Hoppa till huvudinnehåll

Dataskydd

Dataskydd på Yle och bolagets värderingar

Yle iakttar bästa praxis för skyddet av finländarnas integritet i sina tjänster. Behandlingen av personuppgifter regleras genom dataskyddslagstiftningen samt Yles värderingar, det vill säga trovärdighet, oberoende och respekt för människan.

Användardata om Yles tjänster hjälper oss att göra både utbudet och tillgängligheten av tjänsterna ännu bättre.

Ingående information om våra principer och förfaranden för behandlingen av personuppgifter finns i Yles dataskyddsprinciper.

Respekt för människan

Individuellt men inte identifierande

Yles utbud och tjänster är avsedda för dig. Det är viktigt för oss att du är så nöjd som möjligt med tjänsterna och användningen av dem. Därför vill vi göra dem så optimala, relevanta och personanpassade som möjligt.

Vi använder dina användardata som hjälp. Vi ber om dina uppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig personligt anpassade tjänster och intressant utbud. Vår målsättning är att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Vårt mål är individuellt anpassade – men inte identifierande – tjänster.

Dina uppgifter tillhör dig. Du har också rätt att veta vad dina uppgifter används till. Genom att logga in på Yle-kontot kan du hantera dina uppgifter, samtycken och prenumerationer på nyhetsbrev. Du kan också begära att få se vilka uppgifter om dig Yle behandlar och kräva att uppgifter raderas genom att utöva dina rättigheter via Yles dataskyddssidor.

Trovärdighet

Öppenhet och ansvar

Du kan lita på Yle som behandlare av dina personuppgifter. Vi förvaltar vårt ansvar och utvecklar kontinuerligt våra rutiner för dataskydd och informationshantering. Vi berättar öppet om våra principer och verkar för transparens.

Vi ser till att dina uppgifter sparas, raderas och skyddas på ändamålsenligt sätt. Vi har utsett personer med särskilt ansvar för dataskyddet och informationssäkerheten.

Arbetet med att utveckla vårt utbud och våra tjänster pågår hela tiden. Dataskydd och informationshantering är i fokus när vi planerar och tillhandahåller våra tjänster.

Alla Yles medarbetare utbildas och görs förtrogna med hur de ska se till dataskyddet och informationssäkerheten säkerställs i det egna arbetet.

Oberoende

Ändamålsenlighet och säkerhet

Vi på Yle fastställer syftet för behandlingen av personuppgifter innan vi samlar in uppgifterna (Yles dataskyddsbeskrivning). Vi lämnar inte ut dina inloggningsuppgifter till utomstående parter.

Vi använder oss av cookies (kakor). En närmare beskrivning av hur vi hanterar dessa data finns i Yles cookiepolicy. Du kan hantera och även hindra användningen av kakor.

Rekommenderat innehåll gör inte din värld snävare: Vi vill arbeta för värdepluralism och även bjuda på överraskande innehåll. Rekommendationerna ger dig information om Yles utbud.

Behandlingen av personuppgifter i journalistiskt syfte sker enligt lagen om yttrandefrihet samt de journalistiska principerna. Läs utförligare information om journalistik och personuppgifter.

På andra språk