Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsprövningar

Förhandsprövning: Yles utbud av ljudinnehåll på webben

Yles förvaltningsråd ska i enlighet med lagen om Rundradion Ab 6a § göra en förhandsprövning av sådana nya tjänster eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. En prövning kan efter förvaltningsrådets bedömning göras också i andra fall, om det av grundad anledning är behövligt.

RadioMedia rf har begärt Rundradions förvaltningsråd om en förhandsprövning av

public service-värdet och marknadseffekterna av Yles produktion och distribution av ljudinnehåll på webben.

Förhandsprövning inleds 20.9.2022

Yles förvaltningsrådet har berett ärendet och på sitt möte 20.9.2022 beslutat att inleda förhandsprövning i enlighet med begäran. Förhandsprövning görs i fråga om Rundradions utbud av ljudinnehåll på webben (exklusive radiokanalernas direktsändningar på Yle Arenan och i Yles egna tjänster på internet så som svenska.yle.fi, yle.fi och Yles egna mobilapplikationer).

Även om Yles utbud av ljudinnehåll på webben inte är en ny tjänst i fråga om Rundradiolagen, anser förvaltningsrådet det vara befogat att göra en förhandsprövning.

Förvaltningsrådet har 8.2.2022 bett bolagets styrelse om en tjänstebeskrivning av Rundradions ljudutbud på webben. Dessutom har fyra separata rapporter beställts för förhandsprövningen.

Förvaltningsrådet har valt ut experter att bistå i förhandsprövningen. Experterna är professor emeritus Hannu Nieminen och advokat Katia Dunker vid advokatbyrå Bird & Bird.

I samband med förhandsprövningen begärs utlåtanden av konkurrensmyndigheten, konsumentmyndigheten och centrala aktörer inom branschen, eller så hörs de muntligen. Dessutom kan andra experter som bedöms nödvändiga konsulteras. Samtliga intresserade kan ge sitt utlåtande till Yles förvaltningsråd. Förfrågningar om utlåtanden skickas per e-post till lagstadgade remissinstanser och identifierade intressenter.


Utlåtanden begärs 20.9–26.10.2022

Utlåtanden bör ges senast den 26.10.2022 och sänds till advokatbyrå Bird & Bird på adressen elina.inkinen@twobirds.com, från vilka de styrs till förhandsprövningens experter. Om svaret innehåller affärshemligheter, begärs två versioner, varav den ena är en offentlig version där affärshemligheterna inte ingår.

De av förvaltningsrådet utsedda experterna gör sin egen bedömning av förhandsprövningen utifrån de utlåtanden som lämnats in. Förvaltningsrådet beslutar i ärendet.

Via förhandsprövningen utreds bland annat betydelse av Yles ljudinnehåll ur ett public service-perspektiv samt dess möjliga effekter på marknaden och konkurrensen.

Tjänstebeskrivningen och utredningar

Förvaltningsrådet beslut 13.12.2022

Förvaltningsrådet beslutade vid sitt möte den 13 december 2022 godkänna att Yles ljudinnehåll erbjuds på webben.

Utbudet av Yles ljudinnehåll på webben är en väsentlig del av public service-uppdraget. Konkurrens- och marknadseffekterna av Yles ljudinnehåll är marginella och de kan inte anses vara oproportionerliga i förhållande till det offentliga värde som tjänsterna i fråga ger.

Beslutet, dess bilagor och utlåtanden

Yles plan för verkställande av förhandsprövningsbeslutet om ljudinnehåll

I samband med beslutet gav Yles förvaltningsråd bolaget rekommendationer för publicering och inköp av audio on demand- innehåll. Förvaltningsrådet fastställde vid sitt möte 28.3.2023 Yles plan för att verkställa rekommendationerna.

I fortsättningen kommer Yle årligen att följa upp konkurrens- och marknadseffekterna av sitt ljudinnehåll på webben. Yle kommer i fortsättningen också att i december publicera en översikt över det kommande årets ljudutbud på sin webbplats.