Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Produktionsbolag

Huvudinnehåll

Produktionsbolag & Svenska Yle

Välkommen till Svenska Yles informationssidor för Produktionsbolag. Här finns information för bolag som vi samarbetar med kring inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp. Även nya eventuella partners kan här få en överblick vad vårt gemensamma arbete för produktion av program innebär.

Närbild på en kameraskärm som filmar en person som sitter och spelar gitarr.

Aktuellt

Pitch på Svenska Yle våren 2021

Svenska Yle ordnar pitchdagar våren 2021 enligt tidtabellen nedan. På grund av coronaläget hålls alla pitchar virtuellt via Google Meets.

Deadline för att skicka in idéerna till pitch är 26.2. Idéerna skickas per epost till adressen samproduktion@yle.fi. Vi önskar att ni skickar endast ett dokument per idé, men ändå så att varje idé finns i ett skilt dokument. Det här för att underlätta vår behandling.

Pitchdagarna äger rum må 22.3 och to 25.3. Besked om vilka idéer som går till pitch kommer senast två veckor innan pitchen.

Uppdateringar

Uppdaterad info (9.2 2021): Yles tekniska direktiv (TV/Arenan)
Ny info (21.1 2021): Pitch på Svenska Yle våren 2021

Leverans

Leverans av videomaterial - checklist

Leverans av allt sändningsmaterial gällande inhemsk tv/arenan-produktion går till Pia Slangar. Produktionsbolag kan även kontakta Pia i tekniska frågor. Här följer en checklista på vad ni skall tänka på innan och vid leverans.

Leverans av audiomaterial - checklist

Vid samproduktion/beställningsprogram gällande audioprogram kan allt leveransmaterial sändas till Pia Slangar som sedan koordinerar materialet vidare (om inte annat överenskommits).

Leverans av webbmaterial

I samband med samproduktion behövs det också specifikt webbmaterial. Det är i regel produktionsbolaget som levererar webbinnehållet och då finns det inskrivet i avtalet.

Du som gör podd för Svenska Yle - gör så här!

Här har vi samlat det som gäller för poddar på Svenska Yle, både dem vi producerar själva och poddar vi samproducerar eller köper in.

Marknadsföring

Paketering för Yles plattformar - handbok

Här får produktionsbolagen en inblick i hur bilder, rubriker och texter används i paketeringen för Yles plattformar Arenan, webben och i sociala medier. De här exemplen och tipsen kan vara till hjälp vid planerande och leverans av material så att materialet kan publiceras och paketeras på ett sånt vis så att det blir attraktivt och informativt för våra kunder.

Bilderna beskärs allra helst på Yle för de behövs exempelvis med tanke på både desktop och mobil utgivning. Produktionsbolaget behöver alltså inte själva beskära bilderna. Men studera vilken typs av bilder som behövs för diverse utgivning så att ni levererar bilder som sedan kan beskäras för dessa olika ändamål. Och kom ihåg att specificera bildinfo i exempelvis ett skillt dokument, vilka bilder som är vad, vem finns på bilden, vem fotograf och namnge även bildfilen på ett fiffigt sätt så att rätt info hittar till rätt bild.

Marknadsföringsmaterial (TV/Arenan)

I och med kontrakt med Yle medföljder även en Marknadsföringsbilaga. Produktionsbolag skall tillsammans med Yles producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Marknadsföringsmaterial audio

Produktionsbolag skall tillsammans med Yle producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Översättning och programtexning

Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning. Sändningen eller publiceringen av programmen planeras oftast långt på förhand, översättnings- och programtextningsarbetet koordineras samtidigt.

En så kallad katalogpublicering kan även vara aktuell, dvs vi kan publicera en hel serie på en och samma gång till Arenan. Därför är det viktigt att överenskomna leveranstidtabeller håller, att Yle får information om vilka språk som ingår i programmen samt att eventuella manus levereras samtidigt som programfilerna anländer till Yle.

Eftertexter, grafik, musik, arkiv

Musikanvändning och uppgifter till Yle

All musik som används i ett program måste uppges i slutredovisningen till Yle. Beroende på vilken avtalsform som gäller finns möjligheter och begränsningar i musikanvändning.

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Sådana samproduktioner, där Yle får alla rättigheter, kan få en del av ersättningen i form av arkivmaterial. Det är då fråga om sådant arkivmaterial som Yle har alla rättigheter till och som inte föranleder ersättningar till frilansers.

Eftertexter (TV/Arenan)

Observera att Yles ansvariga utgivare skall nämnas i eftertexterna, dvs Johanna Törn-Mangs (från och med 1.7.2020).

Grafik, hörnlogo och undertextning (TV/Arenan)

Var uppmärksam med var programmets grafikplanscher placeras! Yle-logons plats, både i Tv- och Arenaprogrammen, kommer uppe till vänster i rutan. Undertexterna kan ta upp till 1/6 i höjdled av bilden.

Tekniska direktiv

Svenska Yles tekniska direktiv för audio

Här är en sammanställning av tekniska direktiv för vad som gäller vid leverans av audiofiler till Svenska Yle. Klicka på rubriken eller länken nedan.

Yles tekniska direktiv (TV/Arenan)

Yles tekniska direktiv är delvis uppdaterade. Klicka på rubriken ovan och du styrs till Yles sida gällande direktiven. Välj gärna alternativet In English: Yle Technical Requirements for content delivery där det bättre finns förklarat om nya möjligheter av format för programfil.

Ljudbearbetning enligt EBU R 128 (TV/Arenan)

EBU R 128 är den tekniska ljudstandarden som gäller för tv-sändningar i Yles kanaler. Kallas även för loudness, hörstyrka på svenska eller äänekkyys på finska. Enligt denna standard normaliseras ljudnivåerna efter ett medelvärde vars syfte är att få bättre ljudkvalitet, där dynamiken kan bevaras utan att lyssnarnivån blir lägre.

Leveranssätt, tekniska tips och teknisk check (TV/Arenan)

Programmet levereras till Yle på ett sådant sätt som är ändamålsenligt och möjligt för båda parterna. En videofil behöver nödvändigtvis inte börja med en startplansch men kom ihåg att filen bör sluta med några sekunder svart. Om filen innehåller en informationsplasch i början så måste den övergå till svart i några sekunder innan själva Programmet börjar.

Allmänna villkor

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI)

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion gäller alla som producerar program eller innehåll inom Yle eller för Yle.

Yles verksamhet grundar sig på oberoende, opartiskhet och tillförlitlighet. Vi låter inte journalistiken styras av påverkningsförsök. Politiska, kommersiella eller liknande intressen påverkar inte det redaktionella innehållet. Med stöd av dessa regler kan vi skapa och publicera modig och mångsidig journalistik samt innehåll riktade till alla i Finland.

Yles allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion – YSE 2017 A

Dessa Rundradion Ab:s (Yle) allmänna avtalsvillkor för program- och innehållsproduktion (YSE) tillämpas på alla avtal om produktion av och rättigheter till Yles program eller innehåll där Avtalspartnern har ansvaret som Programmets huvudproducent, om inget annat uttryckligen har avtalats om i Avtalet.

Rättigheter och olika rättighetspaket

Det material och de program som produceras och införskaffas med Yles offentliga medel anses som finländarnas gemensamma egendom. Innehållet bör då också vara tillgängligt för framtida bruk, ex i Yles Arkivtjänst. Yle förvärvar rättigheter enligt olika "rättighetspaket".

Svenska Yle och sociala medier

Sociala medier är en naturlig del av innehållet och utgivningen på Svenska Yle. Här hittar du allmänna råd och våra riktlinjer för sociala medier att bekanta dig med redan när du planerar ett innehåll för oss.

Målen för all Svenska Yles närvaro och publicering på tredje parters plattformar är att locka nya målgrupper till Svenska Yles innehåll, att öka dialogen mellan medborgarna och Svenska Yle och att öka intresset för Svenska.yle.fi och Arenan.