Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Pensionsstiftelsens tillgänglighetsbeskrivning

Huvudinnehåll

Tillgänglighetsbeskrivning för Rundradions pensionsstiftelse

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsten svenska.yle.fi/pensionsstiftelsen och har upprättats / uppdaterats 21.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  • Möjlig att uppfatta: Färgkontrast

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På ett fåtal sidor kan menyer kan ha färger som inte ger tillräcklig kontrast.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

elake.saatio@yle.fi

På något annat sätt

0447165903

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.


Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Webbtjänster håller som bäst på att uppdateras och i samband med det uppnår tjänsten WCAG 2.1 standard.

Vi erbjuder hjälp och stöd för de användare för vilka den digitala tjänsten inte är tillgänglig

Om det finns information som inte är tillgänglig via webbtjänsten kan man ta kontakt med oss för att komma överens om ett lämpligt sätt för att göra informationen tillgänglig för den enskilda användaren.
Notera att de elektroniska tjänster som erbjuds för att hantera din pension levereras av en tredje part som själv har gjort en tillgänglighetsbeskrivning över e-tjäsnterna