Hoppa till huvudinnehåll

Arenans instruktioner

Användarvillkor

Arenans programutbud

På Yle Arenan kan du titta på program från Yles alla tv-kanaler (Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema och Yle Fem) och lyssna på program från Yles alla radiokanaler (Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YleX, Yle Puhe, Yle Vega, Yle X3M samt alla regionala kanaler, Yle Sámi Radio och Yle Klassinen). Därtill finns program som är gjorda enkom för Arenan.

På Yle Arenan kan man titta och lyssna på alla de program som Yle har producerat själv, de program som är gjorda i samarbete med andra produktionsbolag och de inköpta program som Yle har webbrättigheter till. Största delen av de inhemska programmen finns på Arenan. Av de internationella programmen publiceras de som Yle har webbrättigheter till.

Upphovsrätten

Yle har gjort avtal med många olika organisationer för att kunna publicera program på Arenan. Avtalsparterna är till exempel olika intresseorganisationer och förbund så som Finlands Skådespelarförbund, Finlands Journalistförbund och Finlands Dramatiker och Manusförfattare; inhemska och utländska produktionsbolag, bolag som äger programrättigheter eller sporträttigheter, Teosto/NBC som representerar bland andra kompositörer och sångtextförfattare samt Gramex som representerar skivbolag och musiker. Avtalen reglerar bland annat på vilket sätt programmen får distribueras, hur länge de får vara publicerade och eventuella begränsningar i distributionen.

Hur länge finns programmen på Arenan?

En del av programmen finns en vecka på Arenan, andra en månad och somliga till och med ett år. Publiceringstiden styrs av de avtal som görs med programproducenterna. En liten del av programmen finns på Arenan endast en dag, beroende på programmets art (t.ex. väderprogoser).

Arenan utomlands

Yle vill också betjäna finländare utomlands. För dem erbjuder vi alla de tv-program som Yle har rätt att distribuera också i utlandet. Både Yles nationella och regionala radiokanaler är tillgängliga för lyssnare i hela världen.

Titta, lyssna och ladda ner

Att använda Arenan är gratis. Du kan titta och lyssna på största delen av Yles programutbud via Arenan. En del program kan du också ladda ner. De här programmen (i huvudsak pratprogram eller podcaster) hittar du via Podcast-länken.

Avtalen med upphovsrättsorganisationerna ger Yle rätt att strömma programmen på webbsidorna. Det betyder att användarna kan titta och lyssna på programmen under en viss tidsperiod. En del program får Yle också erbjuda för nerladdning (t.ex. poddradio) och då kan användarna ladda ner programmen till sina egna apparater. Övriga program finns inte tillgängliga för nerladdning.

Kan jag spara video- och ljudfilerna på min egen dator?

Du har inte tillåtelse att spara program från Arenan på din egen dator, förutom de program som erbjuds för nerladdning (t.ex. poddradioprogrammen). Det är inte tillåtet att försöka kringgå det skydd som de strömmade programmen på Arenan har.

Yles material på andra webbplatser

Du kan länka till Yles innehåll från andra webbsidor, men du har inte lov att flytta material (program eller bilder) till andra webbplatser (t.ex. ladda upp videofiler från Arenan till YouTube).

Du får inte använda Yles radiostreamar på dina egna sidor. Du får inte heller länka till andra streaming-adresser som används för att skapa Yles sidor och tjänster.

De RSS-flöden som finns på Yle Arenan är avsedda för privat bruk. Användare får lägga till RSS-flöden i podd-appar och tjänster som hen använder. Utan skriftligt avtal med Yle får RSS-flöden inte användas till annat ändamål än privat bruk, då det gäller tjänster belägna utanför Yle.

Programpubliceringen på Arenan

Program som har bandats på förhand finns tillgängliga genast då programmet sänds i tv eller radio. Direktsända program måste i efterhand kodas för nätpublicering och det kan ta minst lika långt tid som programmet är långt. Ibland kan programmen dessutom stå i publiceringskö, eftersom Arenan publicerar program från Yles alla tv- och radiokanaler.

Användaren ansvarar själv för sin utrustning och för sin nätförbindelse

Yle har inte resurser att erbjuda personligt datastöd för Arenans användare. Därför måste var och en själv skaffa sin egen utrustning, nätförbindelse och programvara och se till att de fungerar.

Avbrott i tjänsten

Avbrott i webbtjänsten kan förekomma bland annat på grund av servicearbeten och uppdateringar. Målet är att alla avbrott på Yle Arenan ska vara korta och orsaka så lite besvär som möjligt. Också installationsarbeten eller serviceavbrott i distributionsnätverken kan ibland orsaka störningar i Arenan.