Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Ekonomiska tal 2020

Det exceptionella coronaåret påverkade resultatet för 2020 avsevärt. Ekonomin hölls i balans.

Omsättningen var 487,6 miljoner euro

Förändr. jfr föreg. år % 2,0

Kostnader och avskrivningar var 481,4 miljoner euro

Förändr. jfr föreg. år % +1,5

Räkenskapsperiodens vinst var 7,2 miljoner euro

Föreg. år vinst 6,0 miljoner €

Enligt förvaltningsrådets riktlinjer ska variationerna i resultatet från år till år ta ut varandra på lång sikt. Variationen uppstår främst vartannat år till följd av stora, regelbundet återkommande idrottsevenemang.

Det exceptionella coronaåret påverkade resultatet för 2020 avsevärt, då de stora idrottsevenemangen flyttades till framtiden och programutbudet omorganiserades.

Yles kostnadsstruktur 2020, 481,4 miljoner euro

 1. 78% Innehål och tjänster 375,2 milj. €
 2. 11% Teknik och infrastruktur 52,9 milj. €
 3. 6% Gemensamma funktioner och administration 29,0 milj. €
 4. 5% Avskrivningar 23,3 milj. €
 5. 0% Försäljning 1,1 milj. €

Finansiella nyckeltal

2020 2019 2018 2017 2016
VERKSAMHETENS OMFATTNING (mn €/%)
Omsättning 487,6 478,0 471,6 472,3 470,9
förändrings-% 2,0 1,3 -0,1 0,3 0,7
Övriga rörelseintäkter 2,6 2,7 2,7 2,7 2,3
förändrings-% -1,2 -1,6 -0,4 18,2 -45,9
Kostnader och avskrivningar 481,4 474,5 481,8 467,9 476,1
förändrings-% 1,5 -1,5 3,0 -1,7 1,6
Balansomslutning 368,7 308,7 315,4 296,4 286,1
Bruttoinvesteringar, materiella och immateriella tillgångar * 14,9 20,7 17,7 19,8 25,6
% av omsättningen 3,1 4,3 3,7 4,2 5,4
LÖNSAMHET (mn €/%)
Driftsbidrag 84,9 78,5 69,3 83,4 74,2
% av omsättningen 17,4 16,4 14,7 17,7 15,8
Rörelsevinst/-förlust 8,8 6,1 -7,5 7,0 -2,9
% av omsättningen 1,8 1,3 -1,6 1,5 -0,6
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 7,2 6,0 -5,5 6,9 -2,9
% av omsättningen 1,5 1,3 -1,2 1,5 -0,6
FINANSIERING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Quick ratio 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4
Soliditet % 38,7 43,8 41,0 45,5 44,7
Räntebärande främmande kapital (mn €) 47,0 61,2 48,8 41,2 50,2
PERSONAL
Medelantal årsverken (åv)
under året ** 3296 3304 3309 3333 3490
Löner (mn €) 175,2 171,4 167,8 166,6 171,5
Arvoden (mn €) 11,0 11,6 13,1 12,3 12,1
Löner och arvoden sammanlagt (mn €) 186,2 183,0 181,0 179,0 184,0
* Exklusive anskaffning av visningsrätter ** Inklusive tillsvidareanställningar, visstidsanställningar samt anställningar som är timavlönade eller prestationsbaserade.

Personalkostnader 2020, sammanlagt 232,8 miljoner euro

 1. 196,3 miljoner euro: Tillsvidareanställningar (2 680 åv)
 2. 20,4 miljoner euro: Visstidsanställningar (373 åv)
 3. 3,3 miljoner euro: Timavlönade (56 åv)
 4. 10,5 miljoner euro: Honorar för arbete i anställningsförhållande (186 åv)
 5. 2,3 miljoner euro: Honorar för arbete i icke-anställningsförhållande

Skatteavtryck 2020, miljoner euro

Totalt 99 miljoner euro

Moms, netto 6,1 miljoner euro

Fastighetsskatt och andra skatter* 0,4 miljoner euro

Förskottsinnehållning (arbetstagare och företag) 46,2 miljoner euro

Lagstadgade lönebikostnader (arbetsgivarens andel) 46,2 miljoner euro

Inkluderar betalningar

 • Pensionsstiftelsen
 • ArPL
 • Sjukförsäkringsavgift
 • Olycksfallsförsäkringspremie
 • Arbertslöshetsförsäkringspremie
 • Grupplivförsäkringspremie

Arbete för den kreativa sektorn

Enligt resultaträkningen använde vi (motsvarande tal för 2019):

 • 36,7 miljoner euro på upphovsrättsersättningar för musik och radio, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter i program (34,4)

 • 33,9 miljoner euro på anskaffade inhemska program på olika plattformar (29,6)

 • 18,7 miljoner euro på sport och utländska program (21,4)

 • 18,3 miljoner euro på andra tjänster inom programverksamheten (20,7) 

 • 43,5 miljoner euro på teknik (45,2)

 • 27,8 miljoner euro på distribution (25,6)

 • 20,4 miljoner euro på hyror och fastigheter (22,1).

På andra språk