Hoppa till huvudinnehåll

Dataskydd

Dina rättigheter

Yle behandlar personuppgifter ansvarsfullt och öppet. Vi vill vara en föregångare när det gäller transparent behandling av personuppgifter och vill vägleda dig i vilka rättigheter du har till dina uppgifter.

Vi berättar öppet om vilka personuppgifter vi samlar in och vad vi använder dem för.

Du kan lämna en begäran till Yle om att få utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av hur du kan lämna en begäran om att få tillgång till dina uppgifter samt hur vi säkerställer integriteten av uppgifterna.

Begäran om uppgifter i anslutning till Yle-konto

Du kan kolla dina uppgifter på Yle-kontots sidor på adressen https://tunnus.yle.fi/. Du kan också radera ditt Yle-konto när som helst på samma adress.

Begäran om uppgifter som inte härrör sig till Yle-konto

  • Steg 1 - Ange vilka uppgifter din begäran gäller

  • Steg 2 - Identifiera dig

  • Steg 3 - Komplettera begäran om uppgifter och skicka in den

  • Steg 4 - Invänta svar på begäran

Steg 1 – Ange vilka uppgifter din begäran gäller

Vi vill veta om du lämnar din begäran i egenskap av kund, anställd, extern arbetstagare eller gäst. Med hjälp av den här informationen kan vi slussa din begäran vidare och behandla den snabbare.

Steg 2 – Identifiera dig

Yle verifierar identiteten för den som begär tillgång till personuppgifter innan vi kan svara på önskemålet.

Genom stark autentisering kan vi försäkra oss om att vi lämnar de begärda uppgifterna till rätt person.

Du kan använda dina bankkoder för att identifiera dig; välj din bank i förteckningen.

Alternativt kan du identifiera dig med telefonnummer. Mata in ditt telefonnummer så får du ett sms med en identifieringskod.

I begäran ombeds du precisera vilka personuppgifter vi ska behandla.

Steg 3 – Komplettera begäran om uppgifter och skicka in den

När du har identifierat dig ska du precisera din begäran.

Förnamn, efternamn och personbeteckning fylls i automatiskt enligt uppgifterna från autentiseringen.

Vi begär din personbeteckning för att kunna verifiera identiteten av den som begär insyn i uppgifter.

Vi behöver din e-postadress för att begära eventuell tilläggsinformation och svara på din insynsbegäran.

I begäran ska du precisera vilka av dina personuppgifter vi ska behandla, be att få tillgång till dina uppgifter eller be att dina uppgifter raderas. Du hittar den registrerades rättigheter på den här sidan.

I rutan för tilläggsuppgifter ska du ge all information som behövs för att vi ska kunna identifiera dig i Yles system. Du kan till exempel ange när du har lämnat dina uppgifter eller när och i vilket sammanhang Yle kan ha behandlat uppgifterna.

Steg 4 – Invänta svar på begäran

Vi svarar inom den tidsfrist som fastställs i lag. Svaret sänds elektroniskt till den e-postadress som du har angett. Att öppna svaret i e-posten kräver stark autentisering.

Vi anonymiserar de personuppgifter som du lämnat på din begäran ett år efter att vi besvarat ditt önskemål. Därefter är det inte längre möjligt att identifiera dig utifrån din begäran.

Du kan utöva din rätt till insyn i dina personuppgifter avgiftsfritt en gång per år. För ytterligare begäran kan vi ta ut en rimlig avgift som täcker de direkta kostnaderna.

Respons och frågor gällande dataskydd och behandlingen av personuppgifter på Yle kan skickas till
tietosuoja@yle.fi.

Inled en begärnan eller förflytta dig till Yle-kontot

De personuppgifter som jag uppgett när jag registrerade mig för Yle-kontot samt uppgifter som genereras vid användning av kontot. Genom att logga in på kontot kan du hantera dina uppgifter och utöva dina rättigheter på sidan dina uppgifter.
De personuppgifter som jag uppgett när jag lämnat kundrespons eller kontaktat kundtjänsten.
De personuppgifter som jag lämnat i samband med ett besök.
De personuppgifter som samlats in om mig som Yles medarbetare.
De personuppgifter som jag lämnat i samband med arbetssökande.
De personuppgifter som Yle inhämtar om anställda hos en underleverantör eller extern tjänsteleverantör.
Om inget av alternativen ovan känns lämpligt, kan du ange här vad din begäran om tillgång till personuppgifter gäller.

På andra språk