Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2022

Vårt värde för finländarna 2022

Vi är finländarnas eget public service-mediebolag, vars uppgift är att informera, utbilda och underhålla, stärka demokratin och kulturen samt främja jämställdhet och samhörighet.

Vi följer upp hur våra strategiska mål uppnås och finländarnas uppfattningar om Yles verksamhet genom regelbundna publikundersökningar.

  Enligt finländarna lyckades Yle som helhet bättre i sin public service-uppgift än året innan: 2022 bedömde 92 procent av finländarna att Yle lyckades mycket bra, bra eller ganska bra, medan motsvarande andel året innan var 90 procent (undersökningen Hur värdefullt är Yle för finländarna, IRO Research Oy 2022).

  Vaaleatukkainen nainen katselee matkapuhelintaan kukkivien puiden keskellä.
  Bildtext Det mesta av Yle Arenans innehåll kan ses och lyssnas på såväl utomlands som i Finland.
  Bild: Laura Mainiemi / YLE

  Enligt finländarna har Yle lyckats bäst med det inhemska innehållet på det egna modersmålet, tillgången till information i undantagsförhållanden, tjänster för special- och minoritetsgrupper samt tillförlitlig information. Dessutom uppskattar finländarna bland annat Yles högklassiga innehåll för barn och att Yle ger många slags kulturupplevelser oberoende av förmögenhetsnivå.

  Att Yles innehåll och tjänster är lätta att hitta ses också som viktigt.

  Yles långsiktiga kundmålsättningar 2022

  • Vi når alla finländare 94 % veckoräckvidd
   målsättning 96 %
   baslinje 2021 94 %
  • Yle är personligt viktigt 7,1 skala 1-10
   målsättning 7,5/10
   baslinje 2021 7,2
  • Finländarna uppskattar Yle 85 % målsättning 86 %
   baslinje 2021 83 %

  Upplevelsen av Yles personliga betydelse för medieanvändningen har varierat något under årens lopp. Under den senaste tiden har man kunnat se en nedgång av medeltalet särskilt hos män under 45 år. Det är också utmanande att nå barn och unga som målgrupp.

  Läs mer om förhållandet mellan Yle och finländarna i Yles årsberättelse 2022 (PDF).

  På andra språk