Hoppa till huvudinnehåll

Biologi - Vetamix

 • En vacker närbild på bofinken

  Bofinken, en energisk sångare

  10.03.2016Vetamix
  Bofinkens ljudliga sång hörs nästan över allt om våren. De första bofinkarna anländer i mars. Sången börjar man oftast höra i april. Ibland övervintrar bofinken i Finland. Bofinken, Fringilla coelebs, och lövsångaren, Phylloscopus trochilus, är de två vanligaste fågelarterna i Finland.
 • Rödvingetrast i naturen

  Rödvingetrasten sjunger dygnet runt

  10.03.2016Vetamix
  Rödvingetrasten, Turdus iliacus, är den minsta av trastarna i vårt land och intar troligen tredje plats om vi studerar vilken art som är talrikast i Finland. Hanarna orkar sjunga dygnet runt och därför är rödvingetrastens sång ett välkänt vårtecken.
 • En flygande tornfalk

  Tornfalken ryttlar

  10.03.2016Vetamix
  Tornfalken, Falco tinnunculus, kommer oftast tillbaka till sina hemtrakter i april. Den har en uppseendeväckande lång stjärt. Tornfalken ryttlar. Det betyder att den flyger på stället med fladdrande vingar, då den jagar.
 • Sädesärla på stubbe

  Sädesärlan kallas också vippstjärt

  10.03.2016Vetamix
  Sädesärlan eller vippstjärten, Motacilla alba, dyker upp på gårdarna i april, på jakt efter ryggradslösa djur. Den vippar upp och ner på sin långa stjärt och anfaller sitt byte medan den emellan släpper ur sig korta tjivitt-läten. Man tror att den hart fått namnet sädes-ärla eftersom den anländer just under vårsådden och söker föda i den nyplöjda jorden.
 • Drillsnäppa i vattenbrynet

  Drillsnäppan är vår vanligaste vadare

  10.03.2016Vetamix
  Drillsnäppan, Actitis hypoleucos, är den vanligaste vadaren i Finland och är kanske därför också den man lättast upptäcker vid stränderna. Den är lätt att känna igen på sitt beteende som ser något nervöst ut. Drillsnäppan vippar på stjärten som en sädesärla och flyger nära vattenytan med nedböjda, dallrande vingar, samtidigt som den drillar.
 • ladusvala på kvist

  En svala gör ingen sommar

  10.03.2016Vetamix
  En svala gör ingen sommar. Och det stämmer, för de första svalorna kan anlända redan i slutet av april. Men merparten av svalorna återflyttar till Finland först i maj, de sista i slutet av månaden.
 • Svartvita flugsnappare vid holken

  Svartvita flugsnapparen lever i bigami

  10.03.2016Vetamix
  Den svartvita flugsnapparen, Ficedula hypoleuca, häckar gärna i fågelholkar. Den frackklädda hanen är mycket högljudd och aggressiv mot andra fåglar. Har han valt en holk till boplats, så kan han strunta i om den redan är upptagen. Boet byggs på det andra boet.
 • Två lövsångare på marken

  Känn igen lövsångaren på lätet

  10.03.2016Vetamix
  De första lövsångarna flyger in från Afrika i slutet av april, i likhet med många insektsätare. Under kalla vårar kan det dröja ända fram till juni innan alla har anlänt. Lövsångaren, Phylloscopus trochilus, är den vanligaste fågelarten i Finland och förekommer i hela landet, också i fjällen i Lappland.
 • Tajgagök fotograferad i Australien.

  Göken lägger ägg i andras bon

  10.03.2016Vetamix
  Göken, Cuculus canorus, är svår att se, men dess rop är känt för många. Lätet börjar höras i maj och fortsätter ända fram till juli. När göken är upptagen med att gala kan man tyst försöka närma sig den. Att få den inom synhåll är svårt, men inte omöjligt.
 • En flygande tornseglare

  Tornsvalan heter egentligen tornseglare

  10.03.2016Vetamix
  Under sommarkvällarna kan man se tornseglarnas tävlingsflygningar över taken och samtidigt höra gälla läten: srii srii srii. Tornseglaren, apus apus, är ingen svala, utan just en seglare, trots att den förr kallades tornsvala.
 • En tussilago

  Tussilago, hästhov eller hosthäva

  10.03.2016Vetamix
  Det behövs bara en liten snöfri markplätt för att de lysande gula tussilagoblommorna ska titta fram. Blomknopparna utvecklats redan under föregående höst och därför är tussilagon redo att blomma mycket tidigt om våren.
 • Blåsippor tränger upp genom det bruna lövtäcket.

  Blåsippan är inte alltid blå

  10.03.2016Vetamix
  Då blåsippan, Hepatica nobilis, slår ut i blom är våren här på allvar. De första blommorna dyker vanligtvis upp i början av april, då tjälen gått ur marken. Blåsippan och tussilagon är de växter som blommar tidigast i vårt land, i april-maj.
 • Vitsippor i blom

  Vitsippan känd som morsdagsblomma

  10.03.2016Vetamix
  Vitsippan slår ut i blom strax efter blåsippan. De första knopparna kan ses i slutet av april.
 • Vårskott av åkerfräken

  Åkerfräken kallas också rävarompa

  10.03.2016Vetamix
  Åkerfräken, Equisetum arvense, brukar också kallas rävrumpa, rävarompa eller kuckugran. Växten har en mycket lång, grenad jordstam. Till skillnad från våra andra fräkenarter växer åkerfräken i två olika skrudar under ett och samma år.
 • Löv av glasbjörk

  Björken är Finlands nationalträd

  10.03.2016Vetamix
  Björken är allmän i hela landet och trivs i många olika livsmiljöer. Björken är vårt vanligaste lövträd. De tre björkarterna som förekommer i Finland är glasbjörken, vårtbjörken och dvärgbjörken
 • Kabbleka i blom

  Kalvlekan vissnar i vas

  10.03.2016Vetamix
  Kabblekan eller kalvlekan, Caltha palustris, förekommer i hela vårt land. Kabblekan är en allmän, flerårig ranunkelväxt. I södra Finland börjar kabblekan blomma i början av maj, i Lappland i början av juni. Kabblekan är giftig och vissnar snabbt i vas, så det lönar sig att beundra den på dess naturliga växtplats.
 • Blommande harsyra

  Harsyran är vintergrön

  10.03.2016Vetamix
  Många har smakat på harsyrans syrliga blad. De innehåller oxalsyra som också finns i rabarber. Bladen är klöverlika, trebladiga och man kan äta dem året runt, för de är vintergröna.
 • Blåbärsris i blom

  Blåbärsblomman ser ut som en lampa

  10.03.2016Vetamix
  Blåbäret blommar i maj-juni och är då ytterst ömtåligt. En enda frostnatt kan leda till att hela blåbärsskörden går förlorad. En av blåbärets huvudpollinerare är den ljusa jordhumlan.
 • Blommande hägg

  Häggen är släkt med rosen

  10.03.2016Vetamix
  Häggen blommar i maj-juni. Blomdoften är förtrollande och man kan känna igen den på långt håll. Häggens bark, trä och blad luktar däremot illa, vilken man märker om man plockar en häggbukett - händerna får en kännspak odör. Lukten påminner lite om bittermandel. Också djuren lägger märke till lukten. Sorkar och möss undviker att knapra på hägg – likaså getter, harar och hästar.
 • Liljekonvalj

  Liljekonvaljen är vår nationalväxt

  10.03.2016Vetamix
  Den väldoftande, men giftiga liljekonvaljen blommar i maj-juni. Senare under sommaren utvecklas ett gulrött bär. Liljekonvaljen förekommer i hela landet, utom i norra delarna av Lappland.