Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Arbetskultur och kompetensutveckling 2020

Under 2020 fortsatte vi att målmedvetet utveckla vår lednings- och arbetskultur. Vi lyssnade på medarbetarnas upplevelser och synpunkter när vi formulerade våra värderingar som en del av vår nya strategi.

Vi förtydligade våra principer för ett gott ledarskap och gjorde dem till en del av det vardagliga arbetet, till exempel i kurser för chefer, personalenkäter och rekryteringar. Vi genomförde omfattande organisationsreformer med hjälp av vilka vi förtydligade ledarskapet, skapade nya arbetsroller och ökade den interna arbetsrotationen. 

Illustration med två personer, mikrofon, hörlurar på en luftballong.

Yles värderingar

Vi är pålitliga och ansvarstagande – vi utför vårt uppdrag oberoende.

Vi inspirerar till kreativitet – vi ger modigt utrymme för nya idéer.

Vi har respekt för människan – tillsammans åstadkommer vi någonting bättre.

Arbetet under coronapandemin

I och med coronaviruset övergick cirka 80 procent av medlemmarna i vår arbetsgemenskap antingen helt eller delvis till distansarbete under våren. Tillsammans lärde vi oss och prövade modigt på nya virtuella arbetssätt. 

Under undantagsperioden grundade vi ett internt forum för informationsförmedling. Forumet utvecklades till projektet Framtiden på spåret och tangerar framtida arbetssätt. Vi informerade aktivt om anvisningar med anknytning till coronaviruset och undvek på så sätt interna smittkedjor i arbetsgemenskapen.

Rankka vuosi ohjelman kuvauksissa.
Bild: Yle

Kompetensutveckling 

Vi kartlade och definierade centrala kompetensområden för Yle i framtiden, genom vilka vi förverkligar vår nya strategi. De styr oss i fortsättningen när vi genomför personalplanering och väljer åtgärder för kompetensutveckling. 

Yles centrala kompetens är indelad i följande delområden: innehållskompetens, kundkompetens, public service-kompetens, teknologikompetens, arbetslivsfärdigheter och ledningskompetens.

Vi producerade nytt innehåll till den mångsidiga webbaserade inlärningsmiljön Into, som stödjer medarbetarnas utveckling. I Into lär vi oss bland annat nya former för berättande, arbetslivsfärdigheter och hörnstenarna i vår strategi. Vi byggde upp en virtuell introduktionskurs i Into som stöd för nya medarbetare när de inleder sitt arbete på Yle.

Yles egen Journalistakademi, som stöder journalisternas utbildning, fortsatte under 2020 arbetet med att förbättra pluralismen och publikrelationen inom journalistiken. Kurserna handlade bland annat om nya former av berättande, publikdialog, visuell journalistik, data och algoritmer samt praxis för sociala medier i redaktörens arbete. 

Sammanlagt deltog cirka 460 personer i kurserna under året. Eftersom Journalistakademin som en följd av coronapandemin överförde sitt innehåll till webben, deltog även fler journalister som arbetade vid regionalredaktionerna runt om i Finland. 

På andra språk