Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Dataskydd

Huvudinnehåll

Dataskydd och behandling av personuppgifter vid Rundradions pensionsstiftelse

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas i alla medlemsländer i unionen. Förordningen gäller varje företag och organisation som behandlar personuppgifter. Syftet är att samordna EU-ländernas dataskyddsregler och starkare betona individens rätt att bestämma om sina uppgifter.

Rundradions pensionsstiftelse behandlar och lagrar personuppgifter på det sätt som förutsätts enligt lag med iakttagande av särskild noggrannhet. Pensionsstiftelsen samlar in personuppgifter endast i den omfattning som behövs för att utföra lagstadgade uppgifter.

I egenskap av personuppgiftsansvarig har pensionsstiftelsen infört de dataskyddsbeskrivningar som krävs i dataskyddsförordningen. Av dataskyddsbeskrivningen framgår vilka personuppgifter som samlas in och varför, varifrån uppgifterna erhålls, vart och på vilka grunder uppgifter lämnas ut samt lagringsperioderna för personuppgifter. I beskrivningen redogörs också för dataskyddet och den registrerades rätt att kontrollera uppgifter och kräva rättelse av felaktiga uppgifter.

Nedan kan du läsa dataskyddsbeskrivningen och registret över behandling i anslutning till kundregistret för pensionsärenden.

Dataskyddsbeskrivning för Rundradions pensionsstiftelse

Om du har frågor om dataskyddet kan du alltid vända dig till pensionsstiftelsens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige
Rundradions pensionsstiftelse
Radiogatan 3
00240 Helsingfors

Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet

Nina Lepistö
Porasto Oy
Arabiagatan 12, 6krs
00560 Helsingfors
tfn. 044 493 2870
nina.lepisto@porasto.fi