Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Definition av korrekt språkbruk

De principer som Yle följer för ett korrekt finskt och svenskt språk baserar sig på de råd och rekommendationer Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) ger.

Råden och rekommendationerna gäller i synnerhet för språkbruket i nyheter och aktualiteter.

Undantag från den här grundregeln kan göras om det finns innehållsliga skäl för det. Ju större avvikelserna från Språkinstitutets råd och rekommendationer är, desto noggrannare måste de vara övervägda och motiverade. Undantagen ska vara förenliga med de lagar och etiska regler som Yle följer i sin programproduktion.

Yles ansvariga redaktörer godkände reglerna den 29.5.2019.

På andra språk