Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Vad innebär Yles kulturuppdrag?

En stor publik framför en scen på Ruisrock 2019. artisten som uppträder är Bad Bunny.
Bild: Nelli Kenttä, YleX

Yles lagstadgade uppgift är att producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning samt att stödja bevarandet av det finländska kulturarvet.

Kulturen är livsviktig, den bygger upp vår mänsklighet och vårt samhälle. Kulturens uppgift är att utvidga våra liv, erbjuda upplevelser och främja vår förståelse. Yle är Finlands största och mest mångsidiga kulturmedia och en producent av inhemsk kultur. Vi garanterar att alla finländare har lika rättigheter till bildning, upplevelser och delade erfarenheter på sitt eget språk. Kulturen omfattar inte bara konst, utan den breda kulturuppfattningen inkluderar ofta också många olika typer av aktiviteter, allt från språk till mat och från inredning till sport och spel.

Till Yles public service-uppdrag hör att producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning. Denna bestämmelse i lagen täcker en stor del av vår verksamhet. Vi utför vårt kulturuppdrag dagligen.

Hur stöder Yle den inhemska kulturen?

Vi är en betydande aktör när det gäller att finansiera och beställa finländsk kultur. Varje år använder vi cirka 90 procent av pengarna för programverksamhet till inhemskt innehåll. Några exempel: nästan hälften av alla inhemska långfilmer görs med stöd av finansiering från Yle. Vi beställer varje år nya klassiska musikverk av finländska kompositörer som uruppförs av Radions symfoniorkester. Varje år beställer vi också ny barnmusik direkt från upphovsmännen och stöder på så sätt finländska musiker.

Vi arkiverar stora mängder finländsk kultur. Allt innehåll som Yle producerar arkiveras, så vi kan säga att våra arkiv fungerar som ett minne för den finländska nationen. Förutom att förvara nutiden och nutidskulturen förvarar vi till exempel konserter, konstupplevelser och diskussioner och på så sätt bevarar vi den finländska kulturen för kommande generationer.

Vi skapar ny inhemsk kultur. Vi gör till exempel så kallade masterband. Ett masterband är en musikinspelning som Yle spelat in och vars visningsrätt Yle har köpt. Masterbanden spelar alltså in musik för framtida generationer. Å andra sidan utvecklar, skapar och möjliggör vi tillsammans med den finländska kreativa branschen bland annat dramaserier på internationell nivå och framtida inhemska komediklassiker.

Vi gör kulturen tillgänglig för alla. Oberoende av var du bor i Finland eller utlandet erbjuder Yle Arenan och Yles övriga tjänster kulturupplevelser, allt från konserter med lätt och klassisk musik till dansverk och från litteraturdiskussioner till arkitekturdokumentärer. Våra tjänster är gratis och tillgängliga för alla. Var och en har alltså möjlighet att njuta av kulturen oberoende av ålder, bostadsort, inkomstnivå eller andra liknande faktorer.

Vi erbjuder en möjlighet att bilda sig och lära sig nya saker. Var och en kan bilda sig genom Yles journalistiska program som berättar om och behandlar kultur. Vi erbjuder också i allt högre grad möjlighet att möta och interagera med andra som är intresserade av samma saker.

En del av våra kulturprogram har gjorts för mycket små publiker: passionerade amatörer, sakkunniga fans. Andra program, till exempel dramer, når ut till mycket stora publiker. Vårt kulturutbud kan ha en livsviktig roll i att upprätthålla ett språk och en kulturtradition: till exempel finns det ingen annan som gör audiovisuellt innehåll på samiska eller svenska i Finland, inte heller inhemska barnprogram på alla inhemska språk.

På vilka grunder görs Yles kulturinnehåll?

Vi gör vårt kulturinnehåll – precis som vårt övriga innehåll – på journalistiska grunder. Det innebär att vi till exempel inte publicerar presentationer av verk som sådana, utan redaktören gör alltid en egen artikel om dem. Journalistreglerna och Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion är bindande för allt innehåll vi producerar.

Vi får ofta frågan om varför kulturen inte är lika synlig i Yles utbud, till exempel i nyheterna, som exempelvis sport. Vi behandlar kultur, liksom sport, dagligen i våra olika kanaler och medier. Till sportjournalistiken har av lång tradition hört så kallad resultatidrott, det vill säga nyheter om idrottsresultat. Det skulle vara svårare att förverkliga motsvarande tradition inom kulturen. Å andra sidan är kulturens värld mer omfattande än sportens, eftersom många aspekter i vårt vardagliga liv är kultur.

Yle gör program som behandlar kultur för olika medier, både på webben, i radio och i tv. Dessa bildar en omfattande helhet och programmen görs inom olika tidsramar: till exempel ser tidtabellen för en dokumentärserie annorlunda ut än för ett radioprogram som sänds dagligen. Eftersom den helhet som kulturen och kulturprogrammen bildar är omfattande möter konsumenten inte nödvändigtvis allt innehåll i sin egen vardag.

Då vi gör våra kulturprogram fokuserar vi på ämnet, inte nödvändigtvis mediet. Vi funderar alltså på vilken kanal och tillvägagångssätt som bäst tjänar ämnet och lämpar sig för att behandla det. På så sätt kan vi skapa så bra kulturinnehåll som möjligt.

På andra språk