Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Arbetskultur och kompetensutveckling 2019

Vi fortsatte målmedvetet att utveckla arbetskulturen under året.

Som hörnstenarna i arbetskulturen fastställdes mod, kreativitet, samverkan, respekt och betydelsefullt arbete.

Dessutom skapade vi ett internt nätverk av arbetskulturhackare, som ska hjälpa till med att bygga upp arbetskulturen på arbetsplatserna.

Medarbetarna på Yle är en del av någonting större. Under året lade vi ett gemensamt pussel där varje medarbetare hade en egen bit. De olika teamens alster sammanställdes slutligen till ett gemensamt pussel. Konstverket i Böle påminner om styrkan i att jobba tillsammans och det betydelsefulla arbete som Yle-medarbetarna utför.

Kompetensutveckling

Under året deltog omkring 300 medarbetare i diskussioner om de framtidskompetenser som är viktiga för det egna arbetet. Teamen bearbetade diskussionerna vidare till en kompetensutvecklingsplan.

Journalistakademin, som stödjer journalisters utbildning, ordnade kurser i bland annat informationssökning, nya berättandeformat och dialog mellan finländare och journalister.

Vi lanserade en ny e-lärmiljö med de senaste webbkurserna i journalistik och annat läromaterial för medarbetarna. Vi inledde arbetsrotation i grävande journalistik i de redaktioner som specialiserat sig på den.

Den finska nyhets- och aktualitetsredaktionen i Böle införde BBC:s 50:50-modell för en mer balanserad könsrepresentation i innehållet. Delar av Svenska Yle började tillämpa modellen i början av 2019. Som ett resultat blev könsfördelningen jämnare i Yles nyhets- och aktualitetsbevakning.

På andra språk