Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Arbetshälsa och jämlikhet 2019

Arbetstrivseln är relativt god på Yle.

I den årliga enkäten En bra dag på jobbet fick Yle det allmänna betyget 3,7 på skalan 1–5, vilket var detsamma som året innan.

Enligt resultaten är medarbetarna för det mesta mycket nöjda med sin närmaste chef och förtroendet för bolagsledningen fortsatte att öka.

En kvinna arbetar vid datorn på Yle Uutisets nyhetsredaktion.
Bild: Eleni Paspatis / Yle
En fotograf i blå t-shirt bär på ett kamerastativ och pratar med en redaktör på gatan.
Bild: Marja Väänänen / Yle
Yleläisiä lähetysstudiossa
Bild: Ilmari Fabritius

Aktivt jämställdhetsarbete ger resultat

Yle är en relativt jämställd arbetsplats. Könsfördelningen är balanserad, trots att vissa små yrkesgrupper är uttalat kvinno- eller mansdominerade. Exempelvis i tekniska uppgifter är majoriteten fortfarande män och inom administrationen kvinnor.

Jämställdhet i siffror 2019

  • Kvinnornas andel av den fast anställda personalstyrkan var exakt 50 procent.

  • Bland redaktörerna och producenterna var kvinnornas andel 56 procent.

  • På programarbetarnas kollektivavtalsområde, som omfattar två tredjedelar av medarbetarna på Yle, var kvinnornas snittlön 99,9 procent av männens snittlön.

  • Inom hela personalen var kvinnornas snittlön 97,7 procent av männens.

Yles ambition är att främja mångfalden inom personalstyrkan genom att rekrytera medarbetare med olika sorters bakgrund. Varje år har vi minst femton praktikanter från specialgrupper, bland annat personer med en funktionsnedsättning eller invandrarbakgrund.

På andra språk