Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2022

Hälsning från verkställande direktören 2022

Tummatukkainen ja silmälasipäinen nainen katsoo hymyillen kameraan.
Bild: Jyrki Valkama

Yle sörjer för finländarnas psykiska försörjningsberedskap under exceptionella tider.

Under 2022 har vi återigen stött på stora förändringar. Coronapandemin förändrade vårt sätt att arbeta och gav oss träning i att vara förberedda på oväntade saker. Rysslands anfallskrig mot Ukraina chockade vår vardag på nytt. De verkliga offren för kriget är ukrainarna, men krigets effekter är kännbara också på andra håll. Den allmänna känslan av säkerhet har försämrats, Europa har drabbats av en energikris, inflationen har ökat och räntorna har stigit. Förändringarna omfattar också vår säkerhetspolitik och Finland är nu på väg in i Nato.

Mitt i omvälvningen är det grundläggande public service-uppdraget fortfarande oförändrat – Yle betjänar alla finländare på lika villkor och genom att bygga upp demokratin och kulturen. Vi sörjer för finländarnas psykiska försörjningsberedskap genom att förutom tillförlitlig information och rapporter från världen också ge var och en bildning och trivsel, ett tryggt utbud för barn samt gemensamma evenemang. Innehåll genom vilka vem som helst kan uppleva sig vara en del av det omgivande samhället.

Betydande gemensamma evenemang under 2022 var till exempel de stora idrottsevenemangen såsom de Olympiska spelen i Peking samt bland annat Tävlingen för ny musik, Eurovisionen och Fest på slottet, som nådde miljontals finländare. Yle utnyttjade i dessa nya metoder för digital interaktion och ny teknik och nådde på så sätt också ut till nya publiker.

I synnerhet under exceptionella tider framhävs betydelsen av ansvarsfulla och tillförlitliga medier. Demokratin kan inte fungera utan en tillförlitlig informationsförmedling.

Yles strategi Gemensamt för alla, unikt för mig, sammanfattar kärnan i public service-verksamheten. Vi producerar tjänster och innehåll oberoende av bostadsort, förmögenhet, ålder eller kön och beaktar också specialgruppernas behov. Vår uppgift är omfattande och mångsidig. Av finländarna anser 92 procent att Yle har lyckats antingen mycket eller ganska bra i sitt public service-uppdrag år 2022. Varje vecka nådde Yles innehåll och tjänster i genomsnitt 94 procent av finländarna. Siffrorna berättar framgången i public service-uppdraget och dess betydelse i finländarnas vardag.

I synnerhet under exceptionella tider framhävs betydelsen av ansvarsfulla och tillförlitliga medier. Demokratin kan inte fungera utan en tillförlitlig informationsförmedling. Förtroendet för Yles nyheter har stärkts och år 2022 sade 85 procent av finländarna att de litar på Yles nyhetstjänst. Försörjningsberedskapen för tillförlitlig information och finländsk kultur upprätthåller finländarnas psykiska resiliens och är en del av vår övergripande säkerhet. Yle har här en viktig lagstadgad roll.

Yle producerar innehåll och tjänster för finländarna på ett ansvarsfullt sätt. Vi främjar oberoende journalistik och yttrandefrihet i all vår verksamhet. Som arbetsgivare fäster vi uppmärksamhet vid arbetshälsan och arbetar systematiskt för att främja personalens kompetens och arbetshälsa. Vi tar också ansvar för miljön och mäter det koldioxidavtryck som vår verksamhet producerar. Yle har också förbundit sig till FN:s principer för hållbar utveckling.

Vi använder Yleskatten, som uppbärs av finländarna, på bästa möjliga effektiva och ändamålsenliga sätt för att sköta våra public service-uppgifter. Vi stöder och utvecklar den kreativa branschen i Finland. Vi använde 35,9 miljoner euro för inhemska visningsrätter och 24,2 miljoner euro i ersättningar för framförd musik. Vi betalade 14,2 miljoner euro i upphovsrättsersättningar och köpte andra tjänster för programverksamheten till ett värde av 24,2 miljoner euro. Vårt skatteavtryck är också betydande, 91,7 miljoner euro, och det gäller i sin helhet Finland.

Yle ser hoppfullt på framtiden. De utmanande tiderna har lärt oss att vara smidiga och att reagera snabbt, beredskap att avvärja hot, att ta hand om Yles experter samt att fortsättningsvis stödja det finländska samhället och demokratin. Yles nästan hundraåriga hjärta är starkt. Så fortsätter också vårt arbete för att utveckla public service-verksamheten och betjäna finländarna ännu bättre.

Merja Ylä-Anttila
verkställande direktör

På andra språk