Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Vanliga frågor

Huvudinnehåll

Vanliga frågor

Pensionsansökan

Hur mycket innan pensioneringen borde man skicka sin ansökan till pensionsbolaget?

Om du ska ansöka om ålderspension, partiell ålderspension eller arbetslivspension lämna in din ansökan en månad innan du vill att pensionen ska börja.

Handlar det om invalidpension lönar det sig att ansöka senast 3–4 månader innan din sjukdagpenning upphör.

När det gäller familjepension har du sex månader på dig att skicka in din ansökan.

Utbetalning av pension

Jag har nytt kontonummer, hur ska jag meddela det?

Du kan meddela oss ditt nya kontonummer per brev.. Kom ihåg att underteckna brevet.

Vi kan inte ta emot kontouppgifter per telefon eller e-post, eftersom vi då inte med säkerhet kan identifiera personen som lämnar informationen.

Beskattning av pension

Får pensionsstiftelsen skatteprocenten direkt av skattemyndigheterna?

Du ska själv be om att få ditt första pensionsskattekort av skattemyndigheterna. Efter det första året får vi förskottsinnehållningsuppgifterna direkt av skatteförvaltningen.

Hur beskattas pensionen?

Arbetspensionerna är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Beskattningen av pension avviker från t.ex. beskattningen av löneinkomster gällande bland annat avdrag. Därför måste du be om ett skilt pensionsskattekort från skattebyrån efter att du fått ditt pensionsbeslut.

Om du får pension från oss kan du be skattebyrån att skicka ditt pensionsskattekort direkt till oss.

I vilket skede av pensionsbehandlingen ska man skaffa ett nytt skattekort?

Du kan skaffa ett skattekort för pensionen först när du har fått vårt pensionsbeslut och en beräkning av pensionsbeloppet.

Jag har fått beslut om pension. Måste jag sända in mitt skattekort till pensionsstiftelsen?

När din pension börjar ska du själv beställa ett skattekort för din pension från skattebyrån. Du kan be skattebyrån att skicka kortet direkt till oss.

Om vi inte har ditt skattekort för pension måste vi innehålla 40 procent i skatt av din pension. Vi återbetalar den för mycket innehållna skatten genast när vi har fått ditt skattekort.

Varför har det innehållits 40 procent av min pension i skatt?

Om vi inte har ditt skattekort för pension är vi tvungna att innehålla 40 procent i skatt på din pension. Också på retroaktiv pension för tidigare månader innehåller vi 40 procent i skatt.

Vi återbetalar den för mycket innehållna skatten genast när vi erhållit ditt skattekort för pension eller för retroaktiv pension. Ta alltså so fort som möjligt kontakt med skattemyndigheterna när du har fått ditt pensionsbeslut!

Ni meddelade mig pensionens skatteprocent i ett brev vid årsskiftet. Varför har skatter inte innehållits enligt den?

I brevet meddelade vi innehållningsprocenten för din pension i januari. Innehållningsprocenten för det innevarande året började gälla i början av februari, och i februari har vi använt den nya innehållningsprocenten som skattemyndigheterna meddelat oss.

Arbetspensionskort

Vilka förmåner får man med arbetspensionskortet?

Många företag beviljar rabatt för pensionärer. Det lönar sig att alltid fråga efter eventuell pensionärsrabatt då man köper varor eller tjänster. Du får rabatt genom att visa arbetspensionskortet och identitetsbevis.

Arbetspensionsutdraget

Varför syns inte alla Yles arbetsförhållanden på pensionsutdraget?

Endel av ditt arbete kan vara försäkrat enligt KoPL (Pensionslagen för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare) och då finns ingen anställningstid utan inkomsterna visas på årsnivå. På pensionsstiftelsen kan vi skriva ut ett noggrannare utdrag, där även arbetsgivaren och månadsinkomsterna framkommer. KoPL gällde åren 1986 – 2006.

Syns tilläggspensionsskyddet som är ordnad i Rundradions pensionsstiftelse på pensionsutdraget?

Pensionsutdraget gäller endast det lagstadgade pensionsskyddet, och innehåller inte uppgifter om det tilläggspensionsskydd som ordnats i pensionsstiftelsen. Tilläggspensionsskyddet kan du granska i vår e-tjänst. Vi producerar årligen ett tilläggspensionsbesked för alla som omfattas av tilläggspensionsskyddet.

Hur läser man arbetspensionsutdraget?

Den arbetspension du kommer att få grundar sig på uppgifterna i ditt arbetspensionsutdrag. Därför är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna är rätt. De kommer från arbetspensionssystemets intjäningsregister.

På pappersutdraget som skickas hem till dig finns uppgifterna enligt situationen i slutet av året innan. På e-utdraget finns också de allra nyaste registeruppgifterna.

I arbetspensionsutdraget visas dina anställningar inom den privata och den offentliga sektorn, företagarperioder, pensionsgrundande oavlönade perioder och den pension som du har tjänat in vid utgången av året innan. Oavlönade perioder är t.ex. studier som lett till examen, perioder med vissa socialförsäkringsförmåner och vårdledighet på grund av barn under 3 år.

Från och med år 2017 tjänar arbetstagare in pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Åren 2005-2016 tjänade man in pension för allt arbete efter fyllda 18 år och före det från 23 års ålder. Man kan tjäna in pension till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. För dem som är födda före år 1958 är åldersgränsen 68 år, för dem som är födda åren 1958-1961 är den 69 år och för dem som är födda senare är den 70 år.

Utdraget kan också innehålla uppskattningar av din framtida ålderspension. Eventuell folkpension ingår inte i de uppskattade beloppen.

I utdraget finns inga uppgifter om anställningar utomlands hos utländska arbete, tilläggspension för den nuvarande anställningen, pension enligt en sänkt pensionsålder eller andra frivilliga pensionsordningar.