Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från E-tjänster

Huvudinnehåll

Via e-tjänsten kan du som arbetstagare:

 • om du hör till A-avdelningens verksamhetskrets
  kan du granska ditt tilläggspensionsbesked

 • ansöka om ålderspension

 • ansöka om förtida uttag av ålderspension

 • ansöka om invalidpension

 • ansöka om yrkesinriktad rehabilitering

 • fylla i uppgifter om arbete utomlands (U-bilaga)

 • skicka bilagor

Du kan logga in på tjänsten med dina nätbankskoder. Alla funktioner i tjänsten använder SSL-chifferteknik som säkerställer datasekretessen.

Så här ansöker du om pension elektroniskt

Titta här hur du enkelt kan ansöka om pension via pensionsstiftelsens e-tjänst. Videon är finskspråkig.

Via e-tjänsten kan du som pensionstagare:

 • ändra bankkontot, som din pension betalas in på

 • ändra postadressen, dit vi skickar brev om ändring i din pension

 • höja din skatteprocent, om du så vill

Du kan logga in på tjänsten med dina nätbankskoder. Alla funktioner i tjänsten använder SSL-chifferteknik som säkerställer datasekretessen.

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifter om alla dina pensionsgrundande inkomster hittills. Utdraget gäller endast det lagstadgade pensionsskyddet, och innehåller inte uppgifter om det tilläggspensionsskydd som ordnats i pensionsstiftelsen. Arbetstagare som hör till A-avdelningens verksamhetskrets kan granska sitt tilläggspensionsbesked i vår e-tjänst (tryck på knappen "Till tjänsten").

Se ditt utdrag på OmaOte-tjänsten.

Inloggningen till tjänsten sker med dina personliga bankkoder.

Problemsituationer

Vid eventuella problemsituationer som uppstår kan du kontakta elake.saatio@yle.fi