Hoppa till huvudinnehåll

Biologi - Vetamix

 • Blommande bullerblomster

  Bullerblomstret är Lapplands landskapsblomma

  10.03.2016Vetamix
  Bullerblomstret eller smörbollen är en ståtlig, hög ranunkelväxt. Växten blommar med stora, klargula, bollliknande blommor i maj-juni. Hela växten är giftig.
 • Ekorrbär i blom

  Ekorrbäret är giftigt

  10.03.2016Vetamix
  Man känner igen det lilla ekorrbäret på de breda hjärtlika bladen, två blad per stjälk. Den vita blomklasen utvecklas sent på våren, i maj-juni.
 • Nässelfjäril

  Nässelfjärilen är en solälskare

  10.03.2016Vetamix
  Nässelfjärilen är en av våra vanligaste dagfjärilar. Den hör till familjen praktfjärilar och är bland de tidigaste fjärilarna man kan få syn på under våren, eftersom den övervintrar som fullt utvecklad.
 • En citronfjäril på en tussilago

  Citronfjärilen är en turfjäril

  10.03.2016Vetamix
  Förr i tiden ansåg man att det året skulle bli lyckosamt om den första fjärilen man såg om våren var en citronfjäril. Citronfjärilen Gonepteryx rhamni är en av våra vanligaste dagfjärilar.
 • Nyckelpiga

  Nyckelpigan är ett glupskt rovdjur

  10.03.20161Vetamix
  Nyckelpigan hör till skalbaggarna. Den sjuprickiga nyckelpigan är vår nationalinsekt och påträffas i hela landet, främst på åkrar och ängar
 • Humla

  Tacka humlorna för blåbären

  10.03.20162Vetamix
  I Finland finns många olika humlearter, av vilka den ljusa jordhumlan är lättast att känna igen. Den ljusa jordhumlan äter nektar.
 • Närbild av stackmyra

  I myrstacken har alla en uppgift

  10.03.2016Vetamix
  Myran är en insekt som har sex ben och är ungefär 1 cm lång. De vuxna myrornas favoritföda är den söta avföringen från bladlöss som kallas honungsdagg.
 • Mygga som suger blod

  Myggan luktar sig fram till oss

  10.03.2016Vetamix
  I Finland finns det tiotals arter av stickmyggor. De hör till familjen Culicidae. Många av dem suger blod av däggdjur.
 • En groda på en sten.

  Grodan lägger tusentals ägg

  10.03.2016Vetamix
  Grodorna samlas i vattensamlingar för att leka i april-juni. De lägger sina ägg i form av stora romklumpar. En groda lägger omkring 1000-3000 grodägg samtidigt, men fienderna är många och bara omkring 5 av 3000 utvecklas till vuxna grodor.
 • Kopparorm

  Kopparormen är ingen orm

  10.03.2016Vetamix
  Trots att kopparormen, Anguis fragilis, kallas orm är den faktiskt en benlös ödla. Den kallas också kopparödla eller ormslå. Den är klumpigare än en orm och mycket långsam.
 • En huggorm

  Huggormens blick är stickande

  10.03.2016Vetamix
  Under vintern går huggormarna i dvala i håligheter t.ex. under rötter, men också i stenrösen eller rishögar. Huggormarna uppsöker nästan alltid samma övervintringsplatser år efter år. I mars-april brukar huggormarna vakna ur vinterdvalan. Hanarna vaknar före honorna.
 • Snokens huvud

  Snoken kan spela död

  10.03.2016Vetamix
  Snoken går i dvala redan i början av oktober. Den övervintrar på frostfritt djup i håligheter och gångar i marken. Snokarna vaknar ur dvalan i början av maj - de första kan ringla sig ut redan i april.
 • En liten igelkott i oktober.

  Igelkotten vill ha insekter, inte mjölk

  10.03.20161Vetamix
  Igelkotten är ett litet, taggigt däggdjur som sover om dagen och är aktivt i gryningen och om natten. Igelkottens rygg är täckt av cirka 5 000 taggar som är 2-3 cm långa.
 • Närbild av långörad fladdermus

  Fladdermusen vilar upp och ner

  10.03.2016Vetamix
  I Finland har man påträffat 13 olika fladdermusarter. En del av arterna övervintrar i vårt land, medan andra flyttar söderut till vintern.
 • Lönn i blom

  Lönnen blommar på bar kvist

  10.03.2016Vetamix
  Lönnen är känd för sina stiliga, höstgranna blad och vingförsedda frukter, lönnäsor. Men också blommorna är vackra.
 • Asp i blom

  Aspens löv darrar lätt

  10.03.2016Vetamix
  Att darra som ett asplöv, lyder ordspråket. Och det är sant att aspens löv darrar vid minsta vindpust. Det beror på att skaften är tillplattade och mycket långa i förhållandet till bladstorleken. Darrningen förhindrar skadeinsekter att få fäste på bladen. Asp heter Populus tremula på latin. Tremula betyder darrande.
 • Tibast i blom

  Tibasten är mycket giftig

  10.03.2016Vetamix
  Tibast är en buske som blir ungefär en meter hög. Den fäller sina löv till vintern och blommar tidigt om våren på bar kvist.
 • En liten igelkott i oktober.

  Djur som går i ide

  03.03.2016Vetamix
  Att sova vintersömn eller gå i ide är ett sätt för djur att klara av vintern. De flesta däggdjur övervintrar i vaket tillstånd, men en del sjunker i dvala. Det gör också våra insekter, groddjur och kräldjur.
 • Professor Martin Romantschuk besökte Kvanthopps webbstudio och tog med sig ett antal algprover.

  Alger som tillverkare av omega 3-fettsyror

  18.02.20161Vetenskap
  Om några år har vi kanske en inhemskt tillverkad, fullt vegetarisk omega 3-fettsyra. Tack vare mikroalgsodlingar. Läs om pågående forskningsprojekt.
 • Ett hjärta

  Hjärtat - livets motor

  12.02.20161Vetamix
  Hjärtat är vår viktigaste muskel. Det pumpar outtröttligt blod till kroppens alla delar så länge vi lever. När hjärtat slutar slå tar livet slut - och därför förknippas också hjärtat med känslor och kärlek.