Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Barn och unga i specialställning i Yles etiska riktlinjer

Yle - Barn och unga

  1. Barn och unga har rätt att bli hörda och sedda som de är. Våra innehåll är trygga, oberoende och skapar delaktighet.

  2. Yle beaktar barn och unga med särskild omsorg och utifrån sina värderingar både när det gäller innehåll och övrig verksamhet.

  3. Vi stärker barnens och de ungas yttrandefrihet i medierna. Vi är särskilt noggranna när det gäller behandling av känsliga frågor och publicering av namn. Om ämnet som behandlas är av privat eller personlig natur ber vi om föräldrarnas tillstånd för intervjuer med unga i åldern 15–17. När det gäller barn under 15 år ber vi i regel alltid om föräldrarnas tillstånd. Tillstånd behövs inte ifall barn uppträder i neutrala sammanhang och/eller som en del av en större grupp.

    Enbart samtycke från förälder eller vårdnadshavare berättigar inte utlämnande av skadlig information om barnets privatliv. I beslut gällande publicering av information som gäller barn ska hänsyn tas bland annat till barnets självständiga rätt till skydd för sitt privatliv samt till barnets bästa. Information som kan vara skadlig för barnet utvärderas alltid så att barnets intressen prioriteras, även om föräldrarna eller vårdnadshavaren ger tillstånd att publicera informationen.

  4. Ju personligare ett ämne är desto viktigare är det att vi försäkrar oss om att barnen och deras vårdnadshavare förstår i vilket sammanhang ämnet är aktuellt och i vilka medier innehållet kommer att publiceras.

  5. Yle garanterar barnens och de ungas rättigheter då de uppträder i Yles program. Barn och unga får också information och anvisningar för att klara av den publicitet som kan följa ett program de deltar i.

  6. Vi är särskilt alerta när det gäller Yles egna barn- och ungdomssajter. Vi ger handledning i hur man respekterar andra människor och annorlunda åsikter genom sitt sätt att tala. Vi tillåter inte mobbning eller hatretorik.

  7. Vi värnar om barns rätt att vara barn. Våra innehåll för barn beaktar barnens ålder och utveckling. Innehållen finns på trygga platser i tablåerna och i våra tjänster.

  8. Vi utser ansvarspersoner på de centrala redaktionerna. Ansvarspersonernas uppgift är att se till att barns och ungas rättigheter verkställs i Yles program.

Reglerna uppdaterade 25.2.2019.
Tillägg till punkt 3: omnämnande att barnets rätt till skydd för sitt privatliv prioriteras vid publicering av skadlig information.

På andra språk