Hoppa till huvudinnehåll

Dataskydd

Cookiepolicy

Så här använder Yle cookies, sociala kopplingar och analytik.

Cookies

Yle använder cookies (kakor) och andra tekniker för att föra statistik över besök samt möjliggöra och underlätta användningen av Yles digitala tjänster. En cookie är en liten textfil som skickas till kundens webbläsare. Den innehåller normalt ett anonymt identifikationsnummer. En cookie kan inte skada datorn.

Användningen av Yles innehåll mäts av utomstående parter, bland annat Finnpanel och Audience Project.

Lista över cookies som Yle använder

Sociala kopplingar

På Yles webbplatser och i dess tjänster finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser och så kallade sociala kopplingar (t.ex. till Facebook). De kopplingar till tjänster på Yles webbplatser som upprätthålls av tredje part laddas via de här tredje parternas egna servrar.

Mer information om dataskydd på sociala medier:

På de tjänster och applikationer som erbjuds av tredje part på Yles webbplats och i dess tjänster tillämpas den aktuella tredje partens användnings- och övriga villkor.

Användning av information

Yle använder sig av cookies och annan teknik för att undersöka hur väl de digitala tjänsterna når ut till allmänheten samt för att föra statistik över besök. Yle kan dessutom använda den information som samlas in med hjälp av cookies och annan teknik för att anpassa innehållet för sina kunder. Cookies och annan teknik används för att analysera och utveckla de digitala tjänsterna så att de bättre tillgodoser kundernas behov. Cookies används också för att förbättra användarupplevelsen, bland annat för att påminna kunder om de tjänster och inställningar som de använt tidigare.

Den information som samlas in med hjälp av cookies och annan teknik är anonym, och Yle använder den insamlade informationen enbart i ovan nämnda syfte och kombinerar inte informationen med andra uppgifter.

Kundens möjlighet att påverka

Kunden har möjlighet att hindra användning av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Kunden kan också hindra visning av personuppgifterna i så kallade sociala kopplingar genom att inte vara inloggad i någon nätgemenskap samtidigt som kunden finns på Yles webbplatser.

Om användning av cookies hindras så kan det påverka hur webbplatsen eller delar av den fungerar.

En lista på de cookies som Yle använder.

På andra språk