Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Vad är Yle och vad gör Yle? (på lätt svenska)

  • Yle är ett mediebolag som gör innehåll för alla, så kallad public service.

  • Yle ägs av staten, det vill säga av oss alla.

  • Yle är nästan 100 år gammalt, det grundades år 1926.

  • Yle leds av verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

  • Yle har 2 915 fast anställda.

  • Yle använde 511,8 miljoner euro i fjol.

  • Svenska Yle är en del av Yle.

Yles pengar kommer från Yle-skatten. En enskild person betalar högst 163 euro i Yle-skatt per år. Den som har riktigt små inkomster behöver inte betala Yle-skatt.

Andra mediebolag får sina pengar från reklam. De kallas kommersiella mediebolag. Yle får inte visa reklam och kan därför inte få in pengar på det sättet.

Finlands riksdag bestämmer vilka uppgifter Yle ska ha. Riksdagen bestämmer också om Yle-skatten.

Yle är oberoende. Det låter alltså inte andra påverka sina program. Yle följer lagen och journalistiska regler då programmen görs.

Det är viktigt för Yle att människor kan lita på Yles program. Det är också viktigt för Yle att det är yttrandefrihet i Finland, att människor får ha olika åsikter.

Det är de ansvariga redaktörerna som ansvarar för innehållet i Yles program. Här kan du se vem som är Yles ansvariga redaktörer.

Lagen säger att alla finländare har rätt att få Yles program. Ålder eller kön får inte vara något hinder för det, inte heller var du bor eller hur mycket pengar du har.

Yles uppdrag är att stärka demokratin och kulturen i Finland. Yle ska också stärka jämlikheten och vår förståelse för varandra.

Yle gör många slags program: nyheter och sport, kultur och underhållning, program för barn och unga.

Yle har tre tv-kanaler, sex radiokanaler och nättjänster såsom Yle Arenan, Yle Areena, svenska.yle.fi och yle.fi.

Yle gör program på 13 språk. Språken är finska, svenska, 3 olika samiska språk, teckenspråk, lätt finska, lätt svenska, romani, karelska, engelska, ryska och ukrainska.

Yle har redaktioner runt om i Finland, på 33 olika orter.

Yle vill att alla får information om saker och att alla kan följa med vad som händer. Därför textar Yle tv-program och gör också program på teckenspråk och lätt språk.

Svenska Yle gör bland annat Nyheter på lätt svenska.

Yles strategi är Yle är gemensamt för alla och unikt för mig.

På andra språk