Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Våra tjänster för specialgrupper och minoriteter 2020 

I lagen om Rundradion Ab åläggs Yle att främja jämställdhet, tolerans och kulturell mångfald. 

Yle har som mål att stödja medborgarna så att alla har samma möjlighet att delta i samhället och samhällsdebatten samt ta del av gemensamma upplevelser. 

År 2020 startade vi en tjänst som stöder språkinlärningen och tillgången till medieinnehåll för invandrare och andra som studerar finska och svenska: Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan. Språkinlärning via medieinnehåll främjar integrationen i den finländska kulturen och det finländska samhället.

Yle Språksskolan appen.

Tjänster som främjar Yles tillgänglighet

Översättnings- och programtextning, syntolkning och ljudtextning ökar tillgängligheten i våra tjänster. 

Tjänster för språkminoriteterna är nyheter på svenska och samiska, romani, karelska och teckenspråk samt på engelska, latin, ryska och lätt finska. 

År 2020 producerade vi 

  • 211 timmar innehåll på teckenspråk på tv och Yle Arenan: bland annat specialsändningar om coronaviruset, avsnitt av A-studio, Riksdagens frågestunder, republikens presidents nyårstal samt barnprogram. Diskussionsprogrammet Mikaela och Thomas var en ny sändning på teckenspråk. Självständighetsdagens festsändning tolkades på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

  • 85 timmar syntolkning av serier samt drama- och dokumentärfilmer 

  • 46 timmar nyheter på lätt finska på tv, Yle Arenan och radio

  • 26 timmar nyheter på lätt svenska

  • 181 timmar Ođđasat på tv och Yle Arenan

  • 28 timmar Novosti Yle på tv och Yle Arenan

  • 13 timmar Romano mirits på radio

  • 18 timmar Yle News på radio

Mångfald i vårt utbud innebär att språkliga och kulturella minoriteter samt personer som på grund av en funktionsvariation är i en utsatt position behandlas på ett jämlikt sätt. 

Behovet av tillgänglig kommunikation har varit särskilt stort under coronapandemin och det har varit viktigt att på ett jämlikt sätt få aktuell och tillförlitlig information. År 2020 gjorde vi ytterligare satsningar på i synnerhet direkttextning och tolkning på teckenspråk.

Vi direkttextade och teckenspråkstolkade direktsändningar som var centrala med tanke på medborgarnas hälsa, såsom regeringens presskonferenser och andra specialsändningar med anknytning till coronaviruset. Vi rapporterade om coronaepidemin även på arabiska, kurdiska, somaliska och persiska.

Vi förbättrade också servicen på teckenspråk genom att utvidga videosamtalsappen Chabla till att även omfatta vår tekniska rådgivning (Länk på finska). Chabla gör det möjligt för döva personer att uträtta ärenden på teckenspråk i Yles kundtjänst.

Under 2020 ökade vi också vårt syntolkade utbud. I synnerhet nya drama- och dokumentärfilmer samt vissa dramaserier publiceras med syntolkning. Syntolkning görs på både finska och svenska.

På andra språk