Hoppa till huvudinnehåll

Beskattning av pensionen

När du går i pension behöver du ett nytt skattekort eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Beställ ett skattekort för pensionen från Skatteförvaltningen snarast möjligt efter att du fått pensionsbeslutet. Utan skattekort för pension är förskottsinnehållningen på pensionen 40 %.

Beställ ett skattekort för pensionen från Skatteförvaltningen:

  • på webbplatsen MinSkatt
  • per telefon 029 497 001 (mån–fre kl. 9–16.15)
  • från skattebyrån

För skattekortet för pensionsinkomst behöver du beslutet om din kommande pension. Dessutom måste du veta uppgifterna om dina inkomster och förskottsinnehållningen sedan början av året samt dina avdrag.

Skatteförvaltningen skickar uppgiften om förskottsinnehållningen direkt till pensionsstiftelsen efter att du beställt ett skattekort för pension.

Återbetalning av skatt som innehållits till ett för stort belopp

Om skattekortet inte kommer i tid och en förskottsinnehållning på 40 % verkställs på pensionen återbetalar vi den skatt som innehållits till för stort belopp efter att vi fått den innehållningsprocent som beräknats för din pension. Återbetalning gäller emellertid endast pensioner som betalats innevarande år.

Efter det första betalningsåret får vi skatteuppgifterna direkt från Skatteförvaltningen. Efter det första året då pension utbetalats får vi uppgifterna om förskottsinnehållningen årligen direkt från Skatteförvaltningen. Om dina pensionsinkomster eller övriga inkomster ändras väsentligt under året, lönar det sig att kontakta skattebyrån och be att förskottsinnehållningsprocenten justeras. Därefter skickar Skatteförvaltningen det nya skattekortet direkt till pensionsstiftelsen.

Höjning av skatteprocenten

Du kan höja din förskottsinnehållningsprocent genom att ringa pensionsstiftelsen.

Årsbrev: anmälan om pensionsbeloppet under skatteåret

Du får varje år ett brev med information om de pensioner som betalats till dig. Vi lämnar samma uppgifter till Skatteförvaltningen. Med hjälp av uppgifterna i det årliga brevet kan du kontrollera de uppgifter om pensionsinkomsterna som angetts i den förifyllda skattedeklarationen. Årsbrevet skickas ut till pensionsstiftelsens pensionstagare i mitten av januari.