Hoppa till huvudinnehåll

Dataskydd

Integritetsdeklaration för Yles tjänster

Vi uppdaterade vår dataskyddspolicy den 2.9.2020.

Ditt integritetsskydd är viktigt för oss

Yle har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av Yles tjänster och att iaktta dataskyddslagstiftningen samt god dataskyddspraxis i sin verksamhet. Vi behöver behandla personuppgifter för att Yle ska kunna tillhandahålla tjänster för alla medborgare. I denna integritetsdeklaration beskriver vi hur Yle samlar in och behandlar personuppgifter.

Dessutom kan enskilda tjänster ha egna integritetsdeklarationer som gäller utöver eller tillsammans med denna deklaration.

Den här integritetsdeklarationen gäller inte då personuppgifter behandlas i journalistiskt syfte. Här kan du läsa mera om vad det betyder att behandla personuppgifter i journalistiskt syfte.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar uppgifter som behövs för de i denna deklaration fastställda ändamålen. Ändamålet avgör vilka uppgifter som samlas in om användare i olika situationer.

Vi samlar in personuppgifter exempelvis då du registrerar dig, använder våra tjänster, deltar i tävlingar, kampanjer eller undersökningar samt kontaktar oss på annat sätt.

Beroende på tjänstens karaktär och egenskaper samlar vi in personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

1. Uppgifter som du har lämnat till Yle

Beroende på tjänst behandlar vi följande uppgifter som du har lämnat till Yle:

 • Grundläggande personinformation och identifieringsuppgifter inklusive namn, signatur, användarnamn eller annan identifierare, e-postadress, kön och ålder.

 • Beskrivande och specifik information om användaren inklusive födelsedatum, kön, hemkommun i Finland, intresseområden, favoriter och teman, val av språk m.m., information om vilka enheter du använder samt information som anknyter till innehåll och program.

 • Uppgifter om nyhetsbrev som du beställer.

 • Innehåll som du har skapat inklusive kundrespons och din kommunikation med oss, tillstånd och samtycken, uppgifter om tävlingar och utlottningar samt kommentarer som du lämnat via webbtjänsten.

 • Deltagaruppgifter då du anmäler dig till eller deltar i Yles evenemang, tävlingar eller utlottningar.

 • Undersöknings- och enkätdata. Det är möjligt att vi gör enkäter och undersökningar om tjänsternas kvalitet och användning bland användarna. Uppgifterna som vi samlar in genom enkäterna kan komma att kombineras med granskningshistorik i senare undersökningar. Eventuella senare undersökningar genomförs alltid med statistiska metoder där det inte är möjligt att identifiera en enskild respondent.

 • Andra uppgifter som lämnats eller överlåtits med ditt samtycke, till exempel uppgifter som har samlats in från externa källor.

2. Uppgifter från användning av tjänster

 • Användningsdata om Yles tjänster, inklusive uppgifter om hur du tar till dig Yles utbud, såsom program som du sett eller lyssnat på, artiklar som du läst eller sökningar som du gjort i våra tjänster.

 • Data om tekniska egenskaper och enheter, enhetsidentifikatorer och uppgifter om den enhet du använder, inklusive enhetens modell och unik enhets- och/eller cookie-id, enhetens operativsystem, din webbläsare, applikation och webbläsarversion, IP-adress, sessionskod, sessionens klockslag och längd.

 • Analys- och statistikdata, inklusive statistikdata som samlas in genom webbtjänsternas analyssystem (se Yles https://svenska.yle.fi/cookiepolicy)

 • Uppgifter som kan kopplas till dig genom din användarhistorik i Yles tjänster, vilka härleds från observerad användning och/eller uppgifter som du lämnar, t.ex. demografiska uppgifter, intressen och annan användarkategorisering.

 • Uppgifter som inhämtats genom kundkommunikation, som till exempel antal klick på länkarna i nyhetsbreven som ett mått på kommunikationens räckvidd.

 • Positionsdata, dock med ditt uttryckliga samtycke till behandling av uppgifterna. Yles tjänster som bygger på positionsdata utnyttjar satellit- eller IP-adressuppgifter eller annan webbaserad positionsinformation. När du använder assisterade positioneringssystem kan det innebära utbyte av din positionsinformation och enhets- och operatörsspecifika identifikationskoder med positioneringsservern. När du använder våra tjänster som bygger på positionsdata, till exempel ett lokalt innehåll eller nödmeddelanden utifrån din position, skickas din positionsinformation med ditt samtycke till Yle för att Yle ska kunna tillhandahålla rätt innehåll.

 • Uppgifter som härleds från användningen av tjänsterna, inklusive uppgifter om åldersgrupp, kön eller livssituation (t.ex. parförhållande eller barnfamilj). Uppgifterna som härleds från analysdata bygger i huvudsak på kakor och uppgifter som bearbetats med hjälp av kakor (se Yles cookiepolicy).

 • Andra uppgifter som har samlats in med ditt samtycke.

3. Personuppgifter som lämnats ut till Yle

 • Vi får statistikdata om användningen av vårt programutbud av våra samarbetspartner och distributörerna, inklusive teleoperatörernas medietjänster. Uppgifterna överlåts till Yle i pseudonymiserat format och vi kan inte identifiera användare utifrån uppgifterna.

 • Vi inhämtar uppgifter om användningen av vårt utbud på sociala medier. Vi använder uppgifterna för att administrera våra kanaler på sociala medier och säkerställa sakliga diskussioner. Dessutom använder vi uppgifterna när vi svarar på kundernas frågor. På den Facebook-sida som Yle förvaltar är Yle, tillsammans med Facebook Irland, personuppgiftsansvarig. Facebook behandlar personuppgifter enligt sin integritetspolicy: https://facebook.com/privacy/.

 • Om du vill ha tillgång till allt innehåll på Yle Arenan då du vistas utomlands inom EU, behöver vi information om din hemkommun. Vi kan på din begäran hämta uppgiften från Befolkningsregistercentralen.

I vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i ett eller flera syften som räknas upp nedan.

1. Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera bättre tjänster.

Personuppgifter kan användas för leverans av Yles tjänster, bland annat för att möjliggöra funktioner på våra webbsidor. Dessutom behandlas personuppgifter för att identifiera användare, exempelvis i samband med användning av Yle-kontot. Personuppgifter kan användas för att utföra olika användarspecifika funktioner, exempelvis genom att spara uppgifter om var i programmet användaren pausade eller stoppade programmet.

Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla mera individuellt anpassade, interaktiva och användarvänliga tjänster.

Vi kan bland annat tillhandahålla tjänster i olika enheter, rekommendera innehåll som eventuellt intresserar dig samt visa anpassat innehåll för dig i våra tjänster. Läs mer om Yles rekommendationer.

2. Utveckling av tjänster och utbud samt rapportering

Vi behandlar data om användningen av tjänsterna för att kunna skapa ett bättre Yle för både dig och oss alla.

Vi behandlar data som anknyter till användningen av tjänsterna, exempelvis för att kunna skapa mera intressant programutbud, utveckla våra tjänster, förbättra användarupplevelsen och göra tjänsterna bättre tillgängliga. För att utveckla våra tjänster kan vi exempelvis genomföra enkäter och undersökningar om Yles tjänster och utbud, exempelvis när det gäller vanor och intressen kring användningen av utbudet. Vi kan genomföra sådana enkäter exempelvis via e-post eller på vår webbsida. Vi behandlar också personuppgifter som lämnas i samband med kundrespons och publikundersökningar då vi utvecklar verksamheten och utbudet. Personuppgifter som används för utveckling av tjänster behandlas oftast i form av statistik.

3. Kundkommunikation och nyhetsbrev

Vi kontaktar användarna för att berätta om Yles tjänster och utbud.

När du har ett Yle-konto får du regelbundet e-post från Yle med information om fördelar med kontot och Yles utbud. Du får kundbrevet varje månad, om du inte har avböjt det.

Om du vill kan vi skicka dig individuellt anpassade rekommendationer om nytt innehåll. Du kan själv hantera kundkommunikationen via din profil på Yle-kontot.

Vi berättar också om vår verksamhet i tematiska nyhetsbrev. Du kan prenumerera på de Yle-nyhetsbrev som intresserar dig och avbryta prenumerationen antingen genom att klicka på länken i nyhetsbrevet eller via meddelandeinställningarna för Yle-kontot.

4. Kundservice och kundrespons

Personuppgifter kan användas för att tillhandahålla kundservice.

Personuppgifter kan också användas för att besvara dina förfrågningar och frågor, exempelvis då du har kontaktat vår kundservice. Dessutom kan vi ta kontakt med dig i ärenden som rör kundservice eller våra tjänster.

Samtal till Yles kundservice vidarekopplas under vissa tider på dygnet till en telefonsvarare. Samtalen spelas in för att vi ska kunna besvara de förfrågningar som kommer till vår kundservice. Samtal till telefonsvararen omvandlas till text för snabbare kundservice.

Också samtal till Yles telefonväxel spelas in för att vi ska kunna utveckla vår kundservice.

4. Andra syften

 • Uppgifterna behandlas också för att ombesörja informationssäkerhet och för att förebygga missbruk av våra tjänster.

 • Genomförandet av omröstningar och tävlingar kräver behandling av personuppgifter. För dessa syften behandlar vi endast de personuppgifter som du lämnar för omröstningen eller tävlingen. Tävlingar och utlottningar kan också anordnas i sociala medier.

På vilka grunder behandlar vi personuppgifter?

Yle behandlar personuppgifter endast på rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter beror på behandlings karaktär och syfte.

Behandlingen kan grunda sig på avtal mellan användaren och Yle. När du skapar ett Yle-konto, behandlar vi dina användaruppgifter för att kunna leverera tjänsten.

I vissa fall kan behandlingen grunda sig på användarens samtycke. I en del tjänster behandlar vi dina personuppgifter när du har gett ditt samtycke till behandlingen. Sådana fall är bland annat då du deltar i en tittartävling, prenumererar på aviseringar eller tillåter behandling av positionsdata för mobila plattformar. Behandling av uppgifter utifrån samtycke är alltid frivillig och du kan när som helst återkalla samtycket.

Dessutom är det möjligt att vi behandlar personuppgifter för att uppfylla Yles berättigade intresse, det vill säga ett motiverat behov.

Behandling på grundval av berättigat intresse sker exempelvis för att:

 • utveckla tjänster och utbud

 • kommunicera om våra tjänster och vårt utbud

 • använda innehåll för statistik och analyser

 • personanpassa tjänster. Du kan läsa mer om rekommendationerna i Yles tjänster i denna artikel.

 • utveckla tekniken i tjänster och säkerställa tjänsternas funktion

 • säkerställa säkerheten för Yle och dess kunder, förebygga missbruk av tjänsterna och skydda Yles egendom

 • kontrollera efterlevnaden av de krav som ställs i upphovslagstiftningen

 • sköta kundkommunikation, hantera kundrespons och förvalta kundrelationer.

Då vi behandlar personuppgifter utifrån berättigat intresse ser vi noga till att behandlingen är nödvändig och står i rätt proportion till intresset.

Yles arkiverade innehåll och informationen kopplad till upphovspersonerna behandlas i arkiveringssyfte i enlighet med allmänintresset. Läs mer om Yles arkivverksamhet här.

Lämnar vi ut personuppgifter till tredje part?

Vi lämnar ut uppgifter till utomstående endast i följande fall.

 • Vi kan med ditt samtycke lämna ut personuppgifter till Yles samarbetspartner i samband med användning av tjänster. Dina personuppgifter kan lämnas ut med ditt uttryckliga samtycke exempelvis i anslutning till en tjänst som tillhandahålls av en från Yle fristående extern part. En sådan tjänst är till exempel Helsingfors stads Varaamo som du kan använda med ditt Yle-konto.

 • Överlåtande av personuppgifter till partner inom de sociala medierna. Personuppgifter kan överlåtas till partner inom de sociala medierna, t.ex. Facebook och Twitter. I Yles cookiepolicy finns det närmare beskrivet hur Yle använder plugins från de sociala medierna.

 • Vi kan lämna ut personuppgifter för forskningssyfte. Vi bedömer alltid eventuell utlämning av uppgifter för forskning från fall till fall. Företrädesvis lämnas uppgifter endast ut i redigerad form där enskilda individer inte kan identifieras. Information från kakor om publikmätningar kan lämnas ut för statistik- och forskningsändamål. Behandlingen av uppgifter om publikmätningar beskrivs i detalj i Yles cookiepolicy.

 • Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter endast utifrån tvingande lagstiftning. Vi lämnar ut personuppgifter på krav som ställs av en behörig myndighet eller under förutsättningar som bygger på lag.

 • Utlämnande av personuppgifter med anknytning till innehållets upphovspersoner. Yle sparar upphovspersonuppgifter i sitt innehåll i Wikidata för att formulera sitt innehåll med ämnesord till den del som det anses relevant ur ett informationsförmedlingsperspektiv. Metadata om innehållet, inklusive uppgifter om upphovspersoner, har i enlighet med principerna för öppna data selektivt publicerats på Levande arkivets webbplats och webbplatsen Öppen data.

Vem behandlar personuppgifterna?

Personuppgifter behandlas på Yle endast av medarbetare som på grund av sina arbetsuppgifter behöver behandla dem.

Underleverantörer

Yle kan anlita underleverantörer och tjänsteleverantörer vid tekniskt underhåll och utveckling av sina tjänster, kundservice, administration och analys av användaruppgifter, undersökningar, kundkommunikation eller genomförande av kampanjer. Yles underleverantörer och tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter endast i den omfattning som det är nödvändigt för genomförandet av de syften som beskrivs i denna integritetsdeklaration.

Tjänsteleverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetsdeklaration samt i de syften som Yle har fastställt i integritetsdeklarationerna för enskilda tjänster. Yle förpliktigar sina underleverantörer att hålla dina uppgifter hemliga och vidta tillräckliga åtgärder för att trygga säkerheten för personuppgifterna.

Yles appar på tredje parts plattformar

När du använder Yles appar sparas personuppgifter om användningen. Yles tjänster kan tillhandahållas på olika enhetsplattformar och de kan innehålla länkar eller ge åtkomst till andra aktörers webbplatser eller tjänster. Yles tjänster kan användas till exempel med smart-tv, i mobilenheter eller med appar av externa parter som är fristående från Yle, i vilket fall den externa tjänsteleverantörens egna och självständiga dataskyddspolicyer och användningsvillkor tillämpas utöver denna dataskyddsbeskrivning. På appar som laddas ned i appbutiker, såsom Apple App Store eller Google Play, tillämpas även den aktuella tjänsteleverantörens användningsvillkor. Vi rekommenderar att du noga läser igenom sådana från Yle fristående externa parters dataskyddspolicyer och användningsvillkor. Yle ansvarar inte för dessa externa parters dataskyddspolicyer eller användningsvillkor.

Behandlas uppgifter utanför EU och EES?

Yle tillhandahåller tjänsterna och behandlar personuppgifterna genom att företrädesvis anlita aktörer och tjänster som finns inom EU eller EES. Det är möjligt att vi i vissa fall anlitar aktörer, tjänster och servrar i andra länder för att leverera tjänster. Det kan innebära att dina personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU eller EES, där bestämmelserna om behandling av personuppgifter skiljer sig från kraven i Finlands lag. Vi genomför sådana överföringar på lagenligt sätt, till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om, och säkerställer därmed ett tillräckligt gott integritetsskydd. Vi ser till att personuppgifterna behandlas enligt denna integritetsdeklaration oavsett var behandlingen sker.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi är speciellt noga med dataskyddet och informationssäkerheten när vi planerar, tillhandahåller och underhåller våra tjänster. Vi använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsmetoder för att skydda dina personuppgifter. Vi har utsett personer med särskilt ansvar för dataskyddet och informationssäkerheten. Vi begränsar åtkomsten till system och databaser som innehåller personuppgifter och de får endast användas av namngivna personer som behöver och är behöriga att behandla personuppgifter i sitt arbete.

Vi genomför dataskyddet och informationssäkerheten bland annat genom förebyggande riskhantering och genom att beakta dataskyddet och informationssäkerheten vid planering, utbilda våra medarbetare och regelbundet se över kravefterlevnaden i våra tjänster.

Vi pseudonymiserar alltid uppgifterna då det är möjligt. Observerade och härledda uppgifter om användningen av tjänster sparas i ett format där det inte går att identifiera enskilda användare.

Du kan själv administrera dina personuppgifter, val och samtycken för Yle-kontot. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar att uppgifterna är aktuella. De flesta av Yles tjänster kan också användas utan registrering eller med signatur.

På vilket sätt använder vi cookies?

Yle använder kakor (cookies), webbfyrar (web beacons) och andra motsvarande metoder för att tillhandahålla och utveckla sina webbplatser och tjänster samt personanpassa innehåll. Våra webbsidor kan också innehålla från Yle fristående externa parters komponenter exempelvis i anslutning till olika webbgemenskaper.

Vår cookiepolicy beskriver närmare hur vi använder kakor och hur du kan begränsa användningen av dem.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att verkställa de syften som fastställs i denna integritetsdeklaration.

Hur länge personuppgifterna lagras beror på tjänsten och uppgifternas art. Vi ser regelbundet över lagringstiderna. I dagsläget tillämpar vi följande lagringstide

 • Vi raderar uppgifterna för ett enskilt Yle-konto då kontot inte har använts på två år. Vi skickar en påminnelse till användaren innan vi raderar kontot. Du kan också när som helst ta bort ditt Yle-konto. I så fall raderar vi de personuppgifter som är kopplade till kontot inom 72 timmar.

 • Intressen, favoriter och spellistor som du skapat lagras tills du raderar det tillhörande valet i Yles tjänst eller tills det tillhörande kontot raderas.

 • Uppgifter om användning av tjänster, inklusive strömningshistorik, lagras i 52 månader från och med tidpunkten för insamling av uppgifterna.

 • Uppgifter om utlottningar och tävlingar raderas så fort den aktuella utlottningen eller tävlingen avslutats.

 • Kundrespons och liknande kommunikation lagras företrädesvis i ett år från och med att vi mottar kommunikationen.

 • Uppgifter om samtal till vår telefonväxel och med vår växelpersonal raderas 21 dygn efter samtalet.

 • Uppgifter i kundtjänstens röstbrevlåda sparas i högst 90 dygn.

När lagringstiden löper ut raderar vi uppgifterna eller anonymiserar dem så att det inte är möjligt att identifiera en enskild person.

Observera att en del av Yles tjänster kan innehålla offentliga kommentarer eller diskussionsforum. Det är möjligt att din signatur och innehållet som du skapat förblir synliga efter att du har tagit bort ditt Yle-konto.

Hur utövar du dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen?

De som använder Yles tjänster har rätt

 • att granska sina uppgifter. Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas. Om dina uppgifter behandlas har du rätt att granska dina uppgifter.

 • att begära rättelse av felaktiga uppgifter

 • att begära att föråldrade eller på annat sätt obefogade uppgifter raderas

 • att i vissa fall kräva att behandlingen begränsas

 • att motsätta dig behandling av uppgifter utifrån berättigat eller allmänt intresse

 • att begära överföring av dina uppgifter då behandlingen utgår från avtal eller samtycke

 • att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter

 • att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten.

Du kan utöva din rätt genom att skicka oss en begäran via Yles webbsidor om dataskydd https://svenska.yle.fi/dataskydd.

I en del av våra tjänster kan du återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter via inställningarna i exempelvis enheten, tjänsten eller appen.

Du kan hantera dina uppgifter i Yle-kontot genom att logga in på din profil. Genom meddelandeinställningarna kan du påverka vilken kundkommunikation du önskar få från Yle. Du kan också avsluta kundbrevet för Yle-kontot samt nyhetsbreven. Observera att vi ändå kan fortsätta att skicka dig nödvändiga meddelanden om våra tjänster, till exempel om egenskaper, ändringar eller fel eller störningar i tjänster.

Ändringar i integritetsdeklarationen

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster. Vi kan uppdatera denna integritetsdeklaration efter behov. Ändringar kan också bero på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du då och då läser integritetsdeklarationen för att hålla dig à jour med eventuella ändringar i den.

Denna integritetsdeklaration uppdaterades den 2.9.2020.

Du kan ta del av tidigare versioner av Yles integritetsdeklaration:

Vem är personuppgiftsansvarig och vem kan du kontakta?

Personuppgiftsansvarig är Rundradion Ab, Nyhetsgatan 5, 00024 Rundradion.

Om du har frågor om integritetsskyddet kan du gärna kontakta oss per e-post på tietosuoja@yle.fi.