Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Anvisning gällande opinionsmässigt innehåll i Yles webbjournalistik

Yles värderingar utgör grunden för all vår verksamhet. I vår innehållsproduktion framgår dessa värden av Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI).

I EPI-reglerna står det att "vi använder inte Yles program och innehåll för att driva våra egna intressen eller vår världsåskådning och inte heller ställer vi oss som parter i tvistefrågor".

Yles ansvariga redaktörer har gjort följande preciseringar i fråga om EPI-reglerna:

  • Yles redaktörer skriver inte kolumner, utan de kan skrivas av utvalda utomstående skribenter.

  • Yles redaktörer skriver opinionsmässigt innehåll i form av analyser och redaktionella texter och även kommentarer och essäer, som traditionellt ingår särskilt i kultur- och sportjournalistik, om det finns goda innehållsmässiga argument för dessa.

Analysen är en text som baserar sig på redaktörens expertis inom ett tema som redaktören är väl insatt i. Den innehåller inte redaktörens egna åsikter.

Den redaktionella texten förmedlar erfarenheter av en redaktör som varit på plats, medverkat eller varit delaktig i artikelprocessen i ett undantagsläge, öppnar upp bakgrunden till det inträffande eller den journalistiska processen.

Kommentaren är en text som innehåller redaktörens åsikter, men den ligger till formen ofta nära analysen.

Essän är en text i jag-form och redaktörens sätt att genom egna erfarenheter och eget tänkande behandla ett ämne som är aktuellt i tiden.

Opinionsmässigt innehåll åtskiljs från det övriga innehåll som Yle producerar på ett för läsaren tydligt sätt.

I allt skrivande på webben iakttas bestämmelserna om begränsningar i textform i 7 § i Yle-lagen.

De ansvariga redaktörerna har godkänt anvisningen den 21.6 2022. Dessa anvisningar ersätter anvisningen Kolumner på Yle given den 3 november 2015.

På andra språk