Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2020

Vårt värde för finländarna 2020

Yle följer upp sina strategiska målsättningar och finländarnas uppfattningar om bolagets verksamhet genom regelbundna publikundersökningar.

År 2020 ansåg finländarna i ännu högre grad att Yle är viktigt för samhället och har lyckats med sitt public service-uppdrag.

Yles långsiktiga kundmålsättningar 2020

 1. Vi når alla finländare (veckoräckvidd - målsättning 95 %) Resultera: 96 %
 2. Yle är personligt viktigt (målsättning 7,5/10) Resultera: 7,3
 3. Finländarna uppskattar Yle (målsättning 8/10) Resultera: 8,4
 • 85 procent av finländarna anser att Yles innehåll och tjänster är intressanta

 • 86 procent av finländarna litar på Yles nyheter

 • 60 procent anser att Yle är Finlands ledande nyhetsaktör

 • 71 procent av finländarna litar väldigt eller ganska mycket på Yle; 21 procent litar väldigt mycket

 • 77 procent av finländarna anser att de får väldigt eller ganska bra valuta för Yleskatten

 • finländarna ger betyget 4,71 för hur public service-uppdraget sköts (på skalan 1–6)

 • finlandssvenskarna ger betyget 4,49 för hur Svenska Yle sköter public service-uppdraget (på skalan 1–6)

Inhemskt innehåll och inhemsk informationsförmedling upplevs som viktigt vid kriser

När det gäller Yles uppdrag uppfattas inhemskt innehåll som kan följas på det egna modersmålet som särskilt viktigt, liksom att Yle förmedlar information om kriser och olyckor. Även informationens tillförlitlighet upplevs som viktig samt att Yles innehåll och tjänster är lätta att hitta. 

Enligt finländarna ska Yle också:

 • erbjuda högklassiga kulturupplevelser till alla, oberoende av inkomstnivå och förmögenhet

 • producera högklassiga program och tjänster för barn

 • hjälpa att bättre förstå förändringarna i samhället och ute i världen

 • ha utbud även för specialgrupper

 • visa olika åsikter, världsbilder och människor som tänker på olika sätt

 • förmedla kunskap och färdigheter som behövs i dag samt höja allmänbildningen.

Majoriteten av finländarna anser att Yle är en ansvarstagande aktör och att öppenheten förverkligas åtminstone ganska bra. Respondenterna önskar mer information om bland annat val av innehåll, bolagets verksamhet i allmänhet samt användningen av Yleskatten.

Hur väl har Yle lyckats i sitt public service-uppdrag some helhet 2019–2020

91 procent av finländarna tyckte år 2020 att Yle lyckades i sitt public service-uppdrag.

Finländarnas förtroende för Yle åren 2019 och 2020

Finländarnas förtroende för Yle ökade år 2020 jämfört med året innan.

Källor:
KMK-undersökning 2020, Taloustutkimus
Hur värdefullt är Yle för finländarna 2020, IRO Research Oy
Hur värdefullt är Yle för finlandssvenskarna 2020, IRO Research Oy

På andra språk