Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2022

Ekonomiska tal 2022

Yles finansiering består av intäkterna från Yleskatten.

Yleskatten är 2,5 procent av den andel som överskrider 14 000 euro av det sammanlagda beloppet för förvärvs- och kapitalinkomster och högst 163 euro per år. Skatten uppbärs av myndiga personer och den är personlig. De allra minst bemedlade är helt befriade från avgiften.

Även affärsföretag och sammanslutningar betalar Yleskatt enligt den beskattningsbara inkomsten.

Med skatteintäkterna finansieras Yles innehåll både i tv, radio och på webben. År 2022 använde vi 81 procent av alla medel för att skapa innehåll och tjänster till finländare.

Den allmänna kostnadsökningen speglas bland annat i dyrare visningsrätter, energikostnaderna och i övriga utgifter. Yles ekonomi har dock varit stabil under de senaste åren och bolaget har effektiviserat sin verksamhet.

Yles omsättning år 2022 var 511,8 miljoner euro (499,9)

Ökningen jämfört med året innan var 2,4 procent

Räkenskapsperiodens rörelseförlust var -2,6 miljoner euro (-5,6) och räkenskapsperiodens förlust var -3,0 miljoner euro (-5,7). Även om räkenskapsperiodens resultat var negativt var det något bättre än väntat.

Yles resultat varierar från år till år, men de årliga resultatvariationerna ska ta ut varandra så att ekonomin hålls i balans på längre sikt.

   Utforska Yles ekonomi!

   Klicka på +-ikonen för att få mer information om kostnadsgruppen.

     • Löner 187,4 miljoner euro

      Vid utgången av året hade Yle 2915 månadsavlönade personer i fast anställning

      Antalet fasta anställningar fördelas 50–50 mellan kvinnor och män

      Personalkostnadernas andel av alla kostnader var 45,6 procent

     • Arvoden 10,4 miljoner euro

      Utöver sin egen personal sysselsätter Yle personer från tiotals olika områden, från programmakare till musiker, tonsättare, manusförfattare, skådespelare och produktionstekniska medarbetare

      I alla anställningsförhållanden var antalet årsverken i genomsnitt sammanlagt 3343

     • Pensionskostnader 30,8 miljoner euro

      Yles pensionsförmåner för ordinarie månadsavlönade arbetstagare sköts av Rundradions pensionsstiftelse

     • Övriga lönebikostnader 7,0 miljoner euro

      Socialskyddsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier m.m.

     • Inhemska 35,9 miljoner euro

      Yle köper in främst drama, underhållning, dokumentärer och faktainnehåll från inhemska produktionsbolag

     • Utländska och sport 30,5 miljoner euro

      Internationella programinköp omfattar i första hand drama, dokumentärer och innehåll för barn

      År 2022 var ett superår för elitidrottstävlingar. Yle erbjöd ett brett utbud av internationell elitidrott och inhemska vinter- och sommargrenar på tv, radio och i webbtjänsterna

      I sitt sportutbud lyfter Yle också fram grenar med färre utövare och ökar grenarnas synlighet

     • ICT- och produktionsteknik 11,9 miljoner euro

      Programlicenser, ICT- och produktionsteknik

     • Byggnader och konstruktioner 5,4 miljoner euro

      Byggnaderna består huvudsakligen av lokalerna i Böle

     • Upphovsersättningar för musik 24,2 miljoner euro

      Upphovs- och upphovsrättsersättningar för musik

      Ersättningar till upphovsrättsorganisationer som representerar musiker, skivproducenter och uppträdande konstnärer

     • Övriga upphovsersättningar för musik 14,2 miljoner euro

      Övriga upphovs- och upphovsrättsersättningar för musik

      Avgifter för visningsrätter, reprisersättningar samt andra avgifter för programrättigheter

     • Produktionstjänster för programverksamheten 16,8 miljoner euro

      Bl.a. filminspelning, klippning, grafik, arrangemang, scenografi

     • Övriga tjänster för programverksamheten 7,2 miljoner euro

      Bl.a. översättnings- och dubbningstjänster samt intervju-, expert- och assistentersättningar

     • Utrustning för programverksamheten 2,1 miljoner euro

      Bl.a. rekvisita- och scenografitillbehör, tillbehör till kostymateljén

     • Radiodistribution

      6 radiokanaler, 88 321 timmar program

      I radio var andelen inhemska program 99 procent

     • TV-distribution

      3 tv-kanaler, 19 238 timmar program

      Alla tv-kanaler finns även tillgängliga som HD, det vill säga högupplösning

      Av Yles tv-utbud var 54 procent av inhemskt ursprung och andelen europeiskt innehåll av programutbudet var 88 procent

     • Bredbandsdistribution

      Alla radio- och tv-kanaler är tillgängliga som streamingtjänster på Yle Arenan

      Yle Arenan hade mer än 5 miljoner starter varje dag

      På Yle Arenan var finländarna särskilt intresserade av bland annat sport och inhemsk fiktion

     • Inköp av tekniktjänster 11,0 miljoner euro

      Medieproduktionens övergång till IP-, programvaru- och molnbaserad teknikarkitektur har accelererat. Detta återspeglas också i förnyelsen av Yles teknik

     • Programvara och underhåll 14,4 miljoner euro

      Programlicenser, underhålls- och stödavgifter, avgifter för molntjänster

     • Teknikkonsultation 19,4 miljoner euro

      Teknikexpertarbete och teknikkonsultation

     • Datakommunikationskostnader 3,8 miljoner euro

      Mobilkostnader och övriga datakommunikationsavgifter

     • Hyror för mark och lokaler 8,7 miljoner euro

      Regionalredaktioner på olika håll i Finland

      Markhyror huvudsakligen i Böle

     • Övriga hyror 3,3 miloner euro

      Bl.a. leasinghyror för bilar, hyror för programproduktionsställen och programutrustning

     • VVSE-kostnader 3,8 mn €

      Värme, el, kylning, vatten

     • Övriga fastighetskostnader 7,4 miljoner euro

      Bl.a. städning och renhållning, avfallshantering, bevakning och säkerhet, fastighetsskötsel, reparationer och underhåll av fastigheter, fastighetsskatt

     • Resekostnader 7,3 miljoner euro

      Kostnader för resor i hemlandet och utomlands

     • Representations- och möteskostnader 1,5 miljoner euro

      Servering m.m.

     • Frivilliga personalkostnader 5,9 miljoner euro

      Företagshälsovård, personalbespisning, utbildning osv.

     • Kontorskostnader och anskaffningar av små apparater 2,7 miljoner euro

      Bl.a. telefoner och monitorer

     • Experter, konsultering, undersökningar 5,6 miljoner euro

      Publikforskning, revision, juridiska tjänster, rekryteringstjänster m.m.

     • Övriga utomstående tjänster 3,0 miljoner euro

      Installation och underhåll av utrustning, transporter, flyttningstjänster m.m.

     • Diverse övriga kostnader 4,9 miljoner euro

      Försäkringar, marknadsföringskostnader, bankkostnader m.m.

   Stabil arbetsgivare

   Vid utgången av året hade Yle 2 915 personer i fast anställning med månadslön, vilket var en minskning med 27 personer jämfört med personalstyrkan vid utgången av 2021. I alla anställningsförhållanden var det genomsnittliga antalet årsverken sammanlagt 3 343, dvs. 18 årsverken mindre än året innan.

   Vårt skatteavtryck är betydande och det riktar sig i sin helhet mot Finland.

    Den kreativa branschens motor och möjliggörare

    Yle sysselsätter tusentals finländare direkt och indirekt och har en stor betydelse särskilt för den kreativa branschen i Finland. 2022 betalade vi 14,2 miljoner euro i upphovsrättsersättningar samt sammanlagt 84,1 miljoner euro i ersättningar för inhemska visningsrätter, rättigheter för musik och andra tjänster inom programverksamheten. Dessutom finansierade vi 14 långa och 20 korta inhemska filmer samt erbjöd arbetstillfällen för 4 031 frilansare inom branschen.

    En bild från filmen Kupé nr 6. En kvinna i mössa och rock röker utomhus. I bakgrunden fler människor.
    Bildtext Yle var en av finansiärerna till filmen Hytti nr 6. På bilden skådespelerskan Seidi Haarla.
    Bild: ©Sony Pictures/Courtesy Everett Collection/All Over Press

    Finansiella nyckeltal

    Verksamhetens omfattning (mn €/%)
    20222021202020192018
    Omsättning511,8499,9487,6478,0471,6
    förändring %2,42,52,01,3-0,1
    Övriga rörelseintäkter2,32,62,62,72,7
    förändring %-13,2-0,3-1,2-1,6-0,4
    Kostnader och avskriviningar *516,7508,2481,4474,5481,8
    förändring %1,75,61,5-1,53,0
    Balansomslutning335,2372,0368,7308,7315,4
    Bruttoinvesteringar, materiella och immateriella tillgångar **12,817,414,920,717,7
    % av omsättningen2,53,53,14,33,7

    * Exklusive finansieringskostnader
    ** Exklusive anskaffning av visningsrätter

    Lönsamhet (mn €/%)
    20222021202020192018
    Driftsbidrag83,378,284,978,569,3
    % av omsättningen16,315,617,416,414,7
    Rörelsevinst (-förlust)-2,6-5,68,86,1-7,5
    % av omsättningen-0,5-1,11,81,3-1,6
    Räkenskapsperiodens vinst (förlust)-3,0-5,77,26,0-5,5
    % av omsättningen-0,6-1,11,51,3-1,2
    Finansiering och ekonomisk ställning
    20222021202020192018
    Quick ratio0,20,20,20,30,4
    Soliditet %39,936,838,743,841,0
    Räntebärande främmande kapital (mn €)43,357,647,061,248,8
    Räntebärande nettoskulder (mn €)29,533,418,029,112,9

    Quick ratio = Kortfristiga rörliga aktiva / Kortfristiga skulder

    Soliditet = Eget kapital / Balansomslutning x 100

    Räntebärande nettoskulder = Räntebärande främmande kapital - likvida medel

    Personal
    20222021202020192018
    Antal årsverken (åv) i genomsnitt under året ***3 3433 3613 2963 3043 309
    Löner (mn €)187,4183,0175,2171,4167,8
    Arvoden (mn €)10,411,411,011,613,1
    Löner och arvoden totalt (mn €)197,8194,5186,2182,9180,9

    *** Inklusive tillsvidareanställningar, visstidsanställningar samt anställningar som är timavlönade eller prestationsbaserade.

    På andra språk