Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Yles styrelse 2020

Mandatperioden för medlemmarna i styrelsen 2020 fortsätter fram till den ordinarie bolagsstämman den 30 april 2021.

Styrelsen väljs av förvaltningsrådet. År 2020 bestod styrelsen av fyra kvinnor och tre män, vilka representerade båda språkgrupperna.

Styrelsen sammanträdde 11 gånger under året av vilka sex hölls på distans.

Yles styrelse 2020

Thomas Wilhelmsson, styrelseordförande

Född 1949, juris kandidat 1971, juris licentiat 1973, juris doktor 1980

Styrelseordförande från 2015–
Huvudsyssla: Kansler emeritus 2017–

Katri Viippola, vice ordförande

Född 1976, Executive MBA 2016, CBM 2009, M.A. 2008
Medlem i Yles styrelse 2019–
Huvudsyssla: direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar 2016–

Paulina Ahokas

Född 1972, filosofie magister 1999, Executive MBA 2014
Medlem i Yles styrelse 2017–
Huvudsyssla: verkställande direktör, Tammerforshuset Ab 2012–

Kai Huotari

Född 1972, ekonomie doktor 2014, diplomingenjör 2003, konstmagister 1999
Medlem i Yles styrelse 2017–
Huvudsyssla: verkställande direktör, Fastighets Ab Kabelhuset 2015–

Lauri Kontro

Född 1953, Pol mag 1977, Executive MBA 2003
Medlem i Yles styrelse 2017-
Huvudsyssla: sakkunnig

Pauliina Mäkelä

Född 1971, studentmerkonom 1992, HHJ 2020


Medlem i Yles styrelse 2017–
Huvudsyssla: verkställande direktör, Kinda Ab 2010–

Sirpa Ojala 

Född 1963, diplomingenjör 2001


Medlem i Yles styrelse 2020–
Huvudsyssla: Senior Advisor 2020–

Arto Nieminen, personalrepresentant

Redaktör Arto Nieminen är personalens representant.

På andra språk