Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Omvärld och strategi 2020

Omvärld 2020

Mediekonsumtion

 • Människor kan välja mellan otaliga alternativ och ta till sig innehåll på den plattform och vid den tidpunkt som de själva önskar. 

 • Finländarnas tilltro till nyhetsmedierna är högst i världen. Även denna tilltro har minskat något, vilket är i linje med den globala trenden sedan några år tillbaka.

 • Den globala pandemin ledde till en avsevärd ökning av medieanvändningen och människors behov av information.

Mediemarknaden

 • De internationella strömningstjänsterna blev populärare under coronapandemin och nya tjänster lanseras fortfarande på marknaden.

 • Konkurrensen tvingar medierna i Finland att se sig om efter nya intjäningsmodeller och samarbetsformer. 

 • Konkurrensen om visningsrättigheter hårdnar.

Medieteknik

 • År 2020 inträffade ett digitalt språng i hela världen. Distans- och decentraliserade produktioner tog ett innovationssprång.

 • De snabba 5G-näten och molnlösningarna skapar nya sätt att producera, distribuera och konsumera medieinnehåll.

 • Förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) har redan i flera år hört till de utvecklingsområden inom medieteknologi som man allra mest följer med.

Reglering av kommunikationen

 • Många länder har infört strängare reglering av internetplattformar.

 • Riksdagen förväntas fatta beslut om en ändring av Yle-lagen under våren 2021.

Vi skapar ett mervärde för människor och samhället

Utbudet av tjänster och innehåll som konkurrerar om människors tid ökar, samtidigt som färre medier skapar sammanhållning. Fragmenteringen av människors värderingar, livsstil, kultur och mediekonsumtion ökar.

Yles public service-uppdrag är att stödja det finländska samhället och den finländska kulturen. 

År 2020 fokuserade vi på att förverkliga strategin med hjälp av fem tyngdpunktsområden som ska ge våra kunder, det vill säga alla finländare, bättre service:

 1. 15–29-åringarna ❤️ Yle

 2. Mera live och närvaro - Yle syns, hörs och känns

 3. Vi förklarar världen bättre 

 4. Nya audioformat

 5. Ett bättre Yle för dig

Yle – Gemensamt för alla, unikt för mig 

Förvaltningsrådet antog Yles nya strategi i maj 2020.

Ett rundradiobolag ska vara gemensam egendom och också upplevas så. Samtidigt måste var och en hitta det utbud på Yle som intresserar mest och passar en själv bäst. Som ett modernt mediebolag bör Yle kunna göra användarupplevelsen personlig.

Våra långsiktiga mål (2021–2023) är följande:

 1. Yle når alla finländare – vi förbättrar vår relation till barn och unga

 2. Yle har personlig relevans och producerar mervärde för samhället

 3. Finländarna litar på Yle – Yle blir mer pluralistiskt

 4. Varumärket Yle förstärks 

 5. Yle är en inspirerande arbetsgemenskap – vi lyckas och förnyar oss tillsammans

 6. Yle är en föregångare inom företagsansvar i den kreativa sektorn – vi förutsätter nya och hållbara lösningar av både oss själva och av våra partner.

Flera hundra medarbetare på Yle samt representanter för externa intressentgrupper, från Finlands Journalistförbund till Gymnasieförbundet, deltog i beredningen av den nya strategin. I strategiarbetet erhölls finländarnas synpunkter via projektet Kaffe med Yle och genom publikrespons.

Vi vill tillhandahålla den bästa public servicen nu och i framtiden

Yle var enligt finländarna det mest tillförlitliga mediebolaget 2020. Den starka tilltron baserar sig på Yles högklassiga utbud och oberoende journalistik samt närvaron och den kontinuerliga dialogen med finländarna.

Yle fyller 100 år 2026. Med hjälp av vår nya strategi säkerställer vi att Yle betjänar medborgarna och samhället på bästa möjliga sätt även i framtiden. 

På andra språk