Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Ansvarsprioriteter

Ansvar omfattar alla val och beslut som vi gör när vi utvecklar vår verksamhet som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi tar hänsyn till ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar i vår verksamhet.

Graf över Yles värderingar. Förklarad i texten.

Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och värdebaserade verksamhet.

Enligt lagen om Rundradion Ab ska vi främja medborgarnas jämställdhet, lärande och bildning, livskraften hos språk och kulturer, skapa en pluralistisk bild av Finland och stödja demokratin. I vår verksamhet följer vi Yles verksamhetsprinciper, bolagets etiska riktlinjer och Journalistreglerna.

Läs mer om vårt ansvarsarbete i praktiken.

Sosiaalisen vastuun kuvistuskuva, päitä ja puhekuplia
Bild: Yle

Socialt ansvar

Ansvar för medarbetarna

Vi tar ansvar för medarbetarna och uppmuntrar alla på Yle att bygga upp sin kompetens. Jämlikhet och mångfald i praktiken är viktiga värderingar för oss. Respekt för människan hör till vår värdegrund och vi accepterar inte diskriminering, trakasserier, mobbning eller annat osakligt bemötande. Bekanta dig med nyckeltalen för Yles personalstyrka.

Ansvar vid partnersamarbete

Vi samarbetar endast med sådana partner som förbinder sig att följa Yles principer för samhällsansvar. Vi väljer samarbetspartner utan att särbehandla någon.

Vi tar hänsyn till jämlikhet och mångfald i vår verksamhet och kräver också att våra samarbetspartner iakttar dessa värderingar.

Ansvar för finländarna

Vi levererar tjänster på webben, i tv och radio till alla på lika villkor. Public service-rundradioverksamhetens särskilda uppgift är att i programutbudet beakta specialgrupper och minoriteter.

Oberoende hör till våra kärnvärderingar som vi månar om i vårt public service-uppdrag och vår övriga verksamhet.

Vi har också genomfört omfattande innehållsprojekt med samhällsförankring där bolaget i samarbete med olika aktörer söker lösningar på högaktuella frågor genom att engagera finländarna. Dessutom samarbetar vi regelbundet med relevanta intressentgrupper.

Taloudellisen vastuun kuvituskuva, seteleitä ja kolikoita
Bild: Yle

Ekonomiskt ansvar

Vi använder Yleskatten på ett effektivt och ansvarskännande sätt. En betydande andel av vårt skatteavtryck består av diverse lagstadgade kostnader som hänför sig till personalen. Ta del av de ekonomiska nyckeltalen 2018.

Genom de indirekta effekterna av vår verksamhet stärker vi livskraften i den kreativa sektorn och vi har också en betydande sysselsättande roll inom den kreativa sektorn i Finland. Förändringarna i omvärlden och teknologin skapar risker och möjligheter.

Den interna kontrollen säkerställer verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål, tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

Ympäristövastuun kuvituskuva, auto, polkupyörä ja puun lehti.
Bild: Yle

Miljöansvar

Vi har haft ett miljöprogram sedan 2009. Det styr våra insatser för att inarbeta miljövänliga rutiner, exempelvis effektiv energianvändning, hållbar resursanvändning och återvinning.

Vi tänker på miljön bland annat i fråga om energiförbrukning, resor, anskaffningar och avfallssortering.