Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Fel vid leverans av programfil

Omleveranser förorsakar extra arbete och förskjutningar i arbetsprocessen. Det vill vi undvika. Det är särskilt fel i eftertexter eller tekniska fel i programfiler som orsakar omleverans. Notera följande:

“Avtalspartnern ska förverkliga för- och eftertexterna, inklusive programmets namn, enligt Yles anvisningar och lämna in dem på förhand till Yle för godkännande”.

Det är av största vikt att Yles ansvariga producent har godkänt programmets slutliga för- och eftertexter innan det färdiga programmet levereras. Om programmet levereras utan Yles förhandsgodkännande och det sedan visar sig att det finns fel i programmets sluttexter eller grafik, är Avtalspartnern skyldig att ersätta de arbetskostnader som har förorsakats Yle till följd av fel i leveransen.

Samma gäller ifall Programmet vid leverans inte är förenligt med Yles tekniska direktiv.

Vite vid fel i leverans/omleverans är 400 € per programfil. Denna ersättning dras av från den sista delbetalningen för Programmet.