Hoppa till huvudinnehåll

Lärarhandledning - Vetamix

 • Studerande räknar matteuppgifter

  Koncentrera dig på en sak i taget när du läser

  12.11.2017Vetamix
  En studieteknik som är arbetsam och tar mycket tid är inte en bra teknik. Lär dig rätt studieteknik; förbättra dina studieresultat och minska på stressen.
 • Bild med texten, vad är skolutmattning?

  Konstant stress leder till utmattning bland studerande

  12.11.20175Vetamix
  Bakom skolutmattning ligger ofta en långvarig studiestress. Utmattningen går att åtgärda bara du lär dig att hantera din stress.
 • En kvinna på en säng med en drös böcker uppkastade i luften. Symbol för stress.

  Fem fakta om stress i samband med skrivningarna

  12.11.2017Vetamix
  Hurudan stress är normal och när är det skäl att bli oroad? Vi samlade fem fakta om stress i samband med studentskrivningarna.
 • Bild till kampanjen Pressad (Abimix)

  Vad gör dig stressad?

  12.11.2017Vetamix
  Känner du dig trött eller stressad? Ibland kan skolan och studentskrivningarna helt enkelt kännas som för mycket. Vill du berätta om dina upplevelser?
 • FN:s biståndsarbete i Haiti.

  Fem frågor om FN – testa dina kunskaper här!

  24.10.2017Vetamix
  FN-dagen firas den 24 oktober. I Finland är denna dag en flaggdag där man flaggar antingen med FN-flaggan eller med det egna landets flagga. Testa vad du vet om FN.
 • Juha, Timo och Alex på kvarsittning. Ur Arcadas kortfilm för Lasso

  Nya inlärningssätt i skolorna – 7 tips för hemmen

  18.01.2017Vetamix
  I samband med den nya läroplanen förändras inlärningssätten i skolorna, men syns förändringarna hemma?
 • En stor glad grupp elever och lärare.

  Nya undervisningsmetoder och internationalisering

  30.06.2016Vetamix
  I följande avsnitt får vi tips på hur undervisningen kan göras roligare och mångsidigare. Vi tar del av exempel på autentisk språkundervisning, distansstudier för grundskolan och olika internationella samarbeten mellan skolor. Vi går också in på utbildningsexport - hur säljer man know-how till en annan kultur?
 • 2000 skolelever var på plats vid utlysningen av skolfred i Bastion Ungern i Lovisa.

  Fostrande och allmänbildande undervisning

  21.06.2016Vetamix
  Nu tittar vi närmare på hur fostran och allmänbildning kan integreras i undervisningen. Hur uppmuntrar man unga till aktivt deltagande i samhällsfrågor? Hur stärker man elevers kulturidentiet och hur lär man ut goda attityder och respekt för människovärdet?
 • Någon spelar schack.

  Motion, konstämnen och bättre inlärningsförmåga

  20.06.2016Vetamix
  Man kan öka hjärnans kapacitet genom att syssla med musik och att vara fysiskt aktiv gör gott för koncentrationsförmågan. I följande avsnitt diskuterar vi stöd för inlärning, hur skolelever kan uppmuntras till att röra på sig mera och hur man kan främja ungas intresse för konst och kultur.
 • Skolelever vid datorn.

  IT och media i grundskolan

  20.06.2016Vetamix
  Hur kunde grundskolans undervisning i informationsteknik förbättras och hur kan man använda sociala medier som redskap för inlärning? Förutom att hålla undervisningen i teknik på lagom utmanande nivå så är det också mycket viktigt att eleverna får perspektiv på informationsflödet och lär sig ifrågasätta information.
 • En skolbyggnad och två björkar.

  Samarbete mellan hem och skola

  17.06.2016Vetamix
  Hur verka för ett utökat samarbete mellan hem, skola och samhälle? Vi träffar vi lärare och föräldrar som har olika erfarenheter av samarbetet mellan hem och skola. Vi ser ett gott exempel på hur ett aktivt samarbete resulterade i att eleverna trivdes bättre i skolan. Men alltid är det inte lika lätt - hur handskas en lärare med riktigt missnöjda föräldrar?
 • Uno Cygnaeus och en grupp skolelever.

  Finländska pedagoger som reformerade skolan

  17.06.2016Vetamix
  Uno Cygnaeus, Viktor von Wright och Mikael Soininen var tre betydelsefulla och inspirerande pedgoger under 1800-talet och 1900-talets början. De verkade alla för jämlikhet i samhället och för bättre utbildning. Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska.
 • En höna sitter på bordet bakom en skolbok och en penal.

  Att stöda elever med specialbehov

  16.06.2016Vetamix
  Alla elever har rätt att bli sedda, få stöd och uppmuntran. Det kan vara prövande för klassläraren, speciellt om det finns flera i klassen med särskilda behov. I de här avsnitten av Håltimmen får vi tips om hur man kan stöda elever med gestaltningssvårigheter och med Downs syndrom. Elever som skolkar och elever som behöver större utmaningar än sina klasskamrater.
 • Olika sorters pennor i pennställningar.

  Morgondagens skola och lärarens roll i förändring

  14.06.2016Vetamix
  Skolan är en institution som fortfarande förändras ganska långsamt medan vårt samhälle förändras allt snabbare. Hur borde framtidens skola se ut? Och hur påverkas läraryrket av teknikens utveckling? Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska. Producerat 2009-2011.