Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Populäraste programmen och artiklarna 2020

Vår veckoräckvidd via tv, radio och webben är 96 procent av finländarna. Veckoräckvidden för Svenska Yles innehåll och tjänster är sammanlagt 91 procent.

Yle TV1 är Yles mest intressanta tjänst enligt finländarna. Under 45-åringar intresserar sig mest för Yle Arenan.

Yle TV1 igen den mest sedda tv-kanalen i Finland

Räckvidden för tv ökade med tre procent jämfört med året innan.

 • Via tv nådde vi ut till 77 procent av finländarna varje vecka och 52 procent varje dag.

 • Vi hade cirka 18 914 timmar tv-sändningar. Av detta var cirka 6 864 timmar helt nytt innehåll

 • Utbudet bestod till 50 procent av inhemska program och till 89 procent av europeiska program.

 • På Yle Fem sände vi cirka 2 630 timmar program.

De program på våra tv-kanaler som hade flest tittare var Fest på slottet 2020 på Yle TV1, Full tank på Yle TV2, Kino Klassikko: Dansar med vargar på Yle Teema och Morden i Sandhamn på Yle Fem.

Innehållens andel av programtimmarna i tv 2020, totalt 18 914 timmar

 1. 30% Fakta
 2. 30% Drama
 3. 15% Riksnyheter och aktualiteter
 4. 10% Kultur och underhållning
 5. 5% Sport
 6. 8% Barn och unga
 7. 2% Regionala nyheter och aktualiteter

Yle Radio Suomi har flest lyssnare i Finland

Räckvidden för radio minskade något jämfört med föregående år. Detta förklaras i synnerhet av att pendlingen minskade på grund av coronapandemin.

 • Räckvidden för våra radiokanaler var 51 procent per vecka och 35 procent per dag.

 • Bland den svenskspråkiga befolkningen över nio år nådde vårt radioutbud 90 procent varje vecka och 68 procent varje dag.

 • Vi sände sammanlagt cirka 47 725 programtimmar på radio.

 • Andelen musik i det riksomfattande utbudet var 48 procent.

 • Andelen inhemska program på radio var 99 procent.

De populäraste programmen på våra radiokanaler var Muistojen bulevardi på Yle Radio 1, Iskelmäradio på Yle Radio Suomi, YleX Aamu och Politiikkaradio på Yle Puhe.

Innehållens andel av programtimmarna i radio 2020, totalt 47 725 timmar

 1. 55% Kultur och underhållning
 2. 19% Riksnyheter och aktualiteter
 3. 19% Fakta
 4. 5% Regionala nyheter och aktualiteter
 5. 2% Sport
 6. 0% Drama
 7. 0% Barn och unga

Gränsen för en miljard uppspelningar överskreds på Yle Arenan

 • På Yle Arenan startades 1 140 000 000 inspelningar, antingen videoprogram och -inslag, audioprogram och -inslag eller direktsända radio- och tv-sändningar – alltså i genomsnitt nästan 3,1 miljoner startade inspelningar per dag. Uppspelningarna ökade med 290 miljoner jämfört med året innan.

 • Arenan nådde varje vecka 54 procent av finländarna.

På Arenan väckte Vov-patrullen, Moderna män och Logged in störst intresse.

Yle Uutisets uppdaterade coronaartikel blev en av de mest engagerande artiklarna i världen

 • Yles webb- och mobiltjänster nådde i genomsnitt 3,1 miljoner finländare under en månad. Det utgör sammanlagt över 1 456 miljoner besök per år.

 • Våra webbtjänster hade en veckoräckvidd på 73 procent bland över 15-åringarna i Finland.

Räckvidden för Yles medier 2018–2020, % 15–44-åringar

Under tre år sjönk veckoräckvidden för Yles tv-kanaler, medan veckoräckvidden för radion och nät- och mobiltjänster ökade.

På andra språk