Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Hur ser processen för Svenska Yles outhouse-innehåll ut och vem fattar besluten?

Utbudsspecifikationer

Svenska Yle har ett brett uppdrag - vi ska erbjuda relevant innehåll för hela Svenskfinland. Med våra utbudsspecifikationer beskriver vi de viktigaste aktuella innehålls- och utgivningsbehoven. Specsen strävar alltså till att styra programförslagen i samma riktning med Yles målsättningar, strategiska prioriteringar och övriga riktlinjer. Samtidigt täcker specsen ingalunda allt Svenska Yles innehåll. Tvärtom, tanken är att specsen pekar på luckor vi har definierat i vårt utbud, alltså innehåll vi inte erbjuder, eller erbjuder för lite av.

Idéinsamling

I regel har vi en deadline för att skicka in programförslag som svarar på våra utbudspecifikationer under våren, och en deadline under hösten. Deadline för vårens idéinsamling brukar vara i början av februari och deadline för höstens insamling början av september.

Pitch

Om ditt programförslag väljs till pitch får du besked om det per e-post senast två veckor innan pitchdagen.

Förhandling

I inledande skede behöver vi en preliminär budget för att kunna bedöma om programförslaget ryms inom våra ekonomiska ramar, och om vi har möjligheter att satsa på programförslaget.

Beslut

I vårt beslut om ditt programförslag deltar i allmänhet:

Chefen för programinköp och samarbeten, ansvarig producent, mediechefen, Arenachefen samt radio- och tv-chefen.

Anbudsbegäran & anbud

Om ditt programförslag har fått grönt ljus, får du en anbudsbegäran via Cloudia Sourcing -systemet. Ditt anbud ska bl.a. innehålla en programbeskrivning, produktionsplan, handelsregisterutdrag, budget, finansieringsplan och beskrivning av övrigt innehållsmaterial. Observera att du alltid måste lämna in ditt anbud inom en viss tidsfrist!

Avtalsutkast & avtal

Vi skickar vårt avtalsutkast via Cloudia Avtal -systemet, och inväntar också dina kommentarer och frågor den vägen. I avtalet kommer vi överens om bl.a. parternas uppgifter och ansvar, slutlig budget, rättigheter, leverans- och betalningstidtabell. Avtalet undertecknas elektroniskt.

Dialog & återkoppling

Yles ansvariga producent är den som i första hand representerar Yle under programförslagets vidareutveckling och programmets produktion. En kontinuerlig och regelbunden dialog mellan Yles ansvariga producent och produktionsbolaget är viktig för att säkerställa att programmet motsvarar beställningen och vad som har avtalats.

Leverans

Det slutliga och kvalitetsgranskade programmet levereras senast vid deadline i första hand via Yles Mediaportal. Svenska Yles kontaktperson för programleveranser är Pia Slangar: pia.slangar@yle.fi