Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Ansvar för ekonomin 2020

En tecknad bild. En turkos stad i bakgrunden. I förgrunden ett vitt skepp.
Bild: Laura Rahinantti / Yle

Vi använder den skattebaserade finansieringen på ett ansvarsfullt, genomtänkt och ändamålsenligt sätt för att uppfylla Yles lagstadgade uppdrag. 

År 2020 använde Yle 78 procent av sin finansiering till innehåll och tjänster. Övriga kostnader stod för 22 procent. 

Programverksamhetens andel av totalkostnaderna 2020, 375,2 miljoner euro

 1. 78% Programsverksamhet 375,2 milj. €
 2. 22% Annan verksamhet 106,3 milj. €

Inköpen av innehåll och tjänster var fördelade på inhemska programinköp, internationella programinköp (inklusive sport), musik och andra upphovsrätter, Yles egen programverksamhet (inklusive bland annat nyhetsverksamhet, utgivning, egen dramaproduktion och fakta) samt distribution via olika operatörers nät. 

Programverksamhetens kostnader per genre, miljoner euro

 1. Distribution: år 2020 27,8 miljoner euro, år 2019 25,6 miljoner euro
 2. Inköpta internationella program och visningsrätt av sport: år 2020 18,6 miljoner euro, år 2019 21,4 miljoner euro
 3. Inköpta inhemska program: år 2020 33,9 miljoner euro, år 2019 29,6 miljoner euro
 4. Musik och annan upphovsrätt: år 2020 36,7 miljoner euro, år 2019 34,4 miljoner euro
 5. Annan programverksamhet: år 2020 258,1 miljoner euro, år 2019 263,5 miljoner euro

En betydande del av vårt skatteavtryck hänför sig till olika lagstadgade personalavgifter. 

Programverksamhetens andel av totalkostnaderna 2020, 375,2 miljoner euro

 1. 78% Programsverksamhet 375,2 milj. €
 2. 22% Annan verksamhet 106,3 milj. €

Programverksamhetens kostnader per genre, miljoner euro

 1. Distribution: år 2020 27,8 miljoner euro, år 2019 25,6 miljoner euro
 2. Inköpta internationella program och visningsrätt av sport: år 2020 18,6 miljoner euro, år 2019 21,4 miljoner euro
 3. Inköpta inhemska program: år 2020 33,9 miljoner euro, år 2019 29,6 miljoner euro
 4. Musik och annan upphovsrätt: år 2020 36,7 miljoner euro, år 2019 34,4 miljoner euro
 5. Annan programverksamhet: år 2020 258,1 miljoner euro, år 2019 263,5 miljoner euro

Läs mer: Ekonomiska tal

Yle upphandlar på ett hållbart sätt

Yle följer lagen om offentlig upphandling. I lagen föreskrivs ett undantag gällande konkurrensutsättning vid upphandling av programinnehåll. 

Vi iakttar hållbarhetsprinciperna för bland annat ekologisk och social hållbarhet. Vi förutsätter att våra avtalspartner förbinder sig till de hållbara verksamhetssätt som fastställs i Yles partnerförbindelse.

Genom de indirekta effekterna av vår verksamhet stärker vi livskraften i den kreativa sektorn och vi har också en betydande sysselsättande roll inom den kreativa sektorn i Finland.

På andra språk