Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Ansvar för miljön 2019

 • Yle främjar målen för ett koldioxidneutralt Finland år 2035.

 • Yle minskar mängden avfall, främjar energieffektiv verksamhet, reducerar påverkan från transport och främjar den cirkulära ekonomin.

Sedan 2009 har Yle haft ett miljöprogram för främjande av praktiska miljögärningar som effektivisering av energiförbrukningen, hållbarare användning av naturresurser samt återvinning.

Vi uppmuntrar medarbetarna till miljövänliga val i vardagen och förväntar oss också att våra samarbetspartner ska följa miljöprinciperna.

Yle följer på sina kontor WWF:s miljöprogram Green Office, som ska reducera bolagets koldioxidavtryck. Vi hör också till klimatpartnernätverket.

Miljöarbetet stöds av en miljöstyrgrupp, som sammanträder 2–4 gånger varje år. Experter från olika ansvarsområden ingår i gruppen. Yles ledning representeras av bolagets teknologidirektör.

Energistyrgruppen följer upp genomförandet av energieffektivitetsplanen från 2017. I gruppen ingår en extern energiexpert.

Nyckeltal för miljön

Miljömålen 2017–2020:

 • Energi – Vi minskar energiförbrukningen i Yles egna fastigheter med 5 procent från nivån år 2016.

 • Transporter – Vi minskar antalet av och utsläppen från Yles bilar med 30 procent från nivån år 2016.

 • Avfall – Vi minskar avfallsmängden från Yle-centret i Böle med 15 procent från nivån år 2016.

Kort om Yles miljömål 2019

Sedan år 2016 har vi minskat på

 1. koldioxidutsläpp 24 %
 2. vattenkonsumtionen i Böle 37 %
 3. utsläpp frän resor 18 %
 4. energiförbrukningen i våra fastigheter 17 %
 5. användningen av kopieringspapper 47 %

De största miljökonsekvenserna som digitala medier ger upphov till kommer från energiförbrukningen i fastigheter och de tekniska system och utrustning som behövs i programverksamheten och från personalens flyg- och bilresor under arbetstid.

Energibesparingar, resurseffektivitet och smarta transportval är bra för miljön, samtidigt som de ger kostnadsbesparingar.

Färre lokaler, effektivare användning av lokalerna och ny husteknik har förbättrat energi- och miljöeffektiviteten i Böle, Mediapolis i Tammerfors och i de regionala redaktionerna, bland annat i Åbo och Vasa.

Energieffektivitet

I Böle är målet att minska lokalerna med 40 procent före år 2022, vilket bidrar till att dra ner energiförbrukningen.

Energiförbrukning omfattar alla fastigheter som Yle äger i Böle, Vasa och Kuopio. Beträffande hyrda lokaliteter finns inte alla uppgifter tillgängliga. Yle-centret i Böle står för så mycket som över 90 procent av Yles miljöpåverkan.

Energiförbrukningen i Böle, kWh/brm²

 1. El
 2. Värme (normerad)
 3. Fjärrkylning
Innefattar också underjordiska utrymmen, EBU:s markstation och hyreslokalerna i RTI-huset är inte medräknade.
El Värme (normerad) Fjärrkylning
År 2019 117 106 38,89
År 2018 114,1 96,86 39,97
År 2017 108,4 87,33 40,94
År 2016 104,57 88,77 55,29
År 2015 106,63 106,1 45,47
År 2014 111,87 92,56 38,5
År 2013 112,02 95,42 38,58
År 2012 117,05 94,15 26,11
År 2011 121,86 89,63 0
År 2010 127,09 86,67 0

Energiförbrukningen i de fastigheter som Yle äger minskade något i Böle och Vasa, men ökade något i Kuopio. Yle har ingen egen verksamhet i lokalerna i Kuopio.

I Böle har samtliga byggnader anslutits till miljövänlig fjärrkyla. I samband med ändringarna i lokaler har vi bland annat bytt ut belysning och fastighetsinstallationer mot mer energieffektiva lösningar.

Användning av LED-belysning i de nya flexlokalerna, utomhus och i studiorna har ökats där det är möjligt. Till exempel i renoverade Kreativa huset och Mediehuset i Böle har vi installerat dagsljus-, närvaro- och rörelsevakter för att aktivera belysningen och undvika att lamporna brinner i onödan. Det underjordiska P-huset Myyrä har utrustats med 12 laddstationer för elbilar.

Sedan 2007 har den totala elförbrukningen minskat stadigt. År 2007 var elförbrukningen 34,6 miljoner kilowattimmar, jämfört med totalt 21 miljoner kilowattimmar 2019.

Elförbrukning, MWh

 1. Böle
 2. Mediapolis
 3. Vasa
 4. Kuopio
 5. Enare
Yles ägda fastigheter i Böle, Vasa och Kuopio. Yle har sedan 2012 varit inhyrt i Mediapolis i Tammerfors som ägs av Technopolis Ab. I energiförbrukningen för 2016-2018 ingår, förutom Mediapolis huvudbyggnad, även förbrukningen för en inspelningshall. I Enare har Yle varit hyresgäst sedan 2017.
Böle, kWh Mediapolis, kWh Vasa, kWh Kuopio, kWh Enare, kWh
År 2019 20723663 0 664552 46046 0
År 2018 21228370 2615910 676885 438509 0
År 2017 20182114 2622426 650751 422974 0
År 2016 21851295 2523030 656518 453170 342689
År 2015 23242552 2369990 682982 457577 498533
År 2014 24384984 2552822 712988 472522 431010
År 2013 24417014 3557138 729364 477350 448870
År 2012 25512809 3453100 743308 477199 514177
År 2011 26562340 3539674 762761 452502 462169
År 2010 27702848 4067556 781157 475787 512161

Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen i Böle uppgick 2019 till totalt 24 025 liter. Det var en liten ökning jämfört med föregående år, men ändå hälften mindre än förbrukningen år 2015.

Minskningen är ett resultat av bland annat användningen av fjärrkyla som ersatte det gamla kylsystemet som förbrukade mycket vatten.

Vattenförbrukningen i Böle, m³

År 2019 24025
År 2018 22853
År 2017 27025
År 2016 38296
År 2015 56578
År 2014 41414
År 2013 47689
År 2012 44552
År 2011 62204
År 2010 61280

Förbrukning av kopieringspapper

Förbrukningen av kopieringspapper uppgick 2019 till 5 090 ris, det vill säga drygt 2,5 miljoner ark. Det är nästan hälften mindre än förbrukningen år 2016.

Moderna arbetssätt och nya verktyg har bidragit till att minska pappersförbrukningen.

Resor, transporter och fordon

För att minska trafikutsläppen beaktar vi miljökriterierna vid anskaffning av fordon och i vår resepolicy.

Vi minskar utsläppen från flygresor genom att hålla fler distansmöten och åka kollektivt förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter det. Nya flexibla arbetssätt, bland annat distansarbete, minskar på resebehovet.

Vid utgången av 2019 hade Yle 253 fordon, inklusive 194 personbilar. De genomsnittliga utsläppen från personbilarna var 132,2 g/CO2/km, vilket var en minskning med 5,4 procent jämfört med föregående år. I fordonsparken ingick 33 miljövänliga hybridbilar.

Dessutom kan medarbetarna i Böle använda någon av de 20 turkosfärgade Yle-cyklarna för att förflytta sig i arbetet.
De totala utsläppen för arbetsresor per flyg minskade med 7 procent jämfört med föregående år. Användningen av taxi och egen bil för arbetsresor minskade med 5,5 procent.

Taxi och egna bilar, km

 1. Taxi
 2. Egna bilar
Taxi Egna bilar
År 2019 337349 603268
År 2018 369746 626017
År 2017 394119 599865
År 2016 411315 608395
År 2015 458968 690332
År 2014 482432 724356
År 2013 463397 727871
År 2012 558928 768889
År 2011 571329 773913
År 2010 581298 985327

Yles medarbetare reste 2019 (och 2018)

 • 11 miljoner kilometer med flyg (12,5)

 • 2,6 miljoner kilometer med Yles bilar (2,6)

 • 603 000 kilometer med egen bil (620 000)

 • 337 000 kilometer med taxi i Finland och utomlands (369 000)

 • 2,3 miljoner kilometer med tåg.

Flyg, km

km
År 2019 11434324
År 2018 12533207
År 2017 10406919
År 2016 10711350
År 2015 10577666
År 2014 9502112
År 2013 10140943
År 2012 8365787
År 2011 8521107
År 2010 7563699,6

Avfall och återvinning

Vi har effektiviserat källsortering och återvinning på våra verksamhetsställen.

Avfallsmängden i Böle var 406 640 kg (2018: 544 550). Variationen i avfallsmängden beror i viss mån på byggarbeten som pågår på området. Renoveringar ger upphov till mer byggavfall och blandavfall för energibruk än under normala förhållanden.

Det finns ett fungerande system för återvinning av utrustning och kontorsmöbler. Nästan hälften av kontorsmaterialet har miljömärkning.

Totalutsläpp

Yles totalutsläpp 2019 uppgick till 8 965 ton koldioxid (2018: 10018).

Totalutsläpp, tCO₂ -ekv

 1. Totalt
 2. Energi
 3. Trafik
Siffrorna för 2014–2015 omfattar inte energiförbrukningen i Mediapolis i Tammerfors och är heller inte helt jämförbar med tidigare år.
Totalt Energi Trafik
År 2019 8713 7153 1560
År 2018 9895 8207 1688
År 2017 9739 7974 1765
År 2016 11571 9663 1908
År 2015 11960 9991 1969
År 2014 12450 10669 1871
År 2013 12871 11019 1852
År 2012 13770 11917 1853
År 2011 13071 11138 1933
År 2010 14737 12776 1961

I figuren anges växthusgasutsläppen som koldioxidekvivalenter (CO2/t-ekv). Utsläppskalkylerna bygger på klimatkalkylatorn som tagits fram av WWF Finland och dess samarbetspartner samt på GHG-protokollet.

I kalkylen ingår energiförbrukningen i Yles egna fastigheter (Böle, Vasa, Kuopio), elförbrukningen i Mediapolis, flyg- och bilresor samt avfall i Böle.

På andra språk