Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Dialog med finländarna 2020

Under det exceptionella coronaåret spelade Yle en ännu större roll som förmedlare av gemensamma upplevelser. Vi utvecklade nya sätt att upprätthålla dialogen med finländarna då den traditionella festivalen Punkten och evenemanget Kaffe med Yle flyttades till framtiden på grund av coronapandemin. 

Vi utvecklade digitala möjligheter till dialog

Med hjälp av digitala metoder utvecklade Yle nya programformat som möjliggjorde engagerande och virtuella evenemang. Konceptet Yle Vardagsrum bjöd på musik, underhållning och kultur virtuellt på tv med hjälp av över 70 inhemska artister. Publiken inte bara syntes, utan hördes också i sändningen bland annat via sociala medier, chat, hybrid-tv och distansförbindelser.

Två artister sitter på en stol och spelar och sjunger. Bakom dem en social media wall.

Även helheten Fest på slottet samt innehållet under julen och nyåret engagerade finländarna.

Vi lanserade ett projekt som stärker diskussionskulturen

Vi vill stärka de bästa sidorna av den finländska diskussionskulturen och skapa trygga diskussionsmiljöer. Vi lanserade det femåriga projektet Hyvin sanottu – Bra Sagt, där tiotals samarbetspartner, från medborgarorganisationer till statsledningen, deltar.

Vi tackar för den rikliga responsen!

Vi tar gärna emot respons via e-post, per telefon och på webben. Responsen hjälper oss att utveckla innehållet och tjänsterna. Vi införde också en ny Chatbot-tjänst på vår webbplats.

År 2020 fick vi

sammanlagt cirka 3 miljoner meddelanden

cirka 57 000 meddelanden per vecka

cirka 150 000 statistikförda kontakter

Av alla meddelanden kom 2,6 miljoner via sociala medier och det är omöjligt att föra statistik över dem. De gällde i huvudsak innehåll och dialog på sociala medier. 

Kontakterna gällde framför allt programändringar på grund av coronapandemin och tekniska störningar på Yle Arenan. 

Responsen till den tekniska rådgivningen ökade med över 80 procent jämfört med året innan. Sammanlagt registrerades 13 684 responskontakter. Av dessa gällde 74 procent Yle Arenan eller andra webbtjänster och 26 procent traditionell radio- och tv-mottagning. 

Kontakta oss

Genom vårt responsformulär
svenska.yle.fi/responsformular

Per e-post
fornamn.efternamn@yle.fi

Per telefon
Yles växel: tfn +358 9 14801

Fråga om Yle!

Under året fortsatte vi med de finskspråkiga frågekvällarna i Radio Suomi dit finländarna kunde skicka in frågor om Yles verksamhet (audio på finska). 

Kysy Ylestä!

103:08

 

På andra språk