Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Pensionstagare

Huvudinnehåll

E-tjänst för pensionstagare

Som pensionstagare hos Rundradions pensionsstiftelse kan du kontrollera och ändra dina uppgifter i en e-tjänst. Du kan logga in på tjänsten med dina nätbankskoder.

Utbetalning av ålderspensionen

Din ålderspension betalas månatligen in på det bankkonto som du har uppgett i din ansökan.

Pensionsinkomst beskattas annorlunda än löneinkomst. Beställ ett skattekort för pensionsinkomst i god tid innan pensionen för första gången betalas ut från skattebyrån och lämna in det hos oss. Annars är förskottsinnehållningen på pensionen 40 %.

Ett skattekort för pension får du:

 • på nätet på adressen MinSkatt

 • på servicenummer 020 697 001 (kl. 9–16.15, samtalspriset lna/mta)

 • på skattebyrån.

Skatteförvaltningen önskar att kunderna i första hand använder webbtjänsten.

För att få skattekortet för pensionsinkomster behöver du ett pensionsbeslut om den begynnande pensionen. Dessutom behövs uppgifterna om inkomster, avdrag och förskottsinnehållningen sedan början av året. Skatteförvaltningen skickar det nya skattekortet direkt till pensionsutbetalaren.

Ytterligare uppgifter om beskattning av pension finns på skatt.fi (Personkunder > Pensionering > Skattekort för pensionsinkomster)

Läs mer om skattekortet för pensionsinkomst och hur man beställer det på skatteförvaltningens webbplats.

Om du bor utomlands, kan du inte själv beställa ett skattekort för pensionsinkomsten. Vi tar hand om det.

Pensionsutbetalningsdagar 2022

Pensionsstiftelsens pensioner betalas ut den sista vardagen i månaden.

 • 31 januari

 • 28 februari

 • 31 mars

 • 29 april

 • 31 maj

 • 30 juni

 • 29 juli

 • 31 augusti

 • 30 september

 • 31 oktober

 • 30 november

 • 30 december

Arbetspensionsindex och lönekoefficient

De löpande arbetspensionerna justeras med ett arbetspensionsindex årligen i början av januari. Indexet fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetspensionsindexet fastställs utgående från den årliga förändringen av löne- och prisnivån. Då man beräknar arbetspensionsindexet har ändringen i prisnivån en vikt på 80 procent och ändringen i lönenivån en vikt på 20 procent.

Arbetspensionsindexet för 2022 är 2691. Jämfört med 2021 steg arbetspensionsindexet med 2,28 procent.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen också en lönekoefficient som används vid beräkningen av framtida pensioner. Årsinkomsterna justeras med lönekoefficienten till nivån under det år då pensionen börjar. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivån 80 procent och ändring i prisnivån 20 procent.

Lönekoefficienten för 2022 är 1,501. Jämfört med 2021 steg lönekoefficienten med cirka 2,46 procent.