Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till våra informationssidor

Välkommen till Svenska Yles informationssidor för Produktionsbolag. Här finns information för bolag som vi samarbetar med kring inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp. Även nya eventuella partners kan här få en överblick vad vårt gemensamma arbete för produktion av program innebär.

Aktuellt

Vi söker nya finlandssvenska kortfilmer - har du en i skrivbordslådan?

Finlands filmstiftelse, Svenska kulturfonden och Svenska Yle letar efter nya kortfilmer på svenska i Finland.

- Det här gör vi i form av en tävling, Kortfilm 2018, genom vilken vi vill hitta de bästa kortfilmerna både med tanke på Finland, men också filmer som kan visas på internationella festivaler, berättar Charlotte Sundström, som är ansvarig producent för kulturinnehåll på Svenska Yle. Läs mera här: Vi söker nya finlandssvenska kortfilmer

Svenska Yles pitch-tillfällen under 2017

Svenska Yle ordnar nästa outhouse-pitch 27.10 2017 obs nytt datum!

Deadline för inlämning av idéer till pitchen är 15.9 2017.

Besked och inbjudan till pitch kommer senast 29.9 2017.

Idéerna sänds till e-postadressen samproduktion@yle.fi

Fyll i rubrikfältet ditt bolags namn, namnet på förslaget samt om det är radio, tv, webb eller flera medier.

Uppdateringar

Ny artikel (21.6 2017): Svenska Yles pitch-tillfällen under 2017
Ny artikel (21.6 2017): Vi söker nya finlandssvenska kortfilmer
Ny artikel (28.2 2017): Svenska Yle och sociala medier
Uppdaterad artikel (26.1 2016): Yles allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion – YSE 2015 A
Uppdaterad artikel: Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion gäller alla som producerar program eller innehåll inom Yle eller för Yle. Med stöd av dessa regler kan vi skapa och publicera modig och mångsidig journalistik och innehåll riktade till alla i Finland. De som gör program och innehåll för Yle känner sitt ansvar, och följer principerna i detta regelverk både i sitt arbete, och när de figurerar som Yleanställda i olika offentliga forum.

Svenska Yle och sociala medier

Sociala medier är en naturlig del av innehållet och utgivningen på Svenska Yle. Här hittar du allmänna råd och våra riktlinjer för sociala medier att bekanta dig med redan när du planerar ett innehåll för oss.

Leverans

Leverans av inhemskt sändningsmaterial till Yle Fem/Arenan

För att underlätta samarbetet mellan Yle och produktionsbolag går leverans av allt sändningsmaterial gällande inhemsk tv/arenan-produktion till Pia Slangar. Innan leverans kan produktionsbolag även kontakta Pia i tekniska frågor. I övrigt är det Yles producent som är kontaktperson och samarbetspartner vid inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp. Här följer en checklista på vad ni skall tänka på innan och vid leverans.

Leverans av radiomaterial

Vid samproduktion gällande radioprogram, finns all information om leverans av sändningsmaterial i det underskrivna kontraktet. Produktionsbolaget har kontakt med Yles producent och levererar pressmaterial till vega.program@yle.fi och ljudpuffar till vega.puff@yle.fi.

Leverans av webbmaterial

I samband med samproduktion behövs det också specifikt webbmaterial. Det är i regel produktionsbolaget som levererar webbinnehållet och då finns det inskrivet i avtalet.

Marknadsföring

Pressbilder

För Yles marknadsföring behövs pressbilder av tryckkvalitet. Bilderna bör vara högupplösliga programinformationsbilder som på ett bra sätt beskriver och marknadsför innehållet. Bilderna bör ha en upplösning på 300 dpi och vara minst 3072 px på den längre sidan.

Trailrar (TV/Arenan)

Yle marknadsför prioriterade tv-innehåll bland annat med hjälp av trailrar. Trailrar används på olika sätt och Svenska Yles behov av trailrar varierar från produktion till produktion. Det är därför viktigt att ni som jobbar på produktionsbolag kommer överens med marknadsföringen om hur vi gör med trailrarna för Ert program redan då produktionen startar.

Marknadsföring av radioprogram

Texter, pressbilder och ljudpuffar behövs för samproduktioner i radio. Vid eventuella frågor kontakta marknadsföringen på mejladressen vega.program@yle.fi.

Nytt: Vid leverans av serier behövs en seriebeskrivning för Arenan.

Översättning och programtextning

Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning. Sändningen eller publiceringen av programmen planeras oftast långt på förhand, översättnings- och programtextningsarbetet koordineras samtidigt. En så kallad katalogpublicering kommer nu att bli allt vanligare, dvs vi kan publicera en hel serie på en och samma gång till Arenan. Därför är det viktigt att överenskomna leveranstidtabeller håller, att Yle får information om vilka språk som ingår i programmen samt att eventuella manus levereras samtidigt som programfilerna anländer till Yle.

Eftertexter, grafik, musik, arkiv

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Länk till Yles arkivlista Sådana samproduktioner, där Yle får alla rättigheter, kan få en del av ersättningen i form av arkivmaterial. Det är då fråga om sådant arkivmaterial som Yle har alla rättigheter till och som inte föranleder ersättningar till frilansers.

Eftertexter (TV/Arenan)

Yles slutlogo (”gravstenen”) togs ur bruk från början av år 2012. Den ersätts med texten Yle + årtal (Yle 2017) i slutet av eftertexterna. Kanalernas namn får inte längre användas i eftertexterna. I stället används antingen Svenska Yle eller Yle Fakta och fiktion, beroende på vilken typ av samproduktion det är fråga om.

Grafik, hörnlogo och undertextning (TV/Arenan)

I och med förnyelsen av Yles bränd och utseende våren 2012, flyttades Yle-logons plats från höger till vänster i rutan. Denna förnyelse innebär ett nytänk i placeringen av grafikplanscher.

Tekniska direktiv

Ett tv/video-program anländer till Yle - vad händer då?

Programfiler laddas upp till Yle Aspera molntjänsten eller levereras till Yle som videofil på extern hårdskiva. Det är av yttersta vikt, att det program som Produktionsbolaget levererar är ”den sista versionen” av programmet, som enligt Produktionsbolaget är det program som skall sändas.

Leveranssätt och tekniska tips (TV/Arenan)

Programmet levereras till Yle på ett sådant sätt som är ändamålsenligt och möjligt för båda parterna. En videofil behöver nödvändigtvis inte börja med en startplansch men kom ihåg att filen bör sluta med några sekunder svart.

Ljudbearbetning enligt EBU R 128 (TV/Arenan)

EBU R 128 är den nya tekniska ljudstandarden som gäller för tv-sändningar i Yles kanaler. Kallas även för loudness, hörstyrka på svenska eller äänekkyys på finska. Enligt denna standard normaliseras ljudnivåerna efter ett medelvärde vars syfte är att få bättre ljudkvalitet, där dynamiken kan bevaras utan att lyssnarnivån blir lägre.

Kontakt

Unni Malmgren

programchef/Yle Fem, Yle X3M, Yle Vega
unni.malmgren@yle.fi

Isa Mårtenson

ansvarig producent/Ung och korta dokumentärer
isa.martenson@yle.fi

Jenny Westergård

producent/långa dokumentärer
jenny.westergard@yle.fi

Pia Slangar

produktionsspecialist
pia.slangar@yle.fi

Leif Lindeman

översättarkoordinator
leif.lindeman@yle.fi