Hoppa till huvudinnehåll

Dataskydd

Cookiepolicy

Vi uppdaterade vår cookiepolicy 24.3.2021. På den här sidan berättar vi hur Yle behandlar information om användningen av Yles tjänster med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Mer information om allmän behandling av personuppgifter finns på https://svenska.yle.fi/dataskydd.

Cookies och andra enhetsidentifierare

Yle använder cookies (kakor) och andra tekniker för att föra statistik över besök samt möjliggöra och underlätta användningen av Yles digitala tjänster. En cookie är en liten textfil som skickas till kundens webbläsare. Den innehåller normalt ett identifikationsnummer och skadar inte enheten. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in uppgifter om hur Yles innehåll används, som information om vilka av Yles sidor som användaren har besökt. Vi samlar dessutom in teknisk information om enheter, som information om webbläsare, operativsystem och IP-adress. En del av dessa cookies är tredje parts cookies. 

Användaren kan inte identifieras enbart med cookies. Om användaren har skapat ett Yle-konto kan vi komplettera uppgifterna om användningen av tjänsterna med uppgifterna från Yle-kontot. Uppgifterna används inte i något annat syfte än de som presenteras längre ner på denna sida.

Uppgifternas syfte

Nödvändiga funktionella cookies

Vi använder cookies för att förverkliga tjänsternas grundläggande funktioner. Sådana funktioner är t.ex. att möjliggöra inloggning, starta videor och komma ihåg användarspecifika inställningar. En del nödvändiga cookies används för mätning för att få information om hur Yles tjänster används såväl internt som på nationell nivå. Användningen av Yles innehåll mäts av utomstående oberoende undersökningsorganisationer. Användningen av innehållen undersöks bland annat av Finnpanel och FIAM (The Finnish Internet Audience Measurement).

Cookies för personalisering och rekommendation

Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att hjälpa användarna av Yles tjänster att hitta innehåll som vi tror intresserar just dem. Med hjälp av cookies och liknande tekniker kan vi också personanpassa användarupplevelsen på vår webbplats.

Cookies för utveckling av våra tjänster

Vi utvecklar våra tjänster dagligen. Cookies hjälper oss att förstå hur tjänsterna på vår webbplats används och vad man önskar av dem. Med hjälp av cookies och liknande tekniker kan vi göra Yles tjänster bättre. Vi kan till exempel testa vilket alternativ av ett användargränssnitt eller en bild som bäst tjänar kunden. 

Yles användare har möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev. Nyhetsbreven utvecklas genom att mäta till exempel hur intressant deras innehåll är med hjälp av cookie- och enhetsidentifierare. 

Cookies för inbäddade sociala medier

På Yles webbplatser och i dess tjänster finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser. De kopplingar på Yles webbplatser som upprätthålls av tredje part laddas via de här tjänsternas egna servrar.

Via sociala kopplingar lagras information om användarens besök på sidan för leverantörer av sociala medietjänster. I en del sociala kopplingar överlåts uppgifter om en enskild användare endast då användaren själv är aktiv, till exempel genom att dela en artikel genom en social koppling.

På de tjänster och i de applikationer som erbjuds av tredje part på Yles webbplats och i dess tjänster tillämpas den aktuella tredje partens användnings- och övriga villkor. Dessa leverantörer av sociala medietjänster behandlar då uppgifterna som personuppgiftsansvarig och till tillämpliga delar som gemensam personuppgiftsansvarig med Yle. Yle samlar inte in cookieuppgifter via sociala kopplingar.

Kundens möjlighet att påverka

Cookieuppgifter lagras och samlas in baserat på samtycke från användaren av tjänsten. Användaren ger sitt samtycke genom ett dialog i Yles webbläsartjänst. Användaren kan när som helst ändra sitt samtycke genom att gå till översta raden i Yles tjänster, välja ”Meny” och därunder ”Cookieinställningar”.

Var sjätte månad frågar vi alla användare som godkänt cookies om deras samtycke till att använda cookies. Om användaren endast har godkänt nödvändiga cookies eller en del av de cookies som kräver samtycke frågar vi om lov att använda cookies på nytt var tredje månad. Om Yles cookieklassificering ändras (t.ex. det kommer en helt ny syftesklass) frågar vi alla användare om lov på nytt. 

När det gäller nyhetsbrev godkänner kunden att vi lagrar och samlar in cookieuppgifter i samband med att kunden prenumererar på nyhetsbrevet. Användaren kan när som helst avsluta prenumerationen (https://kirjeet.yle.fi/), varvid lagringen och insamlingen av cookieuppgifter också upphör.

Cookies och identifierare som Yle använder

Nödvändiga funktionella cookies

Cookies för personalisering och rekommendation

Cookies för utveckling av våra tjänster 

Cookies för inbäddade sociala medier