Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesinriktad rehabilitering

Om din arbetsförmåga blir sämre, ska du ta itu med saken i tid och söka rehabilitering. Det är det främsta alternativet, om man får problem med arbetsförmågan.

Du kan diskutera ditt hälsotillstånd med arbetsgivaren och företagshälsovården. Du kan också ringa till pensionsstiftelsen.

Målet för rehabiliteringen är att stödja klienten i arbetet. Rehabiliteringen kan vara yrkesinriktad eller medicinsk (FPA). Pensionsstiftelse ordnar och bekostar yrkesinriktad rehabilitering, som kan vara t.ex. utbildning, kurser eller arbetsprövning. Den vanligaste formen av rehabilitering är arbetsprövning, som genomförs i nära samarbete med arbetsplatsen och företagshälsovården.

Vem kan få yrkesinriktad rehabilitering?

Du har rätt till arbetspensionsrehabilitering under följande förutsättningar:

  • Du har inte fyllt din lägsta ålderspensionsålder
  • Du har ett anställningsförhållande som fortgår eller som har upphört för en ganska kort tid sedan
  • Du har en sjukdom eller en skada, som under de närmaste åren medför en sannolik risk att bli invalidpensionerad
  • Risken för arbetsoförmåga kan skjutas upp eller förebyggas genom ändamålsenligt yrkesinriktad rehabilitering

Inkomster under rehabiliteringstiden

Du får rehabiliteringspenning för den tid då du deltar i yrkesinriktad rehabilitering. Den är lika stor som din invalidpension höjd med 33 procent.

Ansökan om yrkesinriktad rehabilitering

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Du får också en uppskattning på beloppet av din rehabiliteringspenning.

Ansök om arbetspensionsrehabilitering och bifoga läkarutlåtande B och arbetsgivares beskrivning av den sökandes arbete och möjligheter till nyarrangemang på arbetsplatsen.

Ansökan om yrkesinriktad rehabilitering

För att öppna ansökan, klicka med höger musknapp på ansökningslänken nedan och välj att öppna länken i ett nytt fönster.

Ansökan lämnas in till pensionsstiftelsen på adressen

Rundradions pensionsstiftelse
PB 88, 00024 Rundradion

Mer information: https://www.tyoelake.fi/sv/