Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Verkställande direktörens översikt 2020

Bild på Yles vd Merja-Ylä Anttila. Hon är klädd i blått och bär glasögon.
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Undantagsåret lärde oss nya ansvarsfulla verksamhetsmodeller

År 2020, som präglades av coronapandemin, var exceptionellt på många sätt. För att klara av den nya situationen krävdes många förändringar i både Yles verksamhet och publikens vanor. Yle lyckades bra med sina strategiska mål och stärkte sin publikrelation trots den svåra situationen. 96 procent av finländarna använde minst en av Yles tjänster varje vecka och intresset för Yles innehåll i såväl de linjära kanalerna som på Yle Arenan ökade. Yle anses också vara en mycket ansvarstagande aktör: 86 procent av respondenterna betraktade Yle som ytterst ansvarstagande eller ansvarstagande (Vårt värde för finländarna 2020, IRO Research Oy).

Yle gjorde många betydande ändringar i sitt innehållsutbud på grund av de begränsningar som pandemin orsakade. I åtgärderna beaktades allmänhetens förändrade behov, de stora inställda  idrotts- och kulturevenemangen samt situationen inom den inhemska kreativa branschen. Yle utvecklade nya programformat som möjliggjorde virtuella engagerande evenemang och samtidigt skapade arbetstillfällen för aktörer inom den kreativa branschen. Detta skedde i samarbete med kulturbranschen, läroanstalter och andra aktörer. Det nya konceptet Yle Vardagsrum bjöd på musik, underhållning och kultur virtuellt på tv med hjälp av över 70 inhemska artister. Dessutom utökades andelen inhemsk musik avsevärt på radiokanalerna.

Yle förmedlade statsrådets och myndigheternas presskonferenser i direktsändningar och erbjöd en sändningssignal även för andra medier. Dessutom startade Yle specialsändningar av nyheter på tv, radio och Yle Arenan. Under året genomfördes sammanlagt 700 direkta nyhetssändningar, vilket är mer än dubbelt så många som året innan. Yle rapporterade om coronasituationen inte bara på finska och svenska utan också på teckenspråk, lätt finska, samiska, ryska och engelska samt på våren som en ny tjänst även på arabiska, kurdiska, somaliska och persiska.

Det fästes särskild vikt vid att skydda personalen. Tack vare Yles goda digitala beredskap var det möjligt att arbeta effektivt på distans och en stor del av personalen övergick till distansarbete. 

Yle började utveckla en ansvarsmodell för den kreativa branschen tillsammans med inhemska produktionsbolag och Apfi ry (Audiovisual Producers Finland). Modellen som utarbetas i samarbete uppmuntrar till att utveckla ansvarstänket och skapar gemensamma spelregler för branschen. 

Oberoende beträffande externa påverkansförsök och att försvara yttrandefriheten är centrala värderingar för Yle. Som en del av vårt ansvarsarbete bedömer vi med hjälp av en utomstående forskare hur dessa har förverkligats. År 2020 utreddes Yles oberoende av filosofie magister Juhani Pekkala och juris doktor, arbetslivsprofessor Hannele Pokka. Som en del av utredningen gavs också rekommendationer om nya verksamhetsmodeller för att främja personalens kunnande och ork i svåra påtryckningssituationer. 

Vi utvecklar ständigt vår kompetens med anknytning till ansvarsfullhet. År 2020 gick vi med i FN:s företagsutmaning Global Compact och förband oss till de tio principerna i utmaningen, som främjar genomslagskraften av FN:s principer för hållbar utveckling i samhället.

År 2020 var på många sätt tungt, men glädjande nog har vi kunnat svara på de föränderliga förhållandena. Vi har lärt oss att arbeta fysiskt på distans men psykiskt nära. Det goda arbetsklimatet håller trots att man bara kan nå teamet via skärmen. Yle har visat anpassningsförmåga, smidighet och förståelse för publiken. Som det konstateras i strategin: Yle – Gemensamt för alla, unikt för mig.

Merja Ylä-Anttila

Verkställande direktör

På andra språk