Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till våra informationssidor

Välkommen till Svenska Yles informationssidor för Produktionsbolag. Här finns information för bolag som vi samarbetar med kring inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp. Även nya eventuella partners kan här få en överblick vad vårt gemensamma arbete för produktion av program innebär.

Aktuellt

Pitchtidtabell våren 2020

Svenska Yle ordnar pitchdagar våren 2020 enligt tidtabellen nedan.

14.2 Deadline för att skicka in idéerna till pitch. Idéerna skickas per epost till adressen samproduktion@yle.fi. Vi önskar att ni skickar endast ett dokument per idé, men ändå så att varje idé finns i ett skilt dokument. Det här för att underlätta vår behandling.
10 - 11.3 Pitchdagar. Besked om vilka idéer som går till pitch kommer senast två veckor innan pitchen.

Nytt: Läs också Så skickar du in en dramaidé - Svenska Yle har nya rutiner för manusutveckling

Uppdateringar

Ny info (3.3 2020): Har du en unik idé för en tv-serie - så söker du till Serieverkstaden
Ny info (31.1 2020): Paketering för Yles plattformar - handbok
Uppdaterad info (21.1 2020): Pitchtidtabell våren 2020 - Nytt: Så skickar du in en dramaidé
Uppdaterad info (6.6 2019): Eftertexter (TV/Arenan)
Ny artikel (3.10 2018): Du som gör podd för Svenska Yle - gör så här!
Uppdaterad info (5.9 2018): Marknadsföringsmaterial audio
Uppdaterad info (20.9 2018): Leverans av audiomaterial - checklist
Ny artikel (5.9 2018): Svenska Yles tekniska direktiv för audio
Uppdaterad info (19.9 2018): Grafik, hörnlogo och undertextning
Uppdaterad info (19.9 2018): Leverans av Yle Fem/Arenan material - checklist

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion gäller alla som producerar program eller innehåll inom Yle eller för Yle.

Yles verksamhet grundar sig på oberoende, opartiskhet och tillförlitlighet. Vi låter inte journalistiken styras av påverkningsförsök. Politiska, kommersiella eller liknande intressen påverkar inte det redaktionella innehållet. Med stöd av dessa regler kan vi skapa och publicera modig och mångsidig journalistik samt innehåll riktade till alla i Finland. Här kan du läsa om EPI

Yles allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion – YSE 2017 A

Dessa Rundradion Ab:s (Yle) allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion (YSE) tillämpas på alla avtal om produktion av och rättigheter till Yles program eller innehåll där Avtalspartnern har ansvaret som Programmets huvudproducent, om inget annat uttryckligen har avtalats om i Avtalet. Här kan du läsa om YSE 2017 A

Rättigheter och olika rättighetspaket

Det material och de program som produceras och införskaffas med Yles offentliga medel anses som finländarnas gemensamma egendom. Innehållet bör då också vara tillgängligt för framtida bruk, ex i Yles Arkivtjänst. Yle förvärvar rättigheter enligt olika "rättighetspaket".

Klicka på rubriken och läs mera.

Svenska Yle och sociala medier

Sociala medier är en naturlig del av innehållet och utgivningen på Svenska Yle. Här hittar du allmänna råd och våra riktlinjer för sociala medier att bekanta dig med redan när du planerar ett innehåll för oss.

Målen för all Svenska Yles närvaro och publicering på tredje parters plattformar är att locka nya målgrupper till Svenska Yles innehåll, att öka dialogen mellan medborgarna och Svenska Yle och att öka intresset för Svenska.yle.fi och Arenan. Här kan du läsa mera om Yle och some

Leverans

Leverans av Yle Fem/Arenan material - checklist

Leverans av allt sändningsmaterial gällande inhemsk tv/arenan-produktion går till Pia Slangar. Produktionsbolag kan även kontakta Pia i tekniska frågor. Här följer en checklista på vad ni skall tänka på innan och vid leverans.

Leverans av audiomaterial - checklist

Vid samproduktion/beställningsprogram gällande audioprogram kan allt leveransmaterial sändas till Pia Slangar som sedan koordinerar materialet vidare (om inte annat överenskommits).

Leverans av webbmaterial

I samband med samproduktion behövs det också specifikt webbmaterial. Det är i regel produktionsbolaget som levererar webbinnehållet och då finns det inskrivet i avtalet.

Marknadsföring

Paketering för Yles plattformar - handbok

Här får produktionsbolagen en inblick i hur bilder, rubriker och texter används i paketeringen för Yles plattformar Arenan, webben och i sociala medier. De här exemplen och tipsen kan vara till hjälp vid planerande och leverans av material så att materialet kan publiceras och paketeras på ett sånt vis så att det blir attraktivt och informativt för våra kunder.

Bilderna beskärs allra helst på Yle för de behövs exempelvis med tanke på både desktop och mobil utgivning. Produktionsbolaget behöver alltså inte själva beskära bilderna. Men studera vilken typs av bilder som behövs för diverse utgivning så att ni levererar bilder som sedan kan beskäras för dessa olika ändamål. Och kom ihåg att specificera bildinfo i exempelvis ett skillt dokument, vilka bilder som är vad, vem finns på bilden, vem fotograf och namnge även bildfilen på ett fiffigt sätt så att rätt info hittar till rätt bild.

Klicka här för att komma till Handboken

Marknadsföringsmaterial (TV/Arenan)

I och med kontrakt med Yle medföljder även en Marknadsföringsbilaga. Produktionsbolag skall tillsammans med Yles producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Marknadsföringsmaterial audio

Produktionsbolag skall tillsammans med Yle producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Översättning och programtextning

Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning. Sändningen eller publiceringen av programmen planeras oftast långt på förhand, översättnings- och programtextningsarbetet koordineras samtidigt. En så kallad katalogpublicering kommer nu att bli allt vanligare, dvs vi kan publicera en hel serie på en och samma gång till Arenan. Därför är det viktigt att överenskomna leveranstidtabeller håller, att Yle får information om vilka språk som ingår i programmen samt att eventuella manus levereras samtidigt som programfilerna anländer till Yle.

Eftertexter, grafik, musik, arkiv

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Länk till Yles arkivlista Sådana samproduktioner, där Yle får alla rättigheter, kan få en del av ersättningen i form av arkivmaterial. Det är då fråga om sådant arkivmaterial som Yle har alla rättigheter till och som inte föranleder ersättningar till frilansers.

Eftertexter (TV/Arenan)

Ny info: Det har kommit ett tillägg i direktiven för eftertexter. Yles ansvariga utgivare skall nämnas, dvs Marit af Björkesten.

Grafik, hörnlogo och undertextning (TV/Arenan)

Var uppmärksam med var programmets grafikplanscher placeras! Yle-logons plats, både i Tv- och Arenaprogrammen, kommer uppe till vänster i rutan. Undertexterna kan ta upp till 1/6 i höjdled av bilden.

Tekniska direktiv

Yles tekniska direktiv (TV/Arenan)

Yles tekniska direktiv finns nu sammanställda på en och samma sida. Här finns också stöd för hur man exporterar videofiler enligt Yles format.

Yles tekniska direktiv

Leveranssätt, tekniska tips och teknisk check (TV/Arenan)

Programmet levereras till Yle på ett sådant sätt som är ändamålsenligt och möjligt för båda parterna. En videofil behöver nödvändigtvis inte börja med en startplansch men kom ihåg att filen bör sluta med några sekunder svart.

Ljudbearbetning enligt EBU R 128 (TV/Arenan)

EBU R 128 är den nya tekniska ljudstandarden som gäller för tv-sändningar i Yles kanaler. Kallas även för loudness, hörstyrka på svenska eller äänekkyys på finska. Enligt denna standard normaliseras ljudnivåerna efter ett medelvärde vars syfte är att få bättre ljudkvalitet, där dynamiken kan bevaras utan att lyssnarnivån blir lägre.

Kontakt

Johan Aaltonen

Innehållschef, samproduktioner och inköp
johan.aaltonen@yle.fi

Unni Malmgren

Tv- och radiochef/Yle Fem, Yle X3M, Yle Vega
unni.malmgren@yle.fi

Gitte Laurell

Arenanchef
gitte.laurell@yle.fi

Peter Sjöholm

Webbchef
peter.sjoholm@yle.fi

Isa Mårtenson

Ansvarig producent/Ung och korta dokumentärer
isa.martenson@yle.fi

Mikaela Sonck

Ansvarig producent/Barn
mikaela.sonck@yle.fi

Annika Löfgren

Ansvarig producent/Fakta
annika.lofgren@yle.fi

Maria Lundström

Ansvarig producent/Kultur, drama och korta dokumentärer
maria.lundstrom@yle.fi

Jenny Westergård

Producent/långa dokumentärer
jenny.westergard@yle.fi

Rose-Marie Dahlström

Producent/Medier och utgivning/some
rose-marie.dahlstrom@yle.fi

Pia Slangar

Produktionsspecialist
pia.slangar@yle.fi

Leif Lindeman

Översättarkoordinator
leif.lindeman@yle.fi