Hoppa till huvudinnehåll

Dataskydd

Dataskyddsprinciper

Vi beskriver här de viktigaste principerna för dataskyddet på Yle. Vi berättar öppet om vilka uppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi använder dina uppgifter, på vilket sätt vi behandlar dem och vilka dina rättigheter är.

Symbolbild. Dator och skärm.

Vad använder vi de insamlade uppgifterna till?

Erbjuda tjänster
De uppgifter som samlas in om dig används för att kunna leverera Yles tjänster. Genom att identifiera användarna kan vi göra tjänsterna mer personliga, interaktiva och lättare att använda. Det innebär i praktiken till exempel att Yles tjänster fungerar smidigt på alla plattformar, vi anpassar utbudet i tjänsterna enligt dina preferenser och kan rekommendera innehåll som eventuellt intresserar dig. Läs mera om Yles rekommendationer.

Utveckla tjänster
Vi använder dina personuppgifter för att utveckla Yles tjänster och förbättra användarupplevelsen. Vi kan föra användarstatistik i den omfattning som krävs för utvecklingen av tjänster och appar. Vi använder dessutom eventuellt dina personuppgifter när vi svarar på respons från dig.

Dina personuppgifter kan användas för enkäter och undersökningar om Yles tjänster och utbud samt för räckvidds- och användningsanalyser i anslutning till publikundersökningar.

Marknadsföring och kundkommunikation
Dina personuppgifter kan användas vid kommunikation och information om Yles tjänster. Det är till exempel möjligt att vi kontaktar dig i frågor som gäller vår kundservice eller våra tjänster eller för att skicka dig individuellt anpassade rekommendationer om nytt innehåll.

Symbolbild. Fingeravtryck.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Uppgifter som du har lämnat till Yle
I anslutning till olika tjänster kan vi fråga efter olika uppgifter, som du kan lämna till Yle om du vill. Vi frågar om uppgifter då du skapar ett Yle-konto eller då du deltar i Yles tävlingar, evenemang, utlottningar eller undersökningar. Vi kan också fråga om andra uppgifter som till exempel positionsdata, med ditt uttryckliga godkännande.

Uppgifter som observerats och härletts genom användning av tjänster
Vi samlar in uppgifter om Yles tjänster då du till exempel tittar på ett program eller läser en artikel. Webbtjänsternas analytiksystem samlar också in uppgifter om de enheter som du använder. (Se Yles cookiepolicy).

Positionsdata, vilket förutsätter ett uttryckligt medgivande från dig. När du använder våra tjänster som bygger på positionsdata, till exempel lokalt anpassat utbud eller nödmeddelanden som utgår från din position, skickas informationen om din position med ditt medgivande till Yle för att vi ska kunna erbjuda rätt innehåll.

Symbolbild. Wifi-symbol.

Vi behandlar personuppgifter med silkesvantar

Yle skyddar integriteten hos dem som använder Yles tjänster. Yle iakttar dataskyddslagstiftningen och god dataskyddspraxis.

Vi är speciellt noga med dataskyddet och informationssäkerheten när vi planerar, tillhandahåller och underhåller våra tjänster. Vi använder lämpliga metoder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk. Vi har utsett personer med särskilt ansvar för dataskyddet och informationssäkerheten. Vi beviljar åtkomst till system och databaser som innehåller personuppgifter endast till namngivna personer som behöver och har behörighet att behandla personuppgifter i sitt arbete.

Vi tar hänsyn till dataskydd och informationssäkerhet när vi utformar våra tjänster och beaktar riskexponeringen när vi tar fram tjänster. Vi utför regelbundna kontroller för att säkerställa att våra tjänster uppfyller kraven.

Yle kan även anlita samarbetsparter och tjänsteleverantörer vid tillhandahållande av tjänster och behandling av personuppgifter. Yles underleverantörer är också skyldiga att iaktta integritetsskydd och se till att vidta tillräckliga åtgärder för att trygga säkerheten för dina personuppgifter. Genom avtal och andra arrangemang säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen, god dataskyddspraxis och Yles dataskyddsbeskrivning.

Vi informerar och utbildar Yles medarbetare om kraven på behandlingen av personuppgifter för att varje medarbetare ska vara medveten om de lagstadgade kraven på dataskyddet och Yles principer och riktlinjer, och att de kan tillämpa dem i sitt arbete.

Yles underleverantörer och tjänsteleverantörer får behandla uppgifter om Yles kunder endast för de ändamål som kunderna delgivits i Yles dataskyddsbeskrivning.

Öppenhet

Yle vill vara en föregångare när det gäller transparens vid behandlingen av kunduppgifter. Vi ger användarna av Yles tjänster vägledning i deras rättigheter gällande sina uppgifter. Vi vill ge kunderna transparent service och vara värda deras förtroende.

Yle är ansvarstagande och berättar öppet om hur det behandlar personuppgifter. Vi berättar för vilka på förhand fastställda ändamål vi använder dina personuppgifter.

Dina inloggningsuppgifter lämnas inte ut för kommersiella ändamål

Yle hanterar data om webbtjänstanvändarna ansvarsfullt och lämnar inte ut personuppgifter som insamlats via Yle-kontot till utomstående tredje part.

Yles underleverantörer och tjänsteleverantörer får behandla uppgifter om Yles kunder endast för de ändamål som kunderna delgivits i Yles integritetsdeklaration.

Symbolbild. Öga innanför ett förstorningsglas.

Var medveten om dina rättigheter

Du har bland annat följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som samlas in om dig, för vilka ändamål de används, vilken rättslig grund behandlingen av uppgifter bygger på och till vem dina uppgifter kan lämnas ut. Denna information finns i Yles dataskyddsbeskrivning.

  • Du har rätt till insyn i vilka personuppgifter om dig vi behandlar och för vilka ändamål. Du har rätt att få se dina uppgifter.

  • Du har rätt att begära att vi rättar eventuella fel i dina uppgifter.

  • Du har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvariga att behandla dina uppgifter för direktmarknadsföring inklusive profilering i samband med direktmarknadsföring.

  • Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas. Yle kan också vägra att radera uppgifter till exempel med motiveringen att uppgifterna ska sparas enligt lag eller de har inhämtats i journalistiskt syfte.

På andra språk