Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till våra informationssidor

Välkommen till Svenska Yles informationssidor för Produktionsbolag. Här finns information för bolag som vi samarbetar med kring inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp. Även nya eventuella partners kan här få en överblick vad vårt gemensamma arbete för produktion av program innebär.

Aktuellt

Pitchtillfällen hösten 2018

Svenska Yle ordnar pitchtillfällen för produktionsbolag i Böle i Helsingfors:
12.10 (kortdokumentärer)
29.10 (innehåll riktat till barn och unga upp till 35 år)
30.10 (innehåll riktat till övriga målgrupper).

Programförslagen lämnas in per e-post till samproduktion@yle.fi senast 21.9.
Klicka på rubriken och läs mera.

Uppdateringar

Ny info (20.6 2018): Pitchtillfällen hösten 2018
Ny artikel (15.1 2018): Rättigheter och olika rättighetspaket
Uppdaterad info (12.1 2018): Leverans av radio-/audiomaterial
Uppdaterad info (12.1 2018): Yles allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion – YSE 2017 A
Uppdaterad info (12.1 2018): Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)
Ny artikel (28.2 2017): Svenska Yle och sociala medier

Rättigheter och olika rättighetspaket

Det material och de program som produceras och införskaffas med Yles offentliga medel anses som finländarnas gemensamma egendom. Innehållet bör då också vara tillgängligt för framtida bruk, ex i Yles Arkivtjänst. Yle förvärvar rättigheter enligt olika "rättighetspaket".

Klicka på rubriken och läs mera.

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion gäller alla som producerar program eller innehåll inom Yle eller för Yle.

Yles verksamhet grundar sig på oberoende, opartiskhet och tillförlitlighet. Vi låter inte journalistiken styras av påverkningsförsök. Politiska, kommersiella eller liknande intressen påverkar inte det redaktionella innehållet. Med stöd av dessa regler kan vi skapa och publicera modig och mångsidig journalistik samt innehåll riktade till alla i Finland. Här kan du läsa om EPI

Yles allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion – YSE 2017 A

Dessa Rundradion Ab:s (Yle) allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion (YSE) tillämpas på alla avtal om produktion av och rättigheter till Yles program eller innehåll där Avtalspartnern har ansvaret som Programmets huvudproducent, om inget annat uttryckligen har avtalats om i Avtalet. Här kan du läsa om YSE 2017 A

Svenska Yle och sociala medier

Sociala medier är en naturlig del av innehållet och utgivningen på Svenska Yle. Här hittar du allmänna råd och våra riktlinjer för sociala medier att bekanta dig med redan när du planerar ett innehåll för oss.

Målen för all Svenska Yles närvaro och publicering på tredje parters plattformar är att locka nya målgrupper till Svenska Yles innehåll, att öka dialogen mellan medborgarna och Svenska Yle och att öka intresset för Svenska.yle.fi och Arenan. Här kan du läsa mera om Yle och some

Leverans

Leverans av inhemskt sändningsmaterial till Yle Fem/Arenan

För att underlätta samarbetet mellan Yle och produktionsbolag går leverans av allt sändningsmaterial gällande inhemsk tv/arenan-produktion till Pia Slangar. Innan leverans kan produktionsbolag även kontakta Pia i tekniska frågor. I övrigt är det Yles producent som är kontaktperson och samarbetspartner vid inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp. Här följer en checklista på vad ni skall tänka på innan och vid leverans.

Leverans av radio-/audiomaterial

Vid samproduktion/beställningsprogram gällande radio-/audioprogram kan allt leveransmaterial sändas till Pia Slangar som sedan koordinerar materialet vidare (om inte annat överenskommits).

Leverans av webbmaterial

I samband med samproduktion behövs det också specifikt webbmaterial. Det är i regel produktionsbolaget som levererar webbinnehållet och då finns det inskrivet i avtalet.

Marknadsföring

Pressbilder

För Yles marknadsföring behövs pressbilder av tryckkvalitet. Bilderna bör vara högupplösliga programinformationsbilder som på ett bra sätt beskriver och marknadsför innehållet. Bilderna bör ha en upplösning på 300 dpi och vara minst 3072 px på den längre sidan.

Trailrar (TV/Arenan)

Yle marknadsför prioriterade tv-innehåll bland annat med hjälp av trailrar. Trailrar används på olika sätt och Svenska Yles behov av trailrar varierar från produktion till produktion. Det är därför viktigt att ni som jobbar på produktionsbolag kommer överens med marknadsföringen om hur vi gör med trailrarna för Ert program redan då produktionen startar.

Marknadsföring av radio-/audioprogram

Texter, pressbilder och ljudpuffar behövs för samproduktioner i radio. Kom överens med Yle producenten vad som behövs för programmet eller serien. Materialet kan levereras via Pia Slangar som koordinerar det vidare.

Översättning och programtextning

Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning. Sändningen eller publiceringen av programmen planeras oftast långt på förhand, översättnings- och programtextningsarbetet koordineras samtidigt. En så kallad katalogpublicering kommer nu att bli allt vanligare, dvs vi kan publicera en hel serie på en och samma gång till Arenan. Därför är det viktigt att överenskomna leveranstidtabeller håller, att Yle får information om vilka språk som ingår i programmen samt att eventuella manus levereras samtidigt som programfilerna anländer till Yle.

Eftertexter, grafik, musik, arkiv

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Länk till Yles arkivlista Sådana samproduktioner, där Yle får alla rättigheter, kan få en del av ersättningen i form av arkivmaterial. Det är då fråga om sådant arkivmaterial som Yle har alla rättigheter till och som inte föranleder ersättningar till frilansers.

Eftertexter (TV/Arenan)

Yles slutlogo (”gravstenen”) togs ur bruk från början av år 2012. Den ersätts med texten Yle + årtal (Yle 2017) i slutet av eftertexterna. Kanalernas namn får inte längre användas i eftertexterna. I stället används antingen Svenska Yle eller ex Yle Fakta, beroende på vilken typ av samproduktion det är fråga om.

Grafik, hörnlogo och undertextning (TV/Arenan)

I och med förnyelsen av Yles bränd och utseende våren 2012, flyttades Yle-logons plats från höger till vänster i rutan. Denna förnyelse innebär ett nytänk i placeringen av grafikplanscher.

Tekniska direktiv

Yles tekniska direktiv (TV/Arenan)

Yles tekniska direktiv finns nu sammanställda på en och samma sida. Här finns också stöd för hur man exporterar videofiler enligt Yles format.

Yles tekniska direktiv

Ett tv/video-program anländer till Yle - vad händer då?

Programfiler laddas upp till Yle Aspera molntjänsten eller levereras till Yle som videofil på extern hårdskiva. Det är av yttersta vikt, att det program som Produktionsbolaget levererar är ”den sista versionen” av programmet, som enligt Produktionsbolaget är det program som skall sändas.

Leveranssätt och tekniska tips (TV/Arenan)

Programmet levereras till Yle på ett sådant sätt som är ändamålsenligt och möjligt för båda parterna. En videofil behöver nödvändigtvis inte börja med en startplansch men kom ihåg att filen bör sluta med några sekunder svart.

Ljudbearbetning enligt EBU R 128 (TV/Arenan)

EBU R 128 är den nya tekniska ljudstandarden som gäller för tv-sändningar i Yles kanaler. Kallas även för loudness, hörstyrka på svenska eller äänekkyys på finska. Enligt denna standard normaliseras ljudnivåerna efter ett medelvärde vars syfte är att få bättre ljudkvalitet, där dynamiken kan bevaras utan att lyssnarnivån blir lägre.

Kontakt

Johan Aaltonen

Innehållschef, samproduktioner och inköp
johan.aaltonen@yle.fi

Unni Malmgren

Tv- och radiochef/Yle Fem, Yle X3M, Yle Vega
unni.malmgren@yle.fi

Gitte Laurell

Arenanchef
gitte.laurell@yle.fi

Peter Sjöholm

Webbchef
peter.sjoholm@yle.fi

Isa Mårtenson

Ansvarig producent/Ung och korta dokumentärer
isa.martenson@yle.fi

Mikaela Sonck

Ansvarig producent/Barn
mikaela.sonck@yle.fi

Annika Löfgren

Ansvarig producent/Fakta
annika.lofgren@yle.fi

Maria Lundström

Ansvarig producent/Kultur, drama och korta dokumentärer
maria.lundstrom@yle.fi

Jenny Westergård

Producent/långa dokumentärer
jenny.westergard@yle.fi

Pia Slangar

Produktionsspecialist
pia.slangar@yle.fi

Leif Lindeman

Översättarkoordinator
leif.lindeman@yle.fi