Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Arbetstagare

Huvudinnehåll

Tilläggspensionsskydd

Pensionsstiftelsen producerar ett tilläggspensionsbesked till alla som omfattas av tilläggspensionsskyddet. Du omfattas av tilläggspensionsskyddet, om ditt anställningsförhållande som heltidsanställd på Rundradion har börjat före 1.1.1992. Beskedet produceras även till personer vars anställningsförhållande till Rundradion (minst 10 år) har upphört och de fortfarande har rätt till förmåner enligt tilläggspensionsskyddet. Om tilläggspensionens belopp är noll, produceras inget nytt besked årligen..

I beskedet finns uppgifter om vilka förmåner det finns enligt tilläggspensionsskyddet, pensionsåldern och en uppskattning av ålderspensionens storlek. Beskedet föranleder inga åtgärder av dig. Vi producerar inget besked om din ansökan om tilläggspension är under behandling eller du redan får tilläggspension från oss.

Du loggar in till tjänsten med dina egna bankkoder.

Den pensionsgrundande lönen beräknas på basis av inkomsterna under de 10 senaste fulla kalenderåren och är i regel medelvärdet av dessa år. Tilläggspensionen tillsammans med övriga pensioner och ersättningar kan utgöra högst 66 procent av den pensionsgrundande lönen.

Finansinspektionen har från och med den 1 januari 2017 godkänt ändringen av pensionsstiftelsens stadgar, enligt vilken pensionsåldern för tilläggspension samordnas med den lagstadgade pensionsåldern.

Du får rätt till tilläggspension när du uppnått den lagstadgade pensionåldern och ditt anställningsförhållande vid Rundradion har upphört. Om anställningen hos Rundradion upphör före den lägsta pensionsåldern, börjar rätten till tilläggspension (fribrev) vid 65 års ålder eller vid en högre lagstadgad pensionsålder, om anställningen vid Rundradion har varat minst 10 år.

Pensionsutdraget

Pensionsutdraget är en sammanfattning av din arbetshistoria. Pensionsutdraget innehåller uppgifter om de anställningar och eventuella företagarperioder som ger rätt till pension, de inkomster som du tjänat in pension för samt beloppet av den arbetspension som du tjänat in.

ArPL-årsutdraget gäller endast det lagstadgade pensionsskyddet, och innehåller inte uppgifter om det tilläggspensionsskydd som ordnats i pensionsstiftelsen. Det exakta beloppet av din pension kan beräknas först när du går i pension.

Inloggningen till tjänsten sker med dina personliga bankkoder.

Pensionsstiftelsen skickar vart tredje år ett pensionsutdrag till alla fast anställda med månadslön på Yle. Försäkrade som fyllt 59 år får utdraget varje år. Om en person har skyddsförbud för överlåtelse av adressuppgifter som beviljats av magistraten, skickas inget pensionsutdrag på papper till personen i fråga. Då är det möjligt att kontrollera utdraget i e-utdragstjänsten.

Om det saknas anställningsförhållanden på pensionsutdraget eller om du hittar fel i inkomsterna, kontakta pensionsstiftelsens Auli Mäkinen per telefon på 044 7165 901.

En person arbetar vid en dator i en liten officemodul.