Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Ekonomiska tal 2019

Ekonomin hölls i balans. Yle gjorde en ekonomisk vinst på 6,0 miljoner euro 2019.

Omsättningen var 478,0 miljoner euro

Förändr. jfr föreg. år % 1,3

Kostnader och avskrivningar var 474,5 miljoner euro

Förändr. jfr föreg. år % -1,5

Räkenskapsperiodens vinst var 6,0 miljoner euro

Föreg. år förlust -5,5 miljoner euro

Enligt förvaltningsrådets riktlinjer ska variationerna i resultatet från år till år ta ut varandra. Variationen uppstår främst vartannat år till följd av stora, regelbundet återkommande idrottsevenemang.

Yles kostnadsstruktur 2019 474,5 miljoner euro

 1. 79% Innehål och tjänster (374,5 milj. €)
 2. 12% Teknik och infrastruktur (55,8 milj. €)
 3. 4% Gemensamma funktioner och administration (21,8 milj. €)
 4. 4% Avskrivningar (21,4 milj. €)
 5. 1% Försäljning (1,1 milj. €)

Innehåll och tjänster 2019, yht. 374,5 miljoner euro

 1. 23% Kultur och underhållning (87 milj. €)
 2. 18% Riksnyheter och aktualiteter (67,1 milj. €)
 3. 15% Fakta (55,8 milj €)
 4. 14% Regionala nyheter och aktualiteter (51,5 milj. €)
 5. 13% Drama (49,4 milj. €)
 6. 10% Sport (37,1 milj. €)
 7. 7% Barn och unga (26,5 milj. €)

Finansiella nyckeltal

2019 2018 2017 2016 2015
TVERKSAMHETENS OMFATTNING (milj, €/%)
Omsättning 478,0 471,6 472,3 470,9 467,8
förändrings-% 1,3 -0,1 0,3 0,7 -1,1
Övriga rörelseintäkter 2,7 2,7 2,7 2,3 4,2
förändrings-% -1,6 -0,4 18,2 -45,9 63,1
Kostnader och avskrivningar 474,5 481,8 467,9 476,1 468,5
förändrings-% -1,5 3,0 -1,7 1,6 -2,4
Balansomslutning 308,7 315,4 296,4 286,1 290,5
Bruttoinvesteringar, materiella och immateriella tillgångar * 20,7 17,7 19,8 25,6 21,7
% av omsättningen 4,3 3,7 4,2 5,4 4,6
LÖNSAMHET (milj, €/%)
Driftsbidrag 78,5 69,3 83,4 74,2 76,0
% av omsättningen 16,4 14,7 17,7 15,8 16,2
Rörelsevinst/-förlust 6,1 -7,5 7,0 -2,9 3,6
% av omsättningen 1,3 -1,6 1,5 -0,6 0,8
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 6,0 -5,5 6,9 -2,9 1,3
% av omsättningen 1,3 -1,2 1,5 -0,6 0,3
FINANSIERING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Quick ratio 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3
Soliditet % 43,8 41,0 45,5 44,7 45,0
Räntebärande främmande kapital (mn €) 61,2 48,8 41,2 50,2 55,9
PERSONAL
Medelantal årsverken (åv)
under året ** 3304 3309 3333 3490 3555
Löner (mn €) 171,4 167,8 166,6 171,5 173,3
Arvoden (mn €) 11,6 13,1 12,3 12,1 11,9
Löner och arvoden sammanlagt (mn €) 182,9 180,9 178,9 183,7 185,2
* Exklusive anskaffning av visningsrätter ** Inklusive tillsvidareanställningar, visstidsanställningar samt anställningar som är timavlönade eller prestationsbaserade.

Personalkostnader 2019, sammanlagt 222,3 miljoner euro

 1. 183,8 miljoner euro: Tillsvidareanställningar (2 650 åv)
 2. 20,6 miljoner euro: Visstidsanställningar (370 åv)
 3. 4,3 miljoner euro: Timavlönade (73 åv)
 4. 11,4 miljoner euro: Honorar för arbete i anställningsförhållande (211 åv)
 5. 2,2 miljoner euro: Honorar för arbete i icke-anställningsförhållande

Yles utgifter 2019

Skatteavtryck 2019, miljoner euro

Yhteensä 86 miljoonaa euroa

Moms, netto 1,2 miljoner euro

Fastighetsskatt och andra skatter* 0,4 miljoner euro

Förskottsinnehållning (arbetstagare och företag) 44,8 miljoner euro

Lagstadgade lönebikostnader (arbetsgivarens andel) 39,5 miljoner euro

Inkluderar betalningar

 • Pensionsstiftelsen
 • ArPL
 • Sjukförsäkringsavgift
 • Olycksfallsförsäkringspremie
 • Arbertslöshetsförsäkringspremie
 • Grupplivförsäkringspremie

Arbete för den kreativa sektorn

Enligt resultaträkningen använde vi (motsvarande tal för 2018):

 • 34,4 miljoner euro på upphovsrättsersättningar för musik och radio, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter i program (33,8)

 • 29,6 miljoner euro på anskaffade inhemska program på olika plattformar (26,5)

 • 21,4 miljoner euro på sport och utländska program (27,0)

 • 20,7 miljoner euro på andra tjänster inom programverksamheten (22,3)

 • 45,2 miljoner euro på teknik (43,8)

 • 25,6 miljoner euro på distribution (25,8)

 • 22,1 miljoner euro på hyror och fastigheter (23,0)

På andra språk