Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Yles verkställande direktör och ledningsgrupp 2020

Ledningsgruppens medlemmar utses av styrelsen.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt fyra gånger per månad.

Ledningsgruppen utgjordes av verkställande direktören samt direktörerna för enheterna och stödfunktionerna. Två nya medlemmar gick med i Yles ledningsgrupp under året: direktör för Kommunikation och varumärke och direktör för Svenska Yle. 

År 2020 bestod ledningsgruppen av sex kvinnor och sex män.

Ledningsgruppens medlemmar 2020

Merja Ylä-Anttila, verkställande direktör

Född 1960, studier i statskunskap
Medlem av ledningsgruppen sedan 2018–
Huvudsyssla: Verkställande direktör 2018–

Ismo Silvo, direktör, public service, vice verkställande direktör

Född 1958, Doktor i statsvetenskap

Medlem av ledningsgruppen sedan 2005–
Huvudsyssla: Direktör, public service 2020–

Jouko Jokinen, direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Född 1959, kandidat i humanistiska vetenskap

Medlem av ledningsgruppen sedan 2017–
Huvudsyssla: Direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten 2017–

Panu Pokkinen, direktör, Sport och evenemang

Född 1976, magister i samhällsvetenskap

Medlem av ledningsgruppen sedan 2019–
Huvudsyssla: Direktör, Sport och evenemang 2019–

Ville Vilén, direktör, Kreativt innehåll och medier

Född 1963, pedagogie magister

Medlem av ledningsgruppen sedan 2006–
Huvudsyssla: Direktör, Kreativt innehåll och medier 2020–

Johanna Törn-Mangs, direktör, Svenska Yle

Född 1970, ekonomie magister

Medlem i ledningsgruppen sedan 2020–
Huvudsyssla: Direktör, Svenska Yle 2020–

Janne Yli-Äyhö, direktör, Teknologi och utveckling

Född 1963, diplomingenjör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2012–
Huvudsyssla: Direktör, Teknologi och utveckling 2019–

Eija Hakakari, direktör, Personal

Född 1961, pedagogie magister

Medlem av ledningsgruppen sedan 2019–
Huvudsyssla: Personaldirektör 2019–

Marit af Björkesten, strategi och publikrelation

Född 1970, politices magister 

Medlem av ledningsgruppen sedan 2012–
Huvudsyssla: Direktör, Strategi och publikrelationer 2020–

Jere Nurminen, direktör, Kommunikation och varumärke 

Född 1978, student, yrkehögskole examen

Medlem i ledningsgruppen sedan 2020–
Huvudsyssla: Kommunikations- och varumärkesdirektör 2020–

Maisa Hyrkkänen, ekonomidirektör

Född 1964, ekonomie magister

Medlem av ledningsgruppen sedan 2014–
Huvudsyssla: Ekonomidirektör 2019–

Katri Olmo, direktör, juridiska ärenden

Född 1959, Juris kandidat, vicehäradshövding

Medlem i ledningsgruppen 2011–2017, 2018–
Huvudsyssla: Direktör för juridiska ärenden 2011–