Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2022

Nyckeltal om personalen 2022

Viisi henkilöä istuu pyöreiden pöytien ääressä kahvittelemassa.
Bild: Ilmari Fabritius

Nyckeltal om personalen 2022 (2021 inom parentes)


2 915 tillsvidareanställda medarbetare
vid utgången av året (2 942)

49 år
var medelåldern för den tillsvidareanställda personalen (48,7)

3 343 årsverken
av alla anställningar sammanlagt (3 361)

132 nya tillsvidareanställningar
ingicks under året (159)

55 procent av den nyanställda
började jobba med innehållsrelaterade uppgifter (67)

159 tillsvidareanställningar upphörde
under året (102), inklusive 81 genom pensionering (56)

4 031 personer
betalades frilansarvoden under året (4 705)

90 olycksfall i arbetet
inträffade under året (51)

32 550 dagar
var vi borta från arbetet på grund av sjukdom (25 522)

9,8 dagar/ person
sjukdagar i förhållande till antalet anställda (7,7)

5,3 dagar
är den genomsnittliga sjukfrånvarons längd (6,6)

50 procent är kvinnor
av de tillsvidareanställda medarbetarna (50)

kvinnornas medellön är 99,3 procent
i förhållande till männens medellön inom programarbetarnas kollektivavtalsområde, som omfattar två tredjedelar av medarbetarna på Yle (99,1)

kvinnornas medellön är 96,7 procent
i förhållande till männens medellön på hela Yle (96,9)

98,5 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna
omfattas av kollektivavtal (98,5). Bolagets ledning omfattas inte av kollektivavtalens tillämpningsområde.


Premiering på Yle

Premieringen följde de riktlinjer som antagits av Yles styrelse samt statens ägarpolitiska riktlinjer.

Premieringen på Yle bygger på öppenhet, rimlighet och goda resultat. Mer information om Yles premiering, beslutsordningen för premiering samt betalda löner och arvoden finns i Yles Ersättningsrapport (PDF).

På andra språk