivare Yleisradio Oy och Rundradions pensionsstiftelse. Arbetsgivarna svarar båda för sin del av det pensionsansvar som förutsätts i lag i form av understödsavgifter.

Från pensionsstiftelsens A-avdelning beviljas pensioner enligt tilläggspensionsskyddet och från B-avdelningen lagstadgade pensioner. A-avdelningen är stängd från och med 1.1.1992.

Styrelsen

Till pensionsstiftelsens styrelse hör följande personer:

  • Direktör, ekonomi Maisa Hyrkkänen, ordf
  • Direktör, personal Eija Hakakari
  • Direktör, teknologi och utveckling Janne Yli-Äyhö
  • Verkställande direktör, Merja Ylä-Anttila
  • Redaktör Arto Nieminen
  • Redaktör Aapo Parviainen
  • Chef, strategiska projekt Timo Säynätkarii

Pensionsstiftelsens styrelsens suppleanter är:
Marjo Ahonen, Pihla Allos, Jyrki Ukkonen, Linda Sandqvist-Forsgård. Jukka Kuusinen, Timo Kauranen, Maria Stenroos.

Principer för ägarstyrning

Rundradions pensionsstiftelse är en portföljinvesterare, vars mål är att på de investerade tillgångarna tryggt erhålla en avkastning i enlighet med strategin. Aktiv ägarstyrning ingår inte i placeringsstrategin och stiftelsen utövar inte ägarens rösträtt vid bolagsstämmor. Stiftelsen får inte utan separat beslut av stiftelsens styrelse i ett och samma bolag placera en andel motsvarande över 5 procent av ifrågavarande bolags aktier och/eller röster. För att undvika intressekonflikter placerar stiftelsen inte i företag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, med undantag av banker. Insynen i bolagens verksamhet är genom rapporterings- och informationsskyldigheten för börsbolag på tillräcklig nivå. Avdelningen för tilläggsförmåner i Rundradions pensionsstiftelse (A-avdelningen) placerar inte i aktier.