Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Skicka in ditt programanbud

Yle använder en elektronisk anbudstjänst för att skicka anbudsförfrågan och för att ta emot anbud. Ditt programanbud ska svara på vår anbudsförfrågan. När du skickar in ditt anbud bifoga de dokument som förutsätts. Notera att Yle inte betalar någon ersättning för anbud eller bifogade dokument. Bekanta dig också med dataskyddspeskrivning och villkoren för utlämning av personuppgifter. Anvisning för att skicka in anbud (endast på finska).

Bifoga följande dokument till ditt anbud:

1. En detaljerad innehållsbeskrivning/ett koncept där följande framgår i tillämpliga delar:

- En sammanfattning av innehållet i ett par meningar

- Typ/genre

- Berättarstil

- Samhällelig relevans

- Publiksegment (ålder, kön, livssituation)

- Publikmål (på vilket sätt gynnas den utvalda målgruppen)

- En ungefärlig publiceringsplan (på Yles kanaler och someplattformar)

- Kortfattat om marknadsföringen

2. Produktionsplan

Använd Yles mall för produktionsplan i ditt anbud.

(Gör först en kopia innan du börjar fylla i, eller ladda ner filen som en word fil.)

Filmstiftelsens mall för produktionsplanen är ett gångbart alternativ till Yles mall.

3. Budget

Använd Yles budgetunderlag i ditt anbud. Här hittar du närmare anvisningar.

(Gör först en kopia innan du börjar fylla i, eller ladda ner filen som en excelfil.)

Filmstiftelsens budgetunderlag är ett gångbart alternativ till Yles budgetunderlag.

4. Förslag till betalningstidtabell

Yle betalar i takt med hur produktionen framskrider och/eller i takt med arbetsinsatsen. I avtalet kommer Yle och Avtalspartnern överens om betalningstidtabellen. Bekanta dig med Yles betalningspraxis

5. Handelsregisterutdrag

- får vara högst sex månader gammalt.

6. Likviditetsplan

- krävs om budgeten är över 100 000 euro

- består av en specificering av produktionens inkomster och utgifter månadsvis

7. Finansieringsplan

- då produktionen har finansiärer utöver Yle

- specifikation av finansiärernas finansieringsandelar

- kopior på finansieringsbeslut, förbindelser, LOC o.dyl.

8. Skatteskuldsintyg